Muzejní publikace roku

Až přiletí čáp. Kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko. Katalog historických dětských a loutkových kočárků z let 1890–1980.
Reprezentativní doprovodný katalog k putovní výstavě "Až přiletí čáp" přináší shrnující informace o dějinách kočárků i kompletní informace o signifikantních předmětech zastoupených ve sbírce Muzea regionu Valašsko. Katalog kromě informací o genezi sbírky dále nabízí pohled do historie používání a výroby kočárků, a to jak dětských, tak z nich odvozených hraček, tzv. loutkových kočárků, včetně jejich chronologického vývoje a základní typologie. Sbírku kočárků vytvořili manželé Šormovi z Roztok u Prahy, které jejich sběratelská vášeň těšila dlouhá desetiletí. Sbírka je mimořádná svou uceleností a časovým rozsahem, pokrývajícím takřka celé dějiny existence sériově vyráběného dětského kočárku. A právě detailní popis jednotlivých kočárků ze sbírky manželů Šormových, je stěžejní částí této publikace. Sbírka kočárků byla zakoupena muzeem od Miloslavy Šormové. Recenzovaná publikace byla vydána s přispěním Ministerstva kultury České republiky.
96/2017
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
+420 571 411 690
muzeum@muzeumvalassko.cz
http://www.muzeumvalassko.cz
00098574
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Dětský kočárek, dnes již naprosto běžný „dopravní prostředek“ většiny dětí, nebýval v uplynulých staletích samozřejmou součástí dětské výbavičky. Děti se přepravovaly všelijak, na rukou, v různých úvazech, dřevěných vozíčcích či trakářcích, nebo se prostě nechávaly doma a snad jen venkovské děti si dosyta užívaly pobytu na čerstvém vzduchu. Právě kočárkům zasvětili celý svůj život manželé Šormovi z Roztok u Prahy, které jejich sběratelská vášeň těšila dlouhá desetiletí. Za ta léta se jim povedlo shromáždit vskutku úctyhodnou sbírku rozličných dětských i loutkových vozítek z let 1890–1980. A právě detailní popis jednotlivých kočárků ze sbírky manželů Šormových, která byla v roce 2016 zakoupena do sbírek Muzea regionu Valašsko, p. o., je stěžejní částí této publikace. Sbírka je mimořádná svou uceleností a časovým rozsahem, pokrývajícím takřka celé dějiny existence sériově vyráběného dětského kočárku. Reprezentativní doprovodný katalog přináší shrnující informace o dějinách kočárků i kompletní informace o signifikantních předmětech ve sbírce zastoupených. Katalog kromě informací o genezi sbírky dále nabízí pohled do historie používání a výroby kočárků, a to jak dětských, tak z nich odvozených hraček, tzv. loutkových kočárků, včetně jejich chronologického vývoje a základní typologie. Recenzovaná publikace byla vydána s přispěním Ministerstva kultury České republiky.
Ivana Ostřanská
Milan Ošťádal, soukromé rodinné archivy
Petr Palarčík
350 Kč
700 ks
Prodej u nakladatele, tj. ve všech pobočkách Muzea regionu Valašsko, p. o., a vybraných knihkupectví v regionu. Další prodej bude u smluvních partnerů, kterým bude výstava "Až přiletí čáp" zapůjčena.

Nepovinné přílohy

978-80-87614-51-8
Tiskové zprávy: OSTŘANSKÁ, Ivana. Máte historický kočárek nebo jeho fotku? IN Valašskomeziříčský zpravodaj, 12/2016, str. 15.; http://www.muzeumvalassko.cz/zpravy/katalog-historickych-kocarku-z-nasich-sbirek-v-prodeji/; http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/publikace-nove/. Články v tisku: OSTŘANSKÁ, Ivana. První kočárky bývaly společnou prací několika řemeslníků. IN Valašský deník, 28. 8. 2017.; OSTŘANSKÁ, Ivana. Muzejní sbírka kočárků aneb Je libo svezeníčko? In Valašsko – vlastivědná revue, roč. 39, podzim 2017, str. 45–47. TV reportáž : https://www.youtube.com/watch?v=AQ2LBbbl-Ms od 1:42 min.

Fotogalerie

nahoru