Muzejní publikace roku

Zbraně a zbroje na státním zámku Hluboká / Arms and Armour in the State Castle Hluboká
Publikace je odborným výstupem projektu NAKI s názvem Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Tvoří jeden ze souboru tří dílčích katalogů, představujících v jednotném vizuálním stylu významné soubory zbraní a zbrojí ve sbírkách Státních hradů a zámků.
69/2017
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 169/3, 118 00 Praha – Malá Strana
http://www.npu.cz
75032333
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Hlubocká zbrojnice je jedna z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky chladných i palných zbraní z 16.–19.století a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást historické sbírky zbraní na SZ Hluboká tvoří lovecké zbraně, které dokumentují několik staletí trvající lovecké tradice Schwarzenbergů na jejich panství v jižních Čechách doložitelné již na konci 17. století. Prokazatelně rodový majetek byl Schwarzenbergy doplněný nákupy u starožitníků a v aukcích. Publikace obsahuje celou řadu doposud nepublikovaných poznatků o zbrojích a zbraních vojenských i loveckých a jejich souvislostech s schwarzenberským rodem, podložených archívním průzkumem a komparativním srovnáním hlubockých sbírek s významnými světovými sbírkami. Jedním z nových poznatků je badatelský rozbor dvou nejcennějších zbrojí od augsburského platnéře Hieronyma Ringlera a jejich srovnání s několika málo dalšími dochovanými ve světových sbírkách. Nově je představená i souvislost hlubockých sbírek se sbírkami NZM Ohrada, které původně představovaly kontinuitu loveckých zbraní v majetku Schwartzenbergů. Významný je i fotografický doprovod, většina fotografií zbraní a zbrojí byla pořízená pro tuto publikaci a je tedy publikovaná poprvé. Katalogová část obsahuje výběr 150 nejvýznamnějších zbraní a zbrojí ze sbírek SZ Hluboká. V tomto rozsahu se sbírka představuje poprvé.
Zuzana Vaverková
Hugo Moc, Miroslav Beneš, Zdeněk Troup
Veronika Bracková (vizuální styl), Daniel Dědek
496 Kč
700 ks
Prodej v knihkupectvích, e-shop NPÚ.

Nepovinné přílohy

978-80-87967-04-1

Fotogalerie

nahoru