Muzejní výstava roku

Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové
Výstava k 160. výročí narození malířky Zdenky Braunerové (1858–1934). Výstava prezentuje tvorbu deseti mužů výtvarníků, kteří ovlivnili počátky malířčiny tvorby, ale i těch, kterým malířka pomohla ať už morálně či finančně rozvíjet jejich talent. Mezioborová výstava přibližuje veřejnosti umělecká díla z více než dvaceti institucí a soukromých sbírek v kontextu s autentickými fotografiemi, archiváliemi, dochovanými osobními předměty a vzájemnou korespondencí, jež vysvětluje a propojuje osudy všech protagonistů. Návštěvníci se tak seznámí nejen z uměleckými díly deseti výtvarníků, ale mají možnost porovnat společné a odlišné momenty jejich tvorby a životních osudů. Výstava je mimořádná komentářem prostřednictvím dochované korespondence, která se vytrácí ze současné komunikace mezi lidmi. Tematicky je úzce propojená se stálou expozicí v ateliéru malířky, kterou rozšiřuje a činí ji aktuální.
3/2018
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Zámek 1, 252 63 Roztoky
+420 233 029 011, +420 233 029 034
muzeum@muzeum-roztoky.cz
http://www.muzeum-roztoky.cz
00069850
Středočeský kraj


Povinné přílohy

Výstava k 160. výročí narození malířky Zdenky Braunerové (1858–1934). Mezioborová výstava prezentuje tvorbu deseti mužů výtvarníků, kteří ovlivnili počátky malířčiny tvorby, ale i těch, kterým malířka pomohla ať už morálně či finančně rozvíjet jejich talent. Přibližuje veřejnosti umělecká díla v kontextu s autentickými fotografiemi, archiváliemi, dochovanými osobními předměty a vzájemnou korespondencí, jež vysvětluje a propojuje osudy všech protagonistů. Braunerová hledala na počátku kariéry své umělecké vzory. Prvním profesionálním učitelem jí byl S. H. Pinkas, kterého poznala na vyšší dívčí, propagátor barbizonské školy … Nezanedbatelná a inspirující tvorba krajináře J. Mařáka, zejména jeho lesní zátiší ve stylu novoromantismu, motivovala Braunerovou např. k největšímu obrazu Sbírání klestí v lese …, F. Ženíšek, přítel A. Chittussiho, učil Zdenku kresebné technice, a nelze opomenout ani zásadní úlohu Chittussiho při přípravě mladé Zdenky na budoucí povolání. Schopnost Braunerové rozeznat talent pomohl na výsluní F. Bílkovi i J. Uprkovi, kterým vytvořila ideální zázemí pro jejich počáteční tvorbu. Poprvé je v Roztokách vystavena plastika A. Rodina Kovový věk, kterou zakoupila Praha jako výraz vděčnosti za mistrovu první výstavu v Čechách v roce 1902. Právě Rodin byl pojítkem k přátelství mladé generace kolem spolku Mánes, A. Hofbauera a M. Jiránka, s vyzrálou malířkou. Poslední uměleckou osobností, jejíž dílo bylo na výstavě interpretováno, byl J. Zrzavý, kterému byla Braunerová inspirací na počátku jeho tvůrčího období. Na výstavě bylo prezentováno kolem 150 uměleckých děl z více než dvaceti státních institucí i ze soukromých sbírek. Výstava je mimořádná komentářem prostřednictvím dochované korespondence, která se vytrácí ze současné komunikace mezi lidmi. Je těsně propojená se stálou expozicí v ateliéru malířky, kterou rozšiřuje a činí ji aktuální.
Marcela Šášinková, Jan Růžička
Jan Růžička, Martin Bůžek
13.4.2018
12.8.2018
duben–srpen
st–ne
10–18
Marcela Šášinková
sasinkova@muzeum-roztoky.cz

Nepovinné přílohy

Jan Růžička
Jan Růžička
Jan Růžička
Rozšířená pozvánka; plakát; lektorský program – pracovní list
Komentované prohlídky pro veřejnost (M. Šášinková, J. Růžička); Workshopy pro školy a veřejnost s vytvořeným pracovním listem (M. Jelínková Ťupová). Děti mají za úkol ho doplnit. Výstava plná uměleckých děl a úryvků z korespondence se jim tak skládá do „sítě“ vztahů, která jim velikány české kultury může přiblížit. Po krátkém úvodu o koncepci výstavy si děti vyberou jednu či dvě osobnosti, ke kterým vyhledají informace a jejich díla. Poté si společně s lektorem své poznatky vzájemně sdělují (a doplňují si chybějící údaje). Zde je čas na otázky a odpovědi. Děti práce s listem baví. Se zájmem pročítají dopisy a žasnou nad bohatostí života Zdenky. Výstavu navštěvují hlavně žáci místí základní školy, v rámci celoškolního projektu Zdenka Braunerová; Propojení komentovaných prohlídek výstavy s dlouhodobou expozicí v ateliéru Zdenky Braunerové (M. Šášinková, M. Jelínková Ťupová); Výstava dětí ZŠ Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu (1. 7.–30. 8. 2018).
Český rozhlas Dvojka – Noční mikroforum 4. 4. 2018 ve 22:30 hodin. Host: Marcela Šášinková, historička. Moderuje Marie Retková. http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=Marcela+%C5%A0%C3%A1%C5%A1inkov%C3%A1+&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Dvojka&porad%5B%5D=No%C4%8Dn%C3%AD+Mikrof%C3%B3rum; Český rozhlas Dvojka – Večerní host radiožurnálu – 9. 4. 2018 ve 21:10 hodin. Před 160 lety se narodila malířka, grafička a knižní výtvarnice Zdenka Braunerová. O jejím talentu, láskách a aktuální výstavě k jejímu výročí mluví Marcela Šášinková, historička Středočeského muzea v Roztokách. Moderuje Zuzana Burešová. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3996518; Český Ro Region 11. 4. 2018. Stěhování sochy Kovový věk – Markéta Vejvodová http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/1795105; Česká televize: Sama doma: Marcela Šášinková a Jan Růžička http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/218562220600065/video/617515; Právo – Víkend 4. 4. 2018; Ro Vltava (Jarmila Konrádová) – konradova@email.cz, Český rozhlas Vltava – 14. 4. 2018.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru