Muzejní publikace roku

Petr Bezruč: Slezské písně / Petr Bezruč: Silesian songs
Nové vydání básnické sbírky Slezské písně bylo připraveno k 150. výročí narození básníka Petra Bezruče (15. 9. 1867 – 17. 2. 1958). Ve výjimečném vydání sbírky jsme dopřáli výtvarný doprovod všem básním Slezských písní. Některé z básní se vůbec poprvé za celou dobu své existence dočkaly výtvarného ztvárnění. Každá báseň sbírky je ilustrována jiným výtvarníkem. V jedné knize básní se Bezručovy verše snoubí s tvorbou 81 současných výtvarných umělců. Sbírka se tak zároveň stala přehlídkou současného výtvarného umění. Všechny ilustrace vznikly jako nová originální výtvarná zpracování jednotlivých básní a v každé z nich se odráží ojedinělý výtvarný přístup daného umělce. Věříme, že kniha otevře Bezručovu poezii milovníkům výtvarného umění a naopak, že literátům a čtenářům představí hlavní tváře současného výtvarného dění.
67/2017
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
+420 553 622 999
szm@szm.cz
http://www.szm.cz
00100595
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Po celé dvacáté století milovníci krásné české knihy spojovali básnickou sbírku Petra Bezruče Slezské písně s ilustracemi předních výtvarníků. Jednotlivé edice sbírky byly obvykle zdobeny grafickými listy jednoho umělce, který si, ať už sám či na zadání vydavatele, vybíral stěžejní a nejznámější Bezručovy básně. Za posledních sto let tak byla nesčetněkrát ilustrována Maryčka Magdonova, Červený květ, Ostrava či Kovkop. S největším zájmem o ilustrovaná vydání Slezských písní se setkáváme v první polovině minulého století. V 50. letech zájem upadal a v době normalizace, ruku v ruce s nahrazením kvality kvantitou, zájem o vydávání ilustrovaných Slezských písní zcela zanikl. Nové vydání sbírky připravené k uctění 150. výročí narození Petra Bezruče odkazuje na doby dávno minulé, kdy ilustrovaná vydání Slezských písní byla zdrojem inspirací jak pro výtvarníky, vydavatele, tak hlavně pro čtenáře. Při přípravě edice jsme chtěli básníkovy narozeniny uctít vskutku výpravným vydáním jeho díla. Současně jsme chtěli dopřát všem básním sbírky výtvarného doprovodu, jehož si bezpochyby zaslouží. Přistoupili jsme tedy k unikátnímu pojetí Slezských písní – oslovit 81 současných výtvarných umělců, kteří vytvořili ilustrace k 81 básním sbírky. Některé z básní se tak vůbec poprvé za celou dobu své existence dočkaly výtvarného ztvárnění. Edice k 150. Bezručovu výročí je také přehlídkou současného výtvarného umění. Pro spolupráci byli osloveni převážně umělci, kteří se primárně nezaměřují na tvorbu ilustrací. Všichni zúčastnění umělci se na realizaci této knihy podíleli zcela nezištně a umožnili tak její velkolepý výpravný rozsah. Věříme, že tato kniha spojující sílu poezie s kouzelnými světy ilustrací přispěje k tomu, aby Bezručovy básně i po další desítky let uchvacovaly mnohá srdce čtenářů.
Petr Bezruč, editorky: Lenka Rychtářová, Martina Klézlová
Marcela Feretová, Kamil Valušek – reprodukce ilustrací
David Adamec, Tomáš Alfery, Daniel Balabán, Karel Balcar, Benda, Josef Bolf, David Böhm, Veronika Bromová, Milan Cais, Tomáš Císařovský, Jonáš Czesaný, Jiří Černický, Dalibor David, Jiří David, Stanislav Diviš, Ei, Jiří Franta, Irena Friessová Staneva, Martin Froulík, Jan Gemrot, Eduard Halberštát, Veronika Holcová, Jakub Hošek, Anežka Hošková, Vladimír Houdek, Aleš Hudeček, Miroslav Huptych, Martina Chloupa, Mario Chromý, Boris Jirků, Alžběta Josefy, Radka Josková Jedličková, David Kalika, Jan Karpíšek, Lenka Klodová, Vladimír Kokolia, Igor Korpaczewski, Veronika Landa, Zbyněk Linhart, Martin Mainer, Jiří Matějů, Marek Meduna, Stefan Milkov, Iva Mrázková, Michal Nesázal, Petr Nikl, Bronislava Orlická, Ivan Ouhel, Eduard Ovčáček, Michal Pěchouček, Jiří Petrbok, Iveta Pilařová, Otto Placht, Hana Puchová, Luděk Rathouský, Petr Romanov, Jolana Ruchařová Kahounová, Tereza Říčanová, Zbyněk Sedlecký, František Skála, Vladimír Skrepl, Ludmila Smejkalová, Tomáš Smetana, Václav Sokol, Jiří Sopko, Václav Stratil, Antonín Střížek, Jiří Surůvka, Katarína Szanyi, Jana Šárová, Jan Šerých, Pavel Šmíd, Helena Šmídová, Jakub Špaňhel, Adam Štech, Jakub Tomáš, Zdeněk Trs, Filip Turek, Tomáš Vaněk, Markéta Vaňková, Jan Vičar
Jan Šerých
350 Kč
1 000 ks
Publikaci lze objednat prostřednictvím internetových stránek Slezského zemského muzea. Dále se publikace prodává ve všech expozičních areálech SZM a informačních centrech města Opava.

Nepovinné přílohy

978-80-87789-42-1
fotodokumentace ze křtu knihy; články ze sdělovacích prostředků

Fotogalerie

nahoru