Muzejní publikace roku

Stopy textilních magnátů v Brně: Löw-Beer / Stiassni / Tugendhat / Exploring the history of the textile industrialists in Brno: Löw-Beer / Stiassni / Tugendhat
Vila Löw-Beer je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. Secesní vilu obývala v meziválečné éře rodina Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhatové. V letech 2013–2014 byla vila památkově obnovena a v lednu 2016 zpřístupněna veřejnosti. Vila se zaměřuje na historii moderní architektury a dějiny textilního průmyslu v Brně a okolí. Výsledkem několikaletého výzkumu historiků Muzea Brněnska, ale také Muzea města Brna a Národního památkového ústavu je publikace Stopy textilních magnátů v Brně: Löw-Beer / Stiassni / Tugendhat, která přehledným způsobem ve více jek 80 heslech přibližuje nejen osobnosti z řad architektů a rodin textilních podnikatelů, ale propojuje je s konkrétními stavbami. Publikaci doplňují četné historické i aktuální fotografie a orientaci usnadňují mapy jihomoravské metropole. Publikace vyšla ve 3 jazykových mutacích.
93/2017
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001, 666 02 Předkláštěří
+420 549 410 098
reditel@muzeumbrnenska.cz
http://www.muzeumbrnenska.czhttp://www.vilalowbeer.cz
00089257
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Současnou podobu jihomoravské metropole v druhé polovině 19. století a první polovině století 20. zcela zásadně ovlivnil nástup a rozvoj textilního průmyslu. Mezi brněnskými německými podnikateli židovského původu vynikali zejména členové rodin Löw-Beer, Stiassni a Tugendhat. Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Jaromíra Hanáka se v případě předkládané publikace snažil postihnout dochované, ale i nedochované stopy působení těchto rodin. K nepřehlédnutelným stopám patří tři slavné, památkově obnovené a veřejnosti přístupné rodinné domy – vila Löw-Beer, vila Stiassni a vila Tugendhat. Nejsou to jen tyto krásné domy, které nám textilní magnáty připomínají, ale také mnohé činžovní domy, tovární budovy, dělnické kolonie či některé veřejné stavby. Kniha je rozdělena na kapitoly a dále na hesla, která přibližují osobnosti rodin Löw-Beer, Stiassni a Tugendhat, život a dílo architektů, kteří se na stavbách podíleli a pochopitelně se věnují jednotlivým budovám, domům a továrnám, které jsou s rodinami spjaty (rozděleno na 4 lokality: Brno-střed, Pisárky a okolí, Černá Pole a okolí a okolí ulice Křenová). Zachycena jsou i další místa paměti např. Židovský hřbitov v Židenicích či cementárna v Maloměřicích a v neposlední řadě je prostor věnován i oblastem za hranicemi Brna, např. Bučovicích odkud pocházela rodina Stiassni. Hesel je více než 80. Systém křížových odkazů propojil architekty s investory (donátory) a konkrétními stavbami. Textové medailonky věnované architektům, textilním podnikatelům a stavbám jsou doplněny historickými i aktuálními fotografiemi. Orientaci usnadňují podrobné mapy Brna a okolí. Knihu uzavírá seznam pramenů a literatury. Vydejte se na cestu po městě s naším průvodcem v ruce a poznávejte Brno, které spoluutvářely tři výjimečné rodiny textilních magnátů.
Iveta Černá, Kateřina Konečná, Veronika Lukešová, Jakub Pernes, Petr Svoboda, Petra Svobodová, Lucie Valdhansová a Jaromír Hanák (editor)
Pavel Borský, Tomáš Dittrich, Jaromír, Hanák, Jaroslav Horák, Jaroslav Klenovský, Vlasta Loutocká, Jakub Pernes, Rudolf Sandalo, Miloš Strnad, Petr Svoboda, Fritz Tugendhat, Miroslav Zavadil, David Židlický
Podkladová data k mapám poskytl Magistrát města Brna Historické fotografie laskavě poskytly paměťové instituce (AMB, MZA, MMB, SZM, TMB, NPÚ, Muzeum Blanenska, Muzeum regionu Boskovicka, Městské muzeum a galerie ve Svitavách) a soukromé osoby, především z řad potomků rodin textilních průmyslníků.
Veronika Bracková
230 Kč
2 000 ks v českém jazyce; 1 000 ks v anglickém jazyce; 1 000 ks v německém jazyce
Prodej publikace probíhá na pokladně Vily Löw-Beer, vily Stiassni a vily Tugendhat. Knihu je možné objednat i přes e-shop Muzea Brněnska. Informace o tomto publikačním počinu je trvale zveřejněna i na webových stránkách Vily Löw-Beer v Brně (odkaz zde: http://www.vilalowbeer.cz/cz/vyzkum/publikace).

Nepovinné přílohy

978-80-906690-2-4
Křest publikace proběhl v rámci kulturního programu vernisáže tematicky spřízněné výstavy v komorní galerii Celnice s názvem Architekti brněnského vilového kvarteta, a to 5. 10. 2017 v zahradě vily Löw-Beer. Fotogalerie ze křtu knihy: http://www.vilalowbeer.cz/cz/?option=com_gcgallery&view=album&id=70; Mediální ohlasy: Novinky.cz, 3. 10. 2017, Stopy textilních magnátů vedou do vily Löw-Beer v Brně (odkaz zde: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/4304-46907-stopy-textilnich-magnatu-vedou-do-vily-low-beer-v-brne.html); Právo, 5. 10. 2017, Výstava představí architekty textilních magnátů (odkaz zde: http://www.vilalowbeer.cz/images/PDF/Vystava-predstavi-architekty-textilnich-magnatu.pdf).

Fotogalerie

nahoru