Muzejní výstava roku

Kořeny
Překročíte bludný kořen a vkročíte do podzemí. Zmenšíte se na velikost myši a začnete objevovat neznámý pestrý svět mezi kořeny. Prožitkem a mimoděk se dozvíte spoustu zajímavostí – třeba co to je houbokořen, jak vypadá kořenový lupič, podzemní zpěvák či mistr světa ve skoku vidličkou. Za celým projektem "Kořeny" stojí snaha: 1. představit Sbírku podzemních orgánů rostlin Západočeského muzea v Plzni, 2. popularizovat českou „podzemní“ vědu a za 3. obojí zasadit od širšího kontextu a návštěvníky vtáhnout do tématu tak, aby jej vnímali pozitivně. Odvážné propojení reality a umění probouzí fantazii nutnou k nahlédnutí do světa, který je běžně neviditelný. Do realizace se zapojily ZUŠ a různé skupiny dobrovolníků, tím získala výstava další společenský rozměr.
2/2018
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 111
+420 378 370 150
ffryda@zcm.cz
http://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj


Povinné přílohy

Botanické oddělení Západočeského muzea v Plzni spravuje Sbírku podzemních orgánů rostlin, která je v Evropě ojedinělá a její význam roste spolu s prudkým nárůstem zájmu o výzkum půdního prostředí. Jak ale takovou sbírku, vlastně herbář rostlin s kořeny, zpřístupnit veřejnosti? Jak poutavě a zároveň naučně představit svět kořenů a ekosystému půdy? V podstatě jedinou možností je udělat to nepřímo, pomocí modelů, interaktivních prvků a fotografií. Vytvořili jsme modely skryté poloviny tří biotopů – lesa, louky a zahrady. Všechno je zde 30x zvětšené, podzemí tedy vidíte zhruba očima myši. Ačkoliv modelům nechybí jistá míra nadsázky, byly vyráběny s maximální snahou o reálnost a tedy výukovou hodnotu. K tomu nám pomohla propojenost se sbírkou a vlastními výzkumy, které byly podpořeny projektem „Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin – základ studia variability lučních druhů“ Ministerstva kultury v rámci programu VaV. K projektu Kořeny se připojili také vědci ze tří přírodovědeckých fakult a ze čtyř ústavů Akademie věd. Díky této široké spolupráci můžeme nahlédnout do mnoha různých oborů – od ekologie kořenů a oddenků přes studium mykorhiz a půdních hub až k zoologii bezobratlých. S radostí ukazujeme nejen výsledky aktuálních výzkumů, ale i pohled do zákulisí tohoto obtížného, ale zajímavého bádání. Jsme přesvědčeni, že popularizace vědy je potřebná a do muzea patří. Reálné podklady jsme poskytli také našim spolupracovníkům. Na tvorbě výstavy se podílelo mnoho dobrovolníků (amatérských výtvarníků), ale největší radost jsme měli z dlouhodobé spolupráce se dvěma skupinami. Na 300 dětí ze ZUŠ se tématu Kořenů věnovalo celý rok a jejich tvorba se prolíná celou výstavou. Skupina seniorek z Mezigeneračního a dobrovolnického centra se podílela na výrobě modelů. Při práci s těmito rozdílnými skupinami vystoupil společný rys: nadšení rostlo s poznáváním podzemí. A to se i nadále ukazuje jako dobrý smysl výstavy.
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
28.3.2018
16.9.2018
březen–září
út–ne
10–18
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. / Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
spechackova@zcm.cz / opeksa@zcm.cz

Nepovinné přílohy

RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., Daša Nesvedová
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D., Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., Renáta Bláhová, Alena Čížková, Vít Matas, Mgr. Zuzana Peksová, Anna Peksová, Gabriela Klinkovská, Mgr. Jan Mourek, Ph.D., Mgr. Ivana Vyhnalová, BcA. Ludmila Kristová, Ing. Miroslav Hakr, David Lang, Bc. Miroslav Tříska, Daša Nesvedová a kol. SZUŠ Trnka
Tištěné: 1. plakát výstavy; 2. venkovní bannery (nepřiloženo); 3. leták výstavy s rozvrhem doprovodných akcí; 4. pozvánka na vernisáž; 5. tisková zpráva; 6. pozvánka s doprovodnými programy; 7. pracovní listy 2x; 8. mapa výstavy. Elektronické: http://www.zcm.cz/vystava/koreny; https://www.facebook.com/Výstava-Kořeny-Plzeň-Exhibition-Roots-Pilsen-396915230732453/
Komentované prohlídky – výstavou provádějí kurátoři výstavy; pro veřejnost: čt 12/04, 10/05, 07/06, 13/09 vždy v 17.00; pro vědce: čt 26/04; pro všechny stupně škol od MŠ po VŠ: st 11/04, 18/04, 25/04, 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 05/09, 12/09 vždy v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00. Workshopy pro veřejnost: út 17/04 a 24/04 od 16.30–18.00. Speciální vernisáž ZUŠ Trnka, 4. 4. 2018. Výstava „ZUŠ Trnka pro muzeum“, 09/04–28/05 (muzejní kavárna ZČM). Spuštění veřejně přístupné webové fotogalerie PlantRoots, 28. 3. 2018 (http://plantroots.zcm.cz/). „Kořeny v Západočeském muzeu“ – přednáška pro studenty PřF JU, 29. 4. 2018. „Fotogalerie PlantRoots“ – přednáška pro studenty PřF JU, 29. 4. 2018. Workshop „Natáčení videa z výstavy Kořeny“ – spolupráce se Salesiánským střediskem v Plzni, 22. 4. 2018. Soutěž ČRo Plzeň o vstupenky na výstavu "Kořeny", duben 2018.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru