Muzejní publikace roku

Hlučín v proměnách času / Hlučín in change of time
Kniha „Hlučín v proměnách času“ je výsledkem jedinečné symbiózy třech subjektů: zřizovatele muzea Města Hlučín, Muzea Hlučínska a široké veřejnosti. Bezmála čtyři desítky občanů obohatili muzeum několika tisíci dobových záběrů ze svých osobních fotoalb, které dosud nebyly nikde publikovány. Z vytvořené bohaté kolekce se po utřídění vyloupla pozoruhodná sbírka zachycující časové proměny města z pohnutou česko-německou historií. Patriotismus obyvatel aktivoval jejich společenskou angažovanost, ta pak zpětně posilovala jejich zdravý patriotismus. Výsledkem tohoto úsilí se stala předkládaná dvojjazyčná publikace v duchu „Občané městu“.
94/2017
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
+420 737 809 850
reditel@muzeum-hlucinska.cz
http://www.muzeum-hlucinska.cz
71230530
Město Hlučín

Povinné přílohy

Kniha „Hlučín v proměnách času“ je výsledkem jedinečné symbiózy třech subjektů: zřizovatele muzea Města Hlučín, Muzea Hlučínska a široké veřejnosti. Bezmála čtyři desítky občanů obohatili muzeum několika tisíci dobových záběrů ze svých osobních fotoalb, které dosud nebyly nikde publikovány. Z vytvořené bohaté kolekce se po utřídění vyloupla pozoruhodná sbírka zachycující časové proměny města z pohnutou česko-německou historií. Patriotismus obyvatel aktivoval jejich společenskou angažovanost, ta pak zpětně posilovala jejich zdravý patriotismus. Výsledkem tohoto úsilí se stala předkládaná dvojjazyčná publikace v duchu „Občané městu“.
Mgr. Metoděj Chrástecký a PhDr. Jiří Neminář
Fotografie byly pořízeny ze soukromých sbírek desítek dárců.
Mgr. Vladimír Kotek
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
390 Kč
600 ks

Nepovinné přílohy

978-80-907054-0-1
Hlučínské noviny – informační článek "Historické snímky vychází knižně"; filmová reportáž Hlučínsko TV – křest a autogramiáda knihy (DVD); fotografie z uvedení, křtu a autogramiády knihy; propagace knihy na webu muzea: https://www.muzeum-hlucinska.cz/clanek/nova-publikace-hlucin-v-promenach-casu/115; propagace knihy na webu města Hlučína: https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/vychazi-katalog-historickych-fotografii-hlucina.html; propagace knihy na facebooku: facebook.com/Informační-centrum-Hlučín.

Fotogalerie

nahoru