Muzejní publikace roku

Benešov technický a industriální / Benešov – Technical and Industrial Town
Publikace Benešov technický a industriální je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, pořádaného Muzeem Podblanicka, p. o., Státním oblastním archivem v Praze a Státním okresním archivem Benešov od září do listopadu 2017. Dokumentuje vznik a vývoj technických a industriálních staveb v Benešově od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Současně mapuje aktuální stav těch staveb, které se dochovaly do dnešních dnů. Publikace je členěna na dvě části. První část se zabývá obecně technickým a industriálním dědictvím, industrializací měst v 19. a na počátku 20. století a nastiňuje hospodářský vývoj města Benešova v období industrializace. Druhou, rozsahem významnější část publikace tvoří katalog 36 technických a industriálních objektů v Benešově s podrobným popisem jejich vývoje a bohatou obrazovou dokumentací.
98/2017
Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
Zámek 1, 258 01 Vlašim
+420 739 203 300
muzeum-vlasim@iol.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz
00065048
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Publikace Benešov technický a industriální vznikla jako jeden z výstupů stejnojmenného projektu, který pořádali Muzeum Podblanicka, p. o., Státní oblastní archiv v Praze a Státní okresní archiv Benešov od září do listopadu 2017. Cílem projektu bylo prostřednictvím výstav věnovaných dějinám benešovského pivovaru a technickým a industriálním památkám v Benešově, uvedené publikace, která graficky i obsahově navazuje na druhou uvedenou výstavu a doprovodných aktivit (přednášky, odborný seminář, komentované prohlídky města Benešova se zaměřením na industriální architekturu, atd.) přiblížit zájemcům historii a význam industriální architektury ve městě Benešov. Publikace dokumentuje vznik a vývoj technických a industriálních staveb v městě Benešově v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Současně se snaží zmapovat aktuální stav těch staveb, které se dochovaly do dnešních dnů. Publikace je členěna na dvě části. První část se zabývá obecně technickým a industriálním dědictvím, industrializací měst v 19. a na počátku 20. století a nastiňuje hospodářský vývoj města Benešova v období industrializace. Druhou, rozsahem významnější část publikace tvoří katalog 36 technických a industriálních objektů v Benešově s podrobným popisem jejich vývoje a bohatou obrazovou dokumentací.
Michal Horáček
Tomáš Klapka
Spoluvydavatelem publikace je kromě účastníka soutěže Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Benešov
349 Kč
700 ks
Publikace je možno zakoupit či objednat u účastníka soutěže, případně v Knihkupectví Daniela, Masarykovo nám. 100, Benešov (v současné době je však již většina nákladu publikace vyprodána).

Nepovinné přílohy

978-80-86452-32-6 (Muzeum Podblanicka, p. o.); 978-80-88148-16-6 (Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Benešov)
1) fotografie z vernisáže výstavy Benešov technický a industriální, která se uskutečnila 17. 10. 2017, v jejímž rámci se uskutečnila i prezentace publikace Benešov technický a industriální; 2) pozvánka na autogramiádu Michala Horáčka 30. 11. 2017.

Fotogalerie

nahoru