Muzejní publikace roku

Minerály Českého středohoří / Minerals of České středohoří Mountains
Dlouho očekávané shrnutí historických i současných znalostí o nerostech Českého středohoří. Tým šesti autorů (Zdeněk Dvořák, Miroslav Radoň, Jiří Svejkovský, Oldřich Janeček, Pavel Dvořák a Petr Fuchs) zúročil dlouholetou badatelskou činnost a vytvořil souborné populárně-naučné dílo. Celobarevná publikace má 256 stran. Obsahuje přehled výzkumů a sběratelství, informace o třetihorním vulkanismu, hlavní část popisující 50 nejznámějších lokalit, a část věnovanou charakteristice jednotlivých minerálů. Samostatnou kapitolu tvoří tematika zkamenělých dřev, ložisek hnědého uhlí a polymetalických rud nebo těžba českého granátu. Nechybí seznam literatury, rejstříky a cizojazyčné resumé. Texty v knize jsou doplněny množstvím kvalitních fotografií minerálů. Na vzniku knihy spolupracovalo Muzeum města Ústí nad Labem, které je také jejím vydavatelem. Kniha vyšla poč. listopadu 2017 a byla pokřtěna na vernisáži stejnojmenné výstavy.
32/2018
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
http://www.muzeumusti.cz
00361321
Statutární město Ústí nad Labem

Povinné přílohy

V listopadu 2017 vyšla nová publikace věnovaná minerálům Českého středohoří. Jde o dlouho očekávané shrnutí historických i současných znalostí o nerostech zdejší sopečné krajiny. Tým šesti autorů zúročil své dlouholeté zkušenosti, terénní a badatelskou činnost v Českém středohoří a vytvořil toto souborné, populárně-naučné dílo. Kniha byla odborně revidována doc. J. Ulrychem z Geologického ústavu AVČR v Praze. Knižní publikace navazuje na obdobný počin Oblastního muzea v Litoměřicích, které v roce 2008 vydalo knihu „Orchideje Českého středohoří“. Celobarevná publikace má 256 stran. Je rozdělena na dílčí kapitoly obsahující přehled výzkumů a sběratelství, informace o třetihorním vulkanismu, obsáhlou část popisující 50 nejznámějších lokalit v Českém středohoří a okrajové části Lužických hor, a druhou obsáhlou část věnovanou charakteristice jednotlivých minerálů (zejména zeolitů). Samostatnou kapitolu pak tvoří tematika zkamenělých dřev, ložisek hnědého uhlí a polymetalických rud nebo těžba českého granátu. Nechybí ani podrobný seznam literatury, rejstříky a cizojazyčné resumé. Texty v knize jsou doplněny množstvím kvalitních fotografií minerálů, zejména pak jedinečnými makrofotografiemi P. Fuchse. Na vzniku knihy úzce spolupracovalo Muzeum města Ústí nad Labem, které je také jejím vydavatelem. Publikace byla vydána za finanční podpory Ústeckého kraje a dalších sponzorů. Veřejnosti byla slavnostně představena 9. 11. 2017 v rámci vernisáže stejnojmenné výstavy (10. 11. 2017 do 25. 3. 2018).
Zdeněk Dvořák, Miroslav Radoň, Jiří Svejkovský, Oldřich Janeček, Pavel Dvořák a Petr Fuchs
Petr Fuchs
Zuzana Vařilová
690 Kč
2 000 ks
Povinné výtisky do knihoven. Distribuce zdarma mezi spolupracující osoby, odborníky a vybrané subjekty (včetně základních a středních škol v regionu). Prodej v Muzeu města Ústí nad Labem a na muzejním e-shopu: http://www.muzeumusti.cz/Objednavka.aspx?kod=1815. Prodej knihy v ostatních institucích (regionální muzea, AOPK, ČGS v Praze ad.). Prodej ve vybraných knihkupectvích ČR, včetně knižních e-shopů (hlavní distribuce přes velkoobchod Kosmas) – např: https://www.kosmas.cz/knihy/238581/mineraly-ceskeho-stredohori/; https://www.knihydobrovsky.cz/mineraly-ceskeho-stredohori-51567811; https://neoluxor.cz/popularne-naucna/mineraly-ceskeho-stredohori--275056/; https://knihy.abz.cz/prodej/mineraly-ceskeho-stredohori; https://www.dumknihy.cz/mineraly-ceskeho-stredohori; https://www.alza.cz/media/mineraly-ceskeho-stredohori-d5249724.htm.

Nepovinné přílohy

978-80-86475-25-7
Fotografie ze slavnostního křtu knihy v Císařském sále ústeckého muzea (č. 1-4), fotografie knihy ve výstavě „Minerály Českého středohoří“ (č. 5); Časopis Minerál (leden/2018) – recenze na knihu: Pauliš Petr: Minerály českého středohoří - nová kniha a výstava. Minerál 2017/6, s. 579; Časopis Vesmír (únor/2018) – recenze na knihu: Velebil Dalibor: Minerály z kraje českého granátu. Vesmír 97, únor 2018, s. 120-121. Příspěvky k Ústecké vlastivědě, č. 16/2017– informace o knize: Zuzana Vařilová: Nová kniha o minerálech Českého středohoří, s. 90. Minerály Českého středohoří. ČRo Sever, 6. 12. 2017, pořad: Planetárium http://www.rozhlas.cz/planetarium/priroda/_zprava/1773633; http://www.rozhlas.cz/planetarium/souteze/_zprava/soutez-o-knihu--283096; https://gemologie.turnovec.cz/2017/11/24/mineraly-ceskeho-stredohori-vystava-v-usti-nad-labem (vyjde rovněž v časopise ŠPERKAŘ 2018). Databáze knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/mineraly-ceskeho-stredohori-360189.

Fotogalerie

nahoru