Muzejní publikace roku

Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016) / John Amos Comenius in Czech and Global Visual Art (1642–2016)
Prostřednictvím výtvarného umění publikace připomíná jeden z nejvýznamnějších českých vkladů do evropské a světové kultury. Kniha předkládá souhrn výtvarných děl z let 1642 po současnost v historickém kontextu. Čtenář nalezne i příběhy, které souvisí se vznikem artefaktů. Publikace je mimořádná tím, že se po více než 50 letech podařilo shromáždit, reprezentativní výběr děl umělců, ztvárňující osobnost Komenského. Drobná plastika spolu s obrazem a sochou, pamětní deska či pomník dotvářející kulturní krajinu se staly výrazem hledání dějinných kořenů i v době totalit. Komenský je osobností tak významnou, že se stal symbolem, který je v moderní době s odstupem staletí přitažlivý pro širší společnost i pro výtvarné umělce. Kniha též dokládá, jaké poklady lze nalézt v paměťových institucích v ČR a zahraničí.
56/2017
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
+420 602 376 195
pankova@npmk.czpedagog@npmk.cz
http://www.npmk.cz
61387169
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Povinné přílohy

V dějinách světového myšlení a pedagogiky není mnoho autorů, kteří svým dílem obsáhli tak širokou paletu témat a trvale vyvolávali takový zájem jako Jan Amos Komenský (JAK). Čím více let uplynulo od doby, kdy žil, tím hlouběji jeho odkaz zasahuje moderní společnost. O věhlasu JAK nevypovídá jen jeho rozsáhlé dílo a ohromná literatura jemu věnovaná. Charakterizuje ji rovněž ohlas osobnosti JAK a jeho díla ve výtvarném umění. JAK je nejen jednou z nejčastěji zobrazovaných postav českých dějin, ale zřejmě i jednou z nejsnáze rozpoznatelných. Komenský je osobností tak významnou, že se stal symbolem, který je v moderní době s odstupem staletí přitažlivý pro širší společnost i pro výtvarné umělce – a ti prostřednictvím této osobnosti vyjadřují svůj postoj ke vzdělání, kultuře a humanitě. Kniha prezentuje výsledky dlouhodobého vědeckého výzkumu autorky, která čtenářům předkládá historii zobrazování JAK. Ukazuje, jaké skvělá díla se nacházejí v paměťových institucích v ČR i v zahraničí. Obrazy, sochy, ilustrace, medaile, školní obrazy, poštovní známky i další více či méně hodnotné artefakty. Kniha dokládá, že někdy jeden obraz může lidem říci více než mnoho slov. Publikace je též výsledkem spolupráce s řadou osobností a institucí z ČR a zahraničí. Kniha obsahuje rejstřík zeměpisných názvů a rejstřík autorů výtvarných děl. Nejhodnotnější je bohatý obrazový materiál s kvalifikovanými popisky. Důvodem podání přihlášky je mimořádnost této publikace, která je výsledkem nejen vědeckého bádání, ale též příkladné spolupráce s dalšími institucemi a osobnostmi, kteří buď vlastní autorská práva či spravují vzácné sbírky – komeniána. Obdobná publikace o J. A. Komenském v českém výtvarném umění byla naposled vydána v roce 1963.
PhDr. Markéta Pánková
Různí autoři (převážně snímky předmětů ze sbírkových fondů muzeí a dalších institucí v České republice i v zahraničí či fotografie ze soukromých sbírek); autorka zajistila copyrighty se všemi autory artefaktů či správci sbírek
Markéta Pánková – autorka; Alena Matyášová – odborná výtvarná spolupráce
Pavel Průša
Nakladatelství Academia; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha
440 Kč
900 ks
Národní pedagogické muzeum a knihovna – muzejní obchod; Knihkupectví Academia; Kalich a dalších (viz weby); Prodej v Stichting Comenius Museum, Naarden, Nizozemí; Prodej v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě; Knižní veletrh Havlíčkův Brod; Zámek plný knih, Pardubice; Publikace prodávána během Pražské muzejní noci (samostatná prezentace autorky).

Nepovinné přílohy

978-80-200-2662-0 (Nakladatelství Academia); 978-80-86935-34-8 (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)
• křest knihy M. Pánkové jako součást vernisáže výstavy „4 a ¼ století Komenského“, Muzeum Komenského v Přerově (28. 3. 2017) za účasti ředitele R. Himmlera zástupci města Přerova; • prezentace knihy při vernisáži výstavy „Education for all. The Legacy of J. A. Comenius to the World“, připravené a instalované NPMK, kampus Moravian College, Bethlehem, Pensylvánie, USA (18. 3. 2017); • prezentace knihy během slavnostního programu „Comenius Dag (Komenského den)“, Mauzoleum Komenského, Naarden (18. 3. 2017) za účasti ředitele Muzea Komenského Hanse van der Linde a ředitele Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě Mgr. M. Vaškových; • křest knihy v budově NPMK za účasti pí. ministryně MŠMT Kateřiny Valachové a prorektora Univerzity Pardubice prof. Petra Vorla (kmotři publikace); • recenze knihy: Karel Rýdl, (in: Studia Comeniana et historica. Ročník XLVI. číslo 95-96. Uherský Brod); • článek J. A. Komenský očima výtvarníků, Markéta Pánková, (Naše rodina, 11. 4.2017); • recenze knihy: Marika Kimatraiová, in: Tvar č. 21/2017; • kniha byla rovněž prezentována ve Zpravodaji Univerzity Pardubice, č. 88/červen 2017; • Autorka byla pozvána do redakce rozhlasu pro zahraniční vysílání (29. 3. 2017), Český rozhlas 2 (12. 4. 2017) a Radiožurnálu – jako host prezentující danou publikaci (1. 8. 2017).

Fotogalerie

nahoru