Muzejní publikace roku

Remember Lidice: 50 let Lidické sbírky umění / Remember Lidice: 50 years of the Lidice art collection
Publikace prezentuje 100 vybraných děl z Lidické sbírky, doprovozených texty Luby Hédlové a Hendrika Bündgeho. Texty se věnují jak historii sbírky, tak interpretaci jednotlivých děl nebo jejich celků z hlediska umělecko-historického nebo společenského. Těžištěm knihy je obrazová stránka, je koncipovaná jako výpravná publikace s kvalitními reprodukcemi. Vznikla k nově instalované expozici Lidické sbírky. „Lidice jsou i 75 let od svého zániku a následné obnovy stále fenoménem na mnoha úrovních. Jednou z těchto úrovní je bezesporu kreativita reprezentovaná vizuálním uměním, kterou osud Lidic vzbuzoval a dodnes vzbuzuje. Pomocí umění lze vyjádřit nevyslovitelné, umění má schopnost vlastními výrazovými prostředky sdělit více, než je možné vyjádřit verbálně, a snad lze s jeho pomocí pohnout společnost k vlastní reflexi. Umění v Lidické sbírce se o to jistě snaží.“
92/2017
Památník Lidice
Tokajická 152, 273 54 Lidice
+420 312 253 063
lidice@lidice-memorial.cz
http://www.lidice-memorial.cz
70 88 63 42
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Publikace Remember Lidice. 50 let Lidické sbírky umění prezentuje 100 vybraných děl z Lidické sbírky, doprovozených texty Luby Hédlové a Hendrika Bündgeho. Texty se věnují jak historii sbírky, tak interpretaci jednotlivých děl nebo jejich celků z hlediska umělecko-historického nebo společenského. Vznikla k nově instalované expozici Lidické sbírky. Sbírka umění v Lidicích byla založena v roce 1967, dvacet pět let po vypálení Lidic, a v roce 2017 oslavila padesát let od svého vzniku. 9. června 2017 byla otevřena nová stálá expozice Lidické sbírky pod názvem Remember Lidice, k níž vznikla tato kniha jako doprovodná publikace. Vznik sbírky těsně souvisí s poválečnou obnovou obce a následným každoročním připomínáním tragédie z roku 1942. Jedna z vůbec prvních aktivit směřujících k poválečné obnově obce a vznikla ve Velké Británii, bylo to hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), které založil britský lékař a politik sir Barnett Stross. Stross připravil ke dvacátému pátému výročí lidické tragédie široce mířenou výzvu k založení sbírky umění pro Lidice, na niž reagovali umělci darováním svého díla. Již v roce 1967 v reakci na Strossovu výzvu zorganizoval berlínský galerista René Block Hommage à Lidice, výstavu 21 umělců z tehdejšího západního Německa, jejichž díla byla následně do Lidic předána. O tři desetiletí později přivezl další soubor, 31 uměleckých děl, tentokrát pocházejících již ze sjednoceného Německa. Nazval jej Pro Lidice. V roce 2017 byly tyto dva soubory prezentovány společně s novou donací Remember Lidice, tentokrát 46 děl světových umělců – opět shromážděných a darovaných René Blockem. K donaci se v roce 2017 připojili Lawrence Weiner, Rosa Barba, Sunah Choi, Valie Export, Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další.Tato poslední donace je velmi významným příspěvkem do fundu sbírky, a proto jsou všechna nová díla v knize reprodukována a jsou doplněna výběrem dalších významných děl.
Luba Hédlová, Hendrik Bündge, Martina Lehmannová
Martin Homola, archiv Památníku Lidice
Ondřej Bouška
Památník Lidice
450 Kč
500 ks
přímý prodej v Památníku Lidice, e-shop: http://www.lidice-memorial.cz/obchod/publikace/

Nepovinné přílohy

Fotografie ze křtu knihy a zároveň vernisáže: Fotografie z expozice Lidické sbírky; recenze Romany Veselé, artalk.cz: http://artalk.cz/2017/08/04/jak-vzpominat-na-lidice/; reportáž na ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000041-lidice-pribeh-jedne-vsi.

Fotogalerie

nahoru