Muzejní publikace roku

Barbaři v pohybu: Jevíčko a Malá Haná v době římské / Barbarians on the move: Jevíčko and Malá Haná in Roman Times
Katalog ke stejnojmenné archeologické výstavě „Barbaři v pohybu“ je výsledkem aktuálního stavu bádání o době římské v regionu Boskovicka a Malé Hané. V posledních letech zde došlo k unikátním nálezům, dokládajícím jednak pohyb římského vojska v období markomanských válek, tak také rozvinutý dálkový obchod mezi římskými provinciemi a územím barbarů. Mnohé osvětlil také archeologický výzkum germánského sídliště a pohřebiště v Jevíčku. Katalog prezentuje výběr nálezů z germánských žárových hrobů, díky nimž můžeme rekonstruovat typickou výbavu a předměty kažododenní činnosti germánského obyvatelstva. Atraktivními nálezy jsou také součásti vybavení a výzbroje římských vojáků (spony, mince, militária).
45/2017
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+420 516 452 077
muzeum@muzeum-boskovicka.cz
04536649
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Publikace provázející stejnojmennou výstavu „Barbaři v pohybu“ s podtitulem „Jevíčko a Malá Haná v době římské“ je určena jak odborné, tak laické veřejnosti. Rozdělena je na dvě části. První, textová část, začíná představením historie zkoumání a nálezů z doby římské v prostoru Malé Hané. Další kapitoly čerpají z poznatků terénního archeologického výzkumu, který probíhal mezi lety 2010–2016 v Jevíčku. Výzkum žárového pohřebiště přinesl řadu informací k obrazu každodenního života a osobní výbavy Germánů. Rozbor nových nálezů ukázal, že se v prostoru Malé Hané obydleném germánskými kmeny Svébů v období markomanských válek pohybovaly oddíly římské armády. Právě v tomto období se římské oddíly pod vedením Marka Aurelia dostaly nejdál v dějinách na tomto území barbarika. Druhou část publikace představuje katalog – výběr nejvýznamnějších nálezů. Záměrem publikace bylo podat srozumitelný obraz o domácím germánském osídlení a dění v době římské v prostoru Malé Hané. Texty jsou záměrně kratší, aby byly srozumitelné laické veřejnosti, katalogová část však zároveň poslouží odborníkům, věnujícím se hmotné kultuře doby římské. Přihlášku zdůvodňujeme tím, že v rámci činnosti malého regionálního muzea se jedná o první publikaci – katalog – k archeologické výstavě vůbec. Myslíme si, že nejenom představuje nové nálezy, ale přispívá novými poznatky k historii doby římské v regionu Boskovicka.
Eduard Droberjar, Zuzana Jarůšková
Zuzana Jarůšková – fotografie katalogové části publikace, autoři fotografií v textové části jsou uvedeni u jednotlivých fotografií
Radka Knápek, Jana Bayerová
Radka Knápek
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
150 Kč
300 ks
Prodej, propagace, dary

Nepovinné přílohy

978-80-904089-6-8
Příloha 1: Fotografie z vernisáže výstavy „Barbaři v pohybu. Jevíčko a Malá Haná v době římské“ spojené se křtem stejnojmenné publikace

Fotogalerie

nahoru