Muzejní výstava roku

Soběslav – město pětilisté růže, s doprovodným kulturním a lektorským programem „Na návštěvu k Rožmberkům“
Husitské muzeum v Táboře se prostřednictvím výstavy věnované rožmberské historii Soběslavi (tzn. města, v němž sídlí jeho pobočka – Blatské muzeum) zapojilo do programu akcí pořádaných v rámci tzv. Rožmberského roku. Na rozdíl od jiných jihočeských rožmberských výstav pojatých většinou tematicky se cíleně věnovala městu, jemuž Rožmberkové vládli po čtyři století a v němž dodnes žijí svůj „druhý život“. Návštěvníkům představila nejcennější exponáty soběslavského sbírkového fondu z oboru historie a výtvarného umění. Po předpremiéře v prostorách staré táborské radnice byla výstava umístěna přímo v soběslavském Rožmberském domě, někdejším sídle Petra Voka. V obou městech výstavu doprovázel bohatý kulturní a lektorský program.
9/2011
Husitské muzeum v Táboře
Nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
+420 381 252 242, +420 381 251 884
+420 381 252 245
tabor@husitskemuzeum.cz
http://www.husitskemuzeum.cz
00 072 486
Ministerstvo kultury ČR


Povinné přílohy

Akce představuje hlavní výstavní projekt Husitského muzea v letošním roce, konaný v rámci tzv. Rožmberského roku u příležitosti 400. výročí úmrtí posledního z Rožmberků – Petra Voka. Výstava prezentovaná v předpremiéře v nově vytvořených výstavních prostorách staré táborské radnice a následně v letních měsících v soběslavském Rožmberském domě, jehož stavitelem byl sám Petr Vok, připomíná čtyřsetletou historii rožmberského rodu a jeho význam pro město, které se pod jeho křídly stalo kulturním a hospodářským centrem jižních Čech. Nabízí bližší seznámení se stavebními památkami rožmberské doby, které jsou dodnes ozdobou města, a jejich cenným mobiliářem. Vyzdvižena je Rožmberská škola, jejíž existence (byť nedlouhá) má zásadní význam jak pro dějiny české vzdělanosti, tak i pro postavení Soběslavi v českých dějinách. Neopomíjíme ani fakta a legendy spojené se Zuzanou Vojířovou, mýtickou postavou místní historie. Pozornost je věnována i tzv. druhému životu Rožmberků, který v Soběslavi začal nedlouho po smrti Petra Voka a přetrvává dodnes. K vidění jsou dobové listiny, kroniky, staré tisky, obrazy, plastiky a další sakrální umělecké předměty, archeologické nálezy, mince i zbraně, až na několik zapůjčených výjimek pocházející z našeho sbírkového fondu, přičemž mnohé z exponátů jsou veřejnosti vystaveny vůbec poprvé anebo po zásahu restaurátorů. Zatímco dospělí shlédnou projekci vybraných rukopisů a rožmberských symbolů viditelných v dnešní Soběslavi, děti si mohou vyplnit hravý pracovní list anebo složit dřevěnou rožmberskou růži či renesanční náměstí. Výstavu doprovází bohatý kulturní a lektorský program „Na návštěvu k Rožmberkům“, pro zájemce jsou připraveny dvě publikace a také tematické suvenýry vzniklé v chráněné dílně soběslavského Střediska Diakonie ČCE Rolnička. Realizace výstavy i programu byla podpořena projekty MK ČR a Jihočeského kraje, jakož i několika sponzory.
RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Šťovíček, Mgr. Klára Smolíková (autorka lektorského programu)
1.4.2011
30.9.2011
1.4.–12.6. / 21.6.–30.9.
pondělí–neděle / úterý-neděle
9–17
RNDr. Daniel Abazid
abazid@husitskemuzeum.cz

Nepovinné přílohy

RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Lintner, Mgr. Petr Šťovíček, Luboš Tíkal, Vít Vlasák
1. brožura „Soběslav – město pětilisté růže“ 2. sada pohlednic „Soběslav – město pětilisté růže“ s historickými záběry rožmberských staveb 3. pracovní list k výstavě pro veřejnost 4. soubor pracovních listů k lektorskému programu „Život v renesanci“ 5. leták s programem doprovodných akcí a výběr z programových plakátů
Výstavu doplňuje program „Na návštěvu k Rožmberkům“. Pro hlubší zájemce jsme připravili komentované prohlídky výstavy, exkurzi po soběslavských rožmberských památkách a několik přednášek věnovaných rožmberské tématice. Součástí bohatého kulturního programu jsou koncerty renesanční hudby (včetně koncertů ve významných sakrálních stavbách rožmberské Soběslavi), ukázky a výuka renesančních tanců, seznámení se životem na rožmberském dvoře a na tehdejších bojištích, interaktivní řemeslné dílny, šermířská a divadelní vystoupení i projekce českých filmů o Petru Vokovi. Školním skupinám je určen lektorský program „Život šlechty v renesanci“, během kterého se žáci hravou formou dozvědí zajímavosti o Rožmbercích i jejich době. Kromě prohlídky výstavy si postaví renesanční náměstí, vyzkouší dobové čepce a sestaví rožmberský rodokmen. Didaktické hry pro program vznikly v chráněné dílně Střediska Diakonie ČCE Rolnička. Žáci a studenti se účastnili výtvarné, fotografické a literární soutěže „Kdo s koho? Rožmberkové, nebo husité?“
A) tisk: 1. Voka čeká odhalení v jeho soběslavském hradu – Táborský deník 25. 2. 2011 2. Otevření Rožmberského domu zahájilo muzejní Rožmberský rok 2011. – Soběslavská hláska 4/2011 3. V táborském muzeu stojí vedle Petra Voka jeho milenka. – Českobudějovický deník 4/2011 4. Gotický sál táborské staré radnice hostí výstavu s názvem Soběslav – město pětilisté růže. – Mediafax 1. 4. 2011 5. Návštěvníci uvidí na výstavě v Táboře i podpis Petra Voka. – Právo 5. 4. 2011 6. Soběslav představuje v Táboře svůj rožmberský lesk. – Táborsko 6. 4. 2011 7. Rožmberská Soběslav v husitském Táboře. – Soběslavská hláska 5/2011 8. Dnes se dotknete atmosféry předvečera husitských válek. – Táborský deník 3. 5. 2011 9. Rožmberkové a jejich doba ožívají v Rožmberském domě. – Soběslavská hláska 6/2011 10. Kdy do muzea? Otvírá v noci. – Sedmička Tábor 2. 6. 2011 11. Táborské muzeum zažije první muzejní noc. – Táborský deník 3. 6. 2011 12. Tábor zažil první muzejní noc. Byl to trhák. – Táborský deník 6. 6. 2011 13. Muzejní noc nadchla, na řadě je loučení s Rožmberky. – Táborsko 8. 6. 2011 14. Tábor se loučil s Rožmberky, sobotníci znovu vyrážejí. – Táborsko 15. 6. 2011 15. Soběslav se na čas vrátila do slavné doby Petra Voka. – Táborsko 29. 6. 2011 16. Soběslav – město pětilisté růže. – Soběslavská hláska 7/2011 17. Prožijte konec prázdnin s Rožmberky! (s fotoreportáží z vernisáže 20. 6.) – Soběslavská hláska 8/2011 18. Příjemné zážitky v Soběslavi. – Soběslavská hláska 8/2011 19. Oslavy Rožmberků pokračují. – Táborsko 24. 8. 2011 20. Prožijte konec prázdnin s Rožmberky. – Táborský deník 24. 8. 2011 21. Soběslavští tančili s Rožmberky. – Táborský deník 31. 8. 2011 22. Pan Vok odchází... – Soběslavská hláska 9/2011 B) rozhlas: pravidelné informace ve vysílání mediálních partnerů výstavy, jimiž jsou Český rozhlas České Budějovice a Rádio Blaník C) televize: 1. reportáž České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/119998-unikatni-vystava-predstavi-paty-dil-rozmberske-kroniky/ 2. reportáž RTA o výstavě Soběslav - město pětilisté růže v jihočeském pořadu U nás v kraji vysílaném 7. 4. 2011 3. reportáž RTA o výstavě Soběslav - město pětilisté růže v jihočeském pořadu U nás v kraji vysílaném 14. 6. 2011

Fotogalerie

nahoru