Muzejní publikace roku

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let / Image and Word in Czech Art of the 1960s
Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy představuje projevy českého výtvarného umění 60. let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Jde zejména o díla navazující na tehdejší experimentální postupy v umění, na druhé straně reagující na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka, což obojí přivedlo řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova a toho, co označuje. Zmíněná problematika je dokumentována na dílech Jiřího Koláře, Jiřího Balcara, Jana Kotíka, Ladislava Nováka, Vladimíra Burdy, Josefa Hiršala, Bohumily Grögerové, Jiřího Valocha, Běly Kolářové, Dalibora Chatrného, či známých Antikódech Václava Havla.
61/2017
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
+420 377 908 510
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Krajský úřad Plzeňského kraje

Povinné přílohy

Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy představuje projevy českého výtvarného umění 60. let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Jde zejména o díla navazující na tehdejší experimentální postupy v umění, na druhé straně reagující na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka. Výtvarné projevy reflektující vztah obrazu a písma poprvé představila v roce 1966 výstava uspořádaná Jiřím Padrtou v Galerii Václav Špály. Projekt Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let se k tomuto dobově příznačnému tématu vrátil a znovu jej připomněl. Kritériem výběru nebylo jen primární uplatnění slov a písmen ve výtvarném díle, nýbrž specifické vztahy obrazu a slova. Zaměřily se na různou podobu relativizace významu, projevující se například rozbitím textu a vizualizací jeho fragmentů, rozporem mezi označujícím a označovaným či hledáním nových způsobů sdělení mimo konvenční systém jazyka. V souladu s těmito projevy byly uspořádány i jednotlivé kapitoly knihy: Písmo je malba v pokročilém stadiu. Obraz jako znak; Viditelné písmo musí být nečitelné. Asémické psaní a gestická malba; Jako ořechy v pytli. Znečitelňování čitelného a nový řád optických struktur; Všechno říci jinak. Písmeno jako vizuální a významový prvek; Ještě písmo jiné je. Slovo nahrazované obrazem; Ano / Ne. Střety významů. Publikace s texty Aleny Pomajzlové obsahuje ukázky děl více než dvou desítek autorů, z nichž nejpočetněji jsou zastoupeni Jiří a Běla Kolářovi, Jiří Balcar, Ladislav Novák, Vladimír Burda, Jan Křížek, Jiří Valoch, Dalibor Chatrný a další. Součástí knihy je soupis vystavených děl a anglické resumé.
Alena Pomajzlová
Oto Palán, Radomír Chatrný ad.
Jan Dienstbier a Martin Bušek
Barrister &Principal, o. p. s., a Západočeská galerie v Plzni, p. o.
350 Kč
800 ks
prodej v Západočeské galerii v Plzni a v běžné síti knihkupectví

Nepovinné přílohy

978-80-7485-127- (Barrister &Principal); 978-80-88027-20-1 (ZČG)
Články ze sdělovacích prostředků: Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Umění, 2017, č. 3, č. 316; Filip Jakš, Výbuch experimentů. Obraz a slovo v Plzni, Art and antiques, 2017, č. 7+8, s. 12–13; Barbora Němcová, Galerie představuje výtvarné umění šedesátých let, Mladá fronta Dnes. Plzeňský kraj, 24. 5. 2017, s. 15; Jan Šída, Slovo proměněné v umělecké dílo, Právo, 25. 7. 2017, s. 9; Hana Josefová, Obraz a slovo v Masných krámech, Plzeňský deník, 20. 6. 2017, s. 5; Ivan Blažek, Masné krámy představují nekonvenční šedesátá léta, Právo. Jihozápadní Čechy, 24. 5. 2017, s. 10; Zdroje online: Maria Hammerich-Maier, Ausstellung in Pilsen. Das spannende Drama von „Bild und Word” [on-line]. Radio Praha auf Deutsch, [cit. 2017/01/08], dostupné na WWW: <http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/ausstellung-in-pilsen-das-spannende-drama-von-bild-und-wort>; Julie Kačerovská, Obraz a slovo: vztahy mezi významy [on-line], Artalk.Magazine, [cit. 2017/10/25], dostupné na WWW: <http://artalk.cz/2017/08/03/obraz-a-slovo-vztahy-mezi-vyznamy/>; Jan Šída, Slovo proměněné v umělecké dílo [on-line], Novinky. cz, [cit. 2017/01/08], dostupné na WWW: <https://www.novinky.cz/kultura/444445-slovo-promenene-v-umelecke-dilo.html>.

Fotogalerie

nahoru