Muzejní výstava roku

100 let
Výstava s názvem „100 let“ je rozsáhlou výstavní akcí, která připomene sté výročí založení Československé republiky. Téma výstavy se však nezabývá pouze tímto datem a bere rok 1918 pouze jako odrazový můstek. Následujících sto let potom výstava sleduje zrcadlení regionálních dějin na obrazu velkých událostí 20. století a vývoj poměru místního obyvatelstva k dějinám československého a českého státu či naopak. Hlavním záměrem je neinterpretovat uplynulých sto let od založení samostatného československého státu dnešní optikou, nýbrž přiblížit, jak jednotlivé události prožívali jejich současníci. Výstava tak nechce hodnotit uplynulé události, v syrové autentičnosti má však dostatečně působit na smysly a prožívání návštěvníkem tak, aby si každý byl schopen obraz 20. století plasticky představit bez ohledu na individuální světonázor a vlastní výklad historicky mladého a citlivého období.
17/2018
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
+420 487 824 145
muzeumcl@muzeumcl.cz
http://www.muzeumcl.cz
00360198
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Výstava 100 let si klade hlavní záměr, kterým je zachytit proměňující se vztah obyvatel Českolipska k československé a české státnosti v průběhu uplynulého století. Stejně akcentovanou linií jsou proměny česko-německých vztahů, které rovněž měly v uplynulém století velmi dramatický vývoj, otiskující se v dějinách i současnosti regionu. Objevují se zde odkazy na vznik republiky, ale také na hospodářskou krizi, události okolo Mnichova 1938, německý zábor pohraničí i odsun původního obyvatelstva Českolipska po druhé světové válce. Další část je potom věnována poválečným událostem, kdy si Českolipsko a jeho nově přišlí obyvatelé hledali novou identitu. Přes únor 1948 a srpen 1968 se návštěvník dostane také k tématu uranové těžby, aby se na konci výstavy ocitl v kuchyni panelákového bytu či u plakátovacího sloupu s předvolebními plakáty z 90. let. Poměrně náročný spád událostí prezentovaný jednotlivými tématy výstavy je místy rozředěn odpočinkovými zónami, ve kterých jsou umístěny projekce starých fotografií doplněných hudbou se vztahem k regionu. Po celou dobu trvání výstavy se konají doprovodné akce. Do republikového hávu byla oděna letošní českolipská muzejní noc, v srpnu byly v muzeu promítány filmy s tématem československé historie, V září proběhla regionální historická konference a v předvečer vlastního výročí, 27. října se v muzeu uskuteční v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica koncert klavíristky Jitky Čechové. Seriál doprovodných akcí výstavy 100 let zakončuje dramatické zpracování Apokryfů Karla Čapka v podání zákupského souboru Havlíček. Rádi bychom touto výstavou oslavili letošní sté výročí založení Československé republiky a zároveň prezentovali naše muzeum a obětavou činnost všech kolegů, kteří se na tomto velkém projektu podíleli.
Mgr. Tomáš Cidlina – kurátor a garant výstavy, Pavel Kraus – grafik a architektura výstavy
11.5.2018
17.11.2018
V.–IX.; VI.–VIII.; X.–XI.
út–ne; po; st–ne
9–12 a 13–17; pouze v 9, 10.30, 13, 14.30; 9–12 a 13–17
Mgr. Tomáš Cidlina
cidlina@muzeumcl.cz

Nepovinné přílohy

Pavel Kraus
Pavel Kraus
Pavel Kraus
Katalog výstavy 100 let, záložka k výstavě 100 let, pozvánka k výstavě 100 let, plakáty k výstavě 100 let i doprovodným akcím, zprávy o výstavě 100 let ze sdělovacích prostředků, tiskové zprávy.
10. 5. – Slavnostní vernisáž výstavy // 9. 6. – Republiková muzejní noc – Tématem muzejní noci bylo především období 1. republiky. Pozvali jsme několik hudebních uskupení, která atmosféru tohoto období navodila. Do zahrad zavítal i prezident T. G. Masaryk. Atmosféru doby dokreslily historické automobily, motocykly, vojenské ležení s ukázkami zbraní, ale i dobové účesy. Nechyběla ani pohádka pro děti, dílničky i ohňová show // Letní kino – promítání filmů s tématem československé státnosti // 20. 9. – Historická konference 100 let a Českolipsko– regionálními témata uplynulého století v porotním sále Okresního soudu // 27. 10. – Koncert pro republiku – Bedřich Smetana v podání první dámy českého klavíru Jitky Čechové v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica // 11. 11. – Divadelní představení - Dramatické zpracování Apokryfů Karla Čapka v podání zákupského souboru Havlíček. Komentované prohlídky k výstavě 100 let – dle zájmu škol // 11. 8.–17. 11. – Výstava Sovětská okupace od začátku do konce – performativní výstava skupiny GOGLMOGL Produktion.
Tisk: Petra Hámová: Muzeum v Lípě otevírá brány. In: Českolipský deník, 1. 3. 2018, s. 2 // Muzeum otevírá novou výstavu. In: Českolipský deník 25. 4. 2018, s. 1–2 // 100 let. Nová výstava v muzeu. In: Českolipský deník, 9. 5. 2018, s. 2 // Petra Hámová: V muzeu začala výstava 100 let. In: Českolipský deník, 11. 5. 2018, s. 1 // Tomáš Lánský: Připomínají nepřátelství Němců k Československu. In: 5+2 Českolipsko, 8. 6. 2018, s. 3 // Slavíme 100 let státního útvaru, který se výročí nedočkal. In: Lípa, červen 2018, s. 19 // Petra Hámová: Výstavu doprovodí letní kino. In: Českolipský deník, 24. 7. 2018, s. 2 // Jiří Jelínek: Začala série filmů ke sto letům republiky. In: Českolipský deník, 17. 8. 2018, s. 1 // Petra Hámová: Výstava 100 let pokračuje v muzeu letním kinem. In: Českolipsko 33/2018, s. 9 // Jiří Jelínek: V muzeích začíná okupace. In: Českolipský deník, 10. 8. 2018, s. 1–2 // Sověti se vrátili. Ale jen na výstavě. In: Českolipský deník, 14. 8. 2018, s. 2 // Petra Hámová: Do muzea na film, In: Českolipský deník, 23. 8. 2018, s. 1 // Foto týdne: Sovětská okupace – výstava v muzeu. In: Českolipsko 37/2018, s. 2 // Jiří Jelínek: Výstavy zaměřené na okupaci. In: Českolipský deník, 21. 8. 2018, s. 3 // Jiří Jelínek: Zítra se bude tančit všude. In: Českolipský deník, 22. 8. 2018, s. 2 // Letní kino k výstavě 100 let. In: Českolipský deník, 29. 8. 2018, s. 2 // Petra Hámová: Nahlédněte do historie. In: Českolipsko, 38/2018, s. 11 // Ingeborg Buchner: 1918-208 Hundertster Jahrestag der Tschechoslowakei. In: Leipaer Heimatbrief, 237/2018, s. 8–9 // Michael Polák: Poslední století není důvodem k oslavám. In: Právo (Severovýchodní Čechy), 14. 5. 2018, s. 11 // 1918–2018 – 100 let republiky. In: Českolipský deník, zvláštní příloha k výročí republiky, 26. září 2018, s. 29 // Okupaci připomínají netradičně. In: Kraj – Noviny Libereckého kraje, září 2018, s. 1, 4. Elektronické zdroje: 1) http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/541339/na-vystave-ma-ceskolipske-muzeum-i-repliku-hospody-se-statniky.html; 2) https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/ceskolipske-muzeum-vystavuje-i-repliku-hospody-se-statniky_479267.html; 3) https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-vystave-ma-ceskolipske-muzeum-i-repliku-hospody-se-statniky/1618979; 4) https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/liberecky-kraj/2481292-wo-ist-mein-heim-bolave-cesko-nemecke-historii-se-da-postavit-i-celem; 5) http://www.i-noviny.cz/muzeum/v-stava-100-let-v-muzeu-v-esk-l-p-bude-mrazit#.W7IEqmgzaUk; 6) http://www.i-noviny.cz/muzeum/t-cidlina-slav-me-100-let-tvaru-kter-se-v-ro-nedo-kal#.W7IEumgzaUk; 7) http://www.i-noviny.cz/den-k-hv/tafeta-tom-cidlina#.W7IE0GgzaUk; 8) http://www.i-noviny.cz/den-k-hv/192018#.W7IE4WgzaUk; 9) http://www.i-noviny.cz/ostatn-kultura/p-ij-te-do-muzea-na-letn-kino#.W7IE_2gzaUk; 10) http://www.i-noviny.cz/esk-l-pa/v-budov-okresn-ho-soudu-se-uskute-n-historick-konference#.W7IFDmgzaUk; 11) https://www.informuji.cz/akce/l/108620-sovetska-okupace-od-pocatku-do-konce/; 12) https://www.zspatova.cz/aktuality/patoviny-na-vystave-100-let-v-ceskolipskem-muzeu; 13) http://www.libereckenovinky.cz/zpravy/regiony/okresni-soud-hosti-historickou-konferenci-100-let-a-ceskolipsko/; 14) https://www.zspatova.cz/aktuality/vystava-ke-stemu-vyroci-vzniku-ceskoslovenska.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru