Muzejní publikace roku

Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací
Doprovodná publikace je tištěným výstupem stejnojmenné výstavy. Prolnutím společenských a přírodních věd zachycuje proměny představ o lese a sleduje metamorfózy vzájemného vztahu mezi lesním prostředím a okolním světem venkova. Kniha představuje v kontextu české historiografie jeden z prvních ucelených textů, sledujících na základě dobové literatury a písemných pramenů vzájemnou koexistenci lidí a zvířat, přičemž rámcem tohoto "setkávání" je les v každodenním životě obyvatel svérázné oblasti tzv. Kravařska (Kuhländchenu) na severovýchodě Moravy.
55/2017
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Žerotínský zámek v Novém Jičíně
ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
+420 556 701 156, 556 705 393
+420 556 705 393
sekretariat@muzeumnj.cz
http://www.muzeumnj.cz
00096296
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Doprovodná publikace je tištěným výstupem stejnojmenné výstavy. V rámci odborných studií, výtahů ze soudobé pozdně středověké a raněnovověké literatury a lokálních archivních pramenů je poprvé interpretován vývoj a změny chápání i využití lesa v rámci daného prostoru severovýchodní Moravy a Slezska (Kravařsko – Kuhländchen) v období od středověku do nástupu industrializace na poč. 19. st. Součástí publikace jsou fotoseriály a grafické listy (takzv. heliofytogravury). Magický a téměř prchavý obraz rostlin a stromů představuje úsilí autorů o rekonstrukci dávno zmizelé krajiny. Při dokumentaci lesních porostů zvolena mj. i technika tzv. camery obscury.
Markéta Máchová, Zdeněk orlita, Pavel Stabrava, Ondřej Dadejík, ladislav Hoskovec, Giuseppe Maiello
Radek a Zdeněk Květoňovi, Andere Seite Studio Litoměřice
Radek a Zdeněk Květoňovi, Andere Seite Studio Litoměřice
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 1. vydání, 2017
250 Kč
500 ks
Povinný výtisk Česká republika (20 adres), výměny mezi muzei ČR ( 30 adres),autorské výtisky, Vědecká knihovna Olomouc, Městská knihovna Nový Jičín, Klub rodáků a přátel města Nový Jičín, Státní okresní archiv Nový Jičín, Moravský zemský archiv Brno, Zemský archiv Opava, Zemský archiv v Opavě ( pobočka Olomouc), Správa CHKO Beskydy, Český rozhas Ostrava, Česká televize Ostrava, Národní muzeum Praha ( odd. zámeckých knihoven, fond Bystřice p. H. uložen na Žerotínském zámku v Novém Jičíně), Muzeum Oderska, Moravské zemské muzeum Brno, Ministerstvo kultury ČR, Biskupské lesy – diecéze ostravsko-opavská, Lesy Beskyd, a. s. , Farní úřad Nový Jičín

Nepovinné přílohy

978-80-87359-25-9

Fotogalerie

nahoru