Muzejní publikace roku

Továrník Pála a Lepší Slaný / Entrepreneur Pála and The Better Slaný
Publikace je nejen katalogem stejnojmenné výstavy slánského muzea, ale svým záměrem do šířky i hloubky podrobně představuje zvolenou tematiku a pro mnohé kontroverzní osobnost továrníka, vynálezce a starosty města Slaného v letech 1940–1944 J. J. Pály (známého především kvůli spojitosti s lidickou tragédií) v novém světle založeném na moderním bádání historiků a dalších specialistů, čímž přesahuje rámec výstavy samotné, protože nově zjištěné informace zůstávají dále v platnosti. Textovou část připravilo devět autorů, zachyceny jsou vzpomínky čtyř pamětníků, v publikaci je na sto třicet fotografických reprodukcí a přehledná tabulka všech druhů rádií firmy Palaba. Hlavními partnery výstavy a katalogu bylo Národní technické muzeum a PALABA, a. s.
74/2017
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Masarykovo náměstí 159/20, 274 01 Slaný
+420 312 517 990–6
cecrdle@meuslany.cz
http://www.muzeum.slansko.cz
00069876
Město Slaný

Povinné přílohy

Publikace a současně katalog k výstavě Továrník Pála a Lepší Slaný detailně mapuje život Jaroslava Jana Pály, jím založené továrny Palaba a další, především politické Pálovy aktivity. Cílem této publikace je pomocí detailního osvětlení souvislostí a za pomoci nových informací (převážně z archivů) poskytnout nový pohled na život a odkaz továrníka Pály, který je dodnes vnímám optikou lidické tragédie. Jeho skutečný obraz je však jiný, než jak bylo prezentováno za minulého režimu. Katalog vykresluje mj. celostátní význam činnosti Pálovy továrny, její evropsky významné inovace, vizionářský a nadregionální dopad akce Lepší Slaný i osobní tragickou rovinu Pálova života devastovaného na pomezí dvou diktatur. Textová část publikace je rozdělena podle jednotlivých témat spojených s osobou Jaroslava Pály a jím založené továrny Palaba. Vedle počáteční úvahy a poznámek ke vzniku výstavy, spočívá těžiště publikace v následujících objevných a logicky za sebou řazených pojednáních: Proměnlivé podnebí – o meziválečném vývoji firmy s důrazem na její zapojení do příprav na obranu státu; Technologie a výroba v továrně Palaba – přehled veškeré známé produkce firmy včetně technických inovací; René Klapač a Palabáček – přínos firemního obrázkové seriálu vývoji československého komiksu; Pod tíhou hákového kříže – působení Pály v křesle starosty města a popis progresivní akce Lepší Slaný; J. J. Pála a Lidice – kapitola klíčová pro pochopení skutečné Pálovy role v lidické tragédii. Následují osobní výpovědi pamětníků, kteří Pálu znali osobně a shodují se v jeho kladném hodnocení. Nechybí přehledná časová osa života J. J. Pály a vývoje jím založené firmy. Textovou část uzavírá pohled na dnešní firmu PALABA, a. s., která se k Pálově odkazu hrdě hlásí a finančně podpořila vznik katalogu. Obrazová část nabízí reprodukce fotografií, dokumentů, obalů výrobků a fotografie dalších vystavených předmětů, řazení odpovídá sledu textové části. Většina reprodukcí zobrazuje předměty ze sbírek účastníka soutěže.
Pavel Bartoníček, Jan Čečrdle, David Hubený, René Melkus, Tomáš Prokůpek, Pavel Fabini, Vojtěch Kyncl, Blažena Hrabánková, Božena Dudová
Národní technické muzeum, Vlastivědné muzeum ve Slaném (Jakub Kruliš, Jan Kovy, Jan Čečrdle), David Hubený, Tomáš Prokůpek
Andrea Marková, Martin Beránek
150 Kč
700 ks
Byl rozšířen povinný výtisk. Dále byla publikace dle předchozích zkušeností nabídnuta knihovnám, školám a muzeím. Veřejnost si může publikaci zakoupit ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, Infocentru Pod Velvarskou branou ve Slaném, Knihách – Antikvariátu Slaný a na webovém obchodě Kosmas. Distribuci v odborných kruzích v Národním technickém muzeu zajistil kurátor Bc. René Melkus. V průběhu trvání výstavy byla vyhlášena soutěž o katalog. Zájem o katalog podněcovaly také stylové pohlednice, které obdrželi návštěvníci výstavy, jichž přišlo téměř devět set. O výstavě, kterou tato publikace doplňuje, dávaly vědět místní tiskoviny. Katalog byl doporučován v tiskovinách muzea a zřizovatele muzea, a také při dvou komentovaných prohlídkách. Katalog je možno objednat v muzeu pro poštovní doručení. O výstavě a katalogu v roce 2018 vyjdou články ve Středočeském sborníku historickém a Slánském obzoru. Katalog byl rozeslán řadě odborných institucí (viz seznam v příloze). Roli J. J. Pály v lidické tragédii připomněl spoluautor katalogu V. Kyncl také v časopise Dějiny a současnost č. 6/2017. Konečně ve spolupráci se zástupci české Wikipedie vzniklo samostatné heslo Jaroslav Pála na Wikipedii, kde je citován i tento katalog.

Nepovinné přílohy

978-80-906066-2-3
Seznam článků z médií; Fotografie z vernisáže; Seznam míst distribuce katalogu včetně odborných institucí.

Fotogalerie

nahoru