Muzejní publikace roku

Odborná publikace – Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále / Treatise – Revers glass paintings in the collection of the Museum in Bruntál
Sbírka podmaleb na skle bruntálského muzea patří k nadprůměrně velkým kolekcím svého druhu. Hodnotu sbírky výrazně zvyšuje její kvalitativní stránka. Soubor obsahuje různé vrstvy produkce nesmírně zajímavého a vysoce oceňovaného území – západní části českého Slezska. V menší míře se pak ve sbírce vyskytují importy z dalších oblastí. Přes svou jedinečnost nebyla sbírka doposud publikována a v odborné literatuře byla zmiňována nejčastěji pouze jediná datovaná podmalba sedmibolestné piety z roku 1823. Teprve spolupráce muzea s odborníkem na lidové podmalby PhDr. Lubošem Kafkou z Etnologického ústavu Akademie věd ČR vedla k přípravě odborného katalogu celého souboru. Díky grantu MK ČR se pak povedlo tento katalog vydat formou kvalitní a reprezentativní publikace.
46/2017
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Zámecké nám. 7, 792 01 Bruntál
+420 554 717 947
+420 554 718 558
info@mubr.cz
http://www.mubr.cz
000953564
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Publikace s názvem Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále představuje široké veřejnosti kompletní kolekci těchto jedinečných artefaktů formou obrazového katalogu. Kniha je rozdělena na textovou a katalogovou část. Úvodní texty se věnují jak obecné historii tohoto fernoménu, tak dějinám samotné sbírky podmaleb Muzea v Bruntále. Následuje klasifikace a hodnocení kolekce. Druhou a nejpodstatnější část publikace představuje samotný obrazový katalog, v němž je čtenáři formou barevné fotografie s popiskem představen každý kus sbírky. Katalog je uspořádán systematicky podle provenienčního hlediska. Popisky obsahují základní informace ke každé podmalbě – název výjevu, odborné určení, dataci, rozměry, identifikační údaje a způsob získání artefaktu. Úvodní texty jsou shrnuty do německého resumé a katalogová část je dvoujazyčná. Publikace je provedena na křídovém papíře s pevnou vazbou. Díky vydání katalogu se podařilo zpřístupnit odborné i laické veřejnosti jedinečnou sbírku podmaleb Muzea v Bruntále. Publikace je bezpochyby cenným příspěvkem pro další prohloubení znalostí o dané problematice, o vývoji a rozšíření lidových i řemeslných podmaleb na skle v jednotlivých regionech. Svým obsahem představuje významný pramen především pro studium západoslezských podmaleb.
PhDr. Luboš Kafka, Mgr. Květoslava Málková, Ph.D.
Mgr. Viktor Čapka
Mgr. Viktor Čapka
120 Kč
300
Prodejny v objektech Muzea v Bruntále – zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice. Nabídka veřejným knihovnám a soukromým osobám prostřednictvím webových stránek Muzea v Bruntále.

Nepovinné přílohy

978-80-87038-28-4

Fotogalerie

nahoru