Muzejní publikace roku

Trans (Forma): The Bone Phone
Publikace mapuje a dokumentuje mezinárodní výstavu, která je výsledkem spolupráce Heleny Lukášové a amerického umělce Michaela Reese. Oba dva se zabývají digitálními technologiemi a hledají hmatatelné materializované výstupy se zaměřením na vztah mezi virtuální a fyzickou realitou. Autory inspirovala bohatá historie Kutné Hory, zejména pak proslulá kostnice v Sedlci. Jejich projekt mísí odkaz tradičního věštění lidského osudu se současným užíváním mobilních aplikací. Hravou a interaktivní instalaci situovanou do barokních lázních a sklepení jezuitské koleje tvořily 3D tištěné objekty kostí, průhledné nafukovací balóny s uvnitř nainstalovanými modifikovanými shluky autorských objektů a fotografie Kutné Hory a okolí, které fungovaly jako spouštěče pro augmentovanou realitu. Vznikl tak prostor pro manipulaci a experiment s různými konfiguracemi věcí, které se propojují i díky aktivitě diváka.
52/2017
Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
+420 327 511 135
info@gask.cz
http://www.gask.cz
00069922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Publikace zprostředkovává poměrně komplexní záznam instalace TRANS (FORMA) – THE BONE PHONE. Tento projekt byl vytvořen specificky pro Experimentální prostor lázní a sklepního prostoru GASK, jejímž tématem je hledání průniků virtuální a fyzické reality. Katalog přibližuje čtenáři téma, které je v současné době digitálních technologií aktuální a komplikované. Jedná se o jakýsi pokus o kosmologický model dynamické současné společnosti. Katalog obsahuje fotografie a to jak zrealizovaných instalací, tak detailní záběry 3D soch a objektů či grafických rendrů (jakožto nedílné součásti instalací) a popis využité digitální technologie – rozšířené reality. Dále obsahuje text kurátorky V. Marešové a texty autorů H. Lukášové a M. Reese uvádějící do problematiky vztahu nehmotného a hmotného světa, idee a její realizace, přítomnosti a minulosti. Závěrečná strana obsahuje čtyři fotografie, které vznikly díky divácké spoluúčasti a práci se autorskou mobilní aplikací. Díky využití rozšířené reality (augmentované reality) je možné čtenáři nabídnout aktivizaci části instalace i po ukončení výstavy. Cílem autorů bylo vytvořit webovou platformu a speciální mobilní aplikaci pro svobodný přístup do knihovny digitálních sochařských modelů. Katalog obsahuje návod pro instalaci aplikace pomocí markerů (fotografických spouštěčů), které pak slouží jako odkaz pro zobrazení náhodných konstelací virtuálních modelů, s nimiž čtenář může manipulovat a ukládat si je na vlastním zařízení. Katalog představuje futuristický projekt, jenž je svým zaměřením a využitými technologiemi unikátní. Uvažování autorů je ukotveno v současném filozofickém směru, který se zabývá vztahem objektů (objektově orientovaná ontologie), který přehodnocuje antropocentrické chápání pozice člověka ve světě. V tomto směru katalog výstavy neotřele vede čtenáře k uvažování o komplexních vztazích v současném světě.
Veronika Marešová, Helena Lukášová, Michael Rees
Veronika Lukášová
grafické studio Les kanců
138 Kč
300 ks
Publikace je k dispozici v Bookshopu Galerie Středočeského kraje, výtisk je také k zapůjčení v Národní knihovně v Praze. Katalog byl též prezentovaný a byl k rozebrání účastníkům mezinárodní sochařské konference – 27th International Sculpture Conference 2017 v Kansas City ve dnech 25.–28. října 2017, kde Helena Lukášová prezentovala svoji práci v rámci panelu s názvem Definování tlaku: Zkoumání stavu objektu v současné tvorbě (Defining Pressure: Examining the State of Objects in Contemporary Making. Dalšími účastníky panelu byli Michael Rees, Lauren Ewing, moderátorem Robert Gero. Katalog byl též k dispozici na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde se těšil velké pozornosti.

Nepovinné přílohy

978-80-7065-155-3
Fotodokumentace z křtu publikace – 23. 9. 2017; Články ze sdělovacích prostředků • září 2017 – Artikl

Fotogalerie

nahoru