Muzejní publikace roku

Svět kachlových kamen / The World of Tile Stoves
Publikace vznikla jako výstavní katalog ke stejnojmenné výstavě. Katalog představuje kamnové kachle, prvky kachlových kamen, formy i stojící kachlová kamna v prostoru severozápadních Čech od 14. do 20. století, s těžištěm v gotice a renesanci a postupným přesahem od baroka až do 20. století. Je rozdělen do dvou hlavních částí: esejové a katalogové části, včetně příloh. Eseje uvozují kontext sbírkových předmětů v katalogu. Problematika kamnářství je rozpracována především z hlediska středověku a raného novověku a postihuje též vývoj od počátku 17. do 20. století. Katalogová část je výběrovým katalogem obsahujícím 110 katalogových hesel. Tu doplňují mapy a tabulka z výzkumu dochovaných stojících kamnových těles s doprovodnými fotografiemi. Sbírkové předměty pocházejí především z muzeí a institucí na území Ústeckého kraje.
85/2017
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
+420 476 442 111
ommost@po.kr-ustecky.cz
https://www.muzeummost.cz/
00080730
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Publikace o rozsahu 264 stran vznikla jako výstavní katalog ke stejnojmenné celokrajské výstavě Ústeckého kraje s názvem „Svět kachlových kamen“, pořádané v Oblastním muzeu v Mostě (1. 12. 2017 – 31. 5. 2018). Představuje kamnové kachle, prvky kachlových kamen, kamnářské matrice i stojící kachlová kamna z oblasti dnešního Ústeckého kraje od 14. do 20. století, s těžištěm v gotice a renesanci a postupným přesahem od baroka až do 20. století. Obsah je rozdělen do dvou hlavních částí, a to esejové a katalogové, včetně příloh. Eseje uvozují kontext sbírkových předmětů zapojených ve vlastním katalogu. Jejich autory jsou specialisté – Eva Roth Heege (Švýcarsko), Jan Kypta, Jaromír Žegklitz, Markéta Soukupová, Michal B. Soukup, Martin Myšička, Jitka Šrejberová, Petr Volf, Sylva Antony Čekalová a Lenka Merglová Pánková. Katalogová část, která je s ohledem na rozsah tématu výběrová, obsahuje celkem 110 podrobných hesel. Ta dále doplňují mapy a tabulky s doprovodnými fotografiemi. Sbírkové předměty, které jsou do katalogu zahrnuty, pocházejí především z muzeí a institucí působících na území Ústeckého kraje. Kniha je věnována významnému českému badateli v oblasti středověkého a raně novověkého kamnářství Zdeňku Hazlbauerovi, jehož medailon je součástí textu (s. 226). Přihláška do soutěže je motivována těmito důvody: 1) publikace představuje problematiku kamnářství ve všech jejích aspektech; 2) při přípravě byla uplatněna široká interdisciplinární spolupráce mnoha institucí i badatelů; 3) publikace poprvé komplexně shrnuje historickou kamnářskou produkci jednoho kraje.
Sylva Antony Čekalová; Michaela Balášová; Natalie Belisová; Petr Čech; Kryštof Derner; Jaroslav Havrlant; Petr Holodňák; Jan Kypta; Petr Lissek; Lenka Merglová Pánková; Martin Myšička; Lenka Ondráčková; Eva Roth Heege; Michal B. Soukup; Markéta Soukupová; Adam Šrejber; Jitka Šrejberová; Petr Volf; Eliška Wiesnerová; Jaromír Žegklitz
Miloš Žihla a Michaela Balášová; Stephan Eckardt; Res Eichenberger; Andreas Heege; Jan Kašpar; Šárka Kolářová; Ivana Michnerová; Zdeněk Neustupný; Johannes Plattner; Badri Redha; Michal B. Soukup; Petr Volf; Werner Wil; Jaromír Žegklitz
Bronislav Pícka a František Gabriel; Eva Klaui; Christian Meyer zu Ermgassen; Michael Rykl; Kateřina Vytejčková
Jan Skružný
Nakladatelství Lidové noviny
450 Kč
500 ks

Nepovinné přílohy

978-80-906560-0-0
Svět kachlových kamen můžete obdivovat v mosteckém muzeu [online]. Ústecký kraj. [vid. 15. 2. 2017]. Dostupné z: http://www.kr-ustecky.cz/. (přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/svet-kachlovych-kamen-muzete-obdivovat-v-mosteckem-muzeu/d-1718096); Svět kachlových kamen, vernisáž výstavy 1. 12. 2017, reportáž Alfa TV [online]. YouTube.cz. [vid. 15. 2. 2017]. Dostupné z: https://www.youtube.com/. (přímý odkaz: na https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t9CiRcg0iog)

Fotogalerie

nahoru