Muzejní publikace roku

Umění emailu: Technika smaltu / The Art of Enamelling: The Enamelling Technique
Publikace vznikla jako doprovodná kolektivní monografie k výstavě Umění emailu / Technika smaltu. Cílem autorského kolektivu je osvětlit historický vývoj emailérství a vybraných emailérských technik, přinést informace o pozoruhodných artefaktech a výjimečných tvůrcích, prezentovat sbírkové předměty s emailovou výzdobou z kolekcí českých i zahraničních paměťových institucí a soukromých sběratelů i fascinující spektrum rozličných produktů tovární výroby. Důraz je kladen na vysvětlení principu a technické vlastnosti smaltu s cílem docenit jeho funkční i estetické benefity včetně současných aplikací v moderní umělecké tvorbě. Opomenuta nezůstala ani problematika konzervování a restaurování smaltu/emailu a péče o tento svébytný segment kulturního dědictví. Graficky kvalitně vypravenou publikaci doplňuje početná obrazová příloha, poznámkový aparát a obsáhlý seznam relevantní literatury a zahraničních zdrojů.
39/2017
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, Brno, 612 00
+420 541 421 411
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Publikace je v českém i mezinárodním kontextu prvním souhrnným pojednáním o problematice smaltu/emailu v celé šíři jeho užití, podob, zpracování a vývoje. První část je věnována emailérství jako součásti historických a uměleckých řemesel – vysvětleny jsou základní techniky emailování, uveden popis jejich rozšíření v historických i geografických souvislostech a informace o významných dílech a tvůrcích. Fotograficky a komentářem jsou představeny zásadní artefakty světového významu ze zahraničí (z nichž některé byly takto zpřístupněny vůbec poprvé) i z našeho území. Předměty z kolekcí českých paměťových institucí jsou představeny v samostatném textu zpracovaném na základě studií kurátorů sbírek a specialistů z příslušných institucí. Následuje kapitola věnovaná užití smaltu v současné volné umělecké a výtvarné tvorbě, artefaktům českých a slovenských umělců a pokusům o záchranu a oživení smaltéřské tradice na severní Moravě v souvislosti s využitím zdejších průmyslových provozů v rámci uměleckých sympozií konaných v posledních dvaceti letech. V další části je ve spolupráci se specialisty z praxe a vysokoškolského výzkumu zevrubně zpracována problematika užití smaltu v rámci průmyslové výroby v posledních dvou staletích a v současnosti. Významnou kapitolou v katalogu je péče o artefakty se smaltem, jež byla připravená s využitím podkladů od zkušených restaurátorů, kteří se ve své praxi s restaurováním nebo výrobou replik nejvýznačnějších artefaktů se smaltem setkali. Graficky zdařile pojednaný katalog a kvalitní tisk přispívají k popularizaci smaltu/emailu u širší i odborné veřejnosti, přičemž dle dosavadní odezvy české i zahraniční odborné komunity lze usuzovat, že takto komplexní přístup k tématu včetně sumarizace literatury a zdrojů je vítaným a oceňovaným počinem.
Martin Hložek, Alena Krkošková, Alena Selucká, Pavla Stöhrová, Magdalena Urbanová
Karel Bogar / Andrea Bratrů Velnerová / Zdeněk Buček / Josef Čoupek / Martin Deko / Milada Dománková / Eva Dosedělová / Olina Francová / Alexandra Horová / Ivan Houska / Bohumil Kostohryz / Ota Landsberger / Ľudmila Mišurová / Aleš Mudra / Ivan Pinkava / Jan Pohribný / Kamil Till / Eva Řezáčová / Markéta Ondrušková / Andrej Šumbera / Jiří Urban / Magdalena Urbanová a archivy muzejních institucí
Libor Balák
Metoda, spol. s r.o., Brno a Vydavatelství Audy
400 Kč
500 ks
Prodej prostřednictvím webových stránek a na pokladně Technického muzea v Brně.

Nepovinné přílohy

978-80-87896-45-7

Fotogalerie

nahoru