Muzejní publikace roku

Příběhy telických náhrobků
Muzeum Českého lesa v Tachově je pověřeným odborným pracovištěm Plzeňského kraje pro výzkum židovských památek. V roce 2011 vzešla z jeho dílny kniha shrnující výsledky výzkumu židovského hřbitova Telice, který trval 6 let - od rekonstrukce zanedbaného hřbitova, přes mapovou a fotografickou dokumentaci, prohlášení hřbitova za kulturní památku až po úplnou textovou dokumentaci epitafů. Nejstarší náhrobky pocházejí ze 40. let 18. století. Telický hřbitov je významný zejména tím, že je pro určitá období jedinou sbírkou autentických textů o okolním židovském osídlení. Kniha přináší kromě fotografií náhrobků také opis epitafů v hebrejštině nebo němčině, český překlad a podrobné komentáře, doplněné údaji z archivních zdrojů.
12/2011
Muzeum Českého lesa v Tachově
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
+420 374 722 171
muzeum@tachov.cz
http://muzeum.tachov.czhttp://zh.tachov.org
00076716
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Kniha je výjimečným publikačním počinem. Na českém knižním trhu se dosud neobjevila publikace, jejímž základem je podrobný výzkum, přepis a překlad hřbitovních epitafů, který jediný (díky neexistenci archivních dokumentů) umožňuje seznámit s historií určité lokality a s životními příběhy jejích obyvatel. Kniha je tak významným argumentem k nutnosti dokumentace a ochrany židovských hřbitovů, nejen jako památky, ale jako velmi specifického (a mnohdy jediného) zdroje historického poznání.
Václav Fred Chvátal
Václav Fred Chvátal
Václav Fred Chvátal
Václav Fred Chvátal, Zdeněk Procházka
Nakladatelství Českého lesa, Domažlice
195 Kč
500 výtisků
knihu lze zakoupit v Muzeu Českého lesa v Tachově, v knihkupectvích, u vydavatele, v německo-českém kulturním centru Bavaria-Bohemia v Schönsee, dále při různých příležitostech organizovaných muzeem (externí přednášky, exkurze)

Nepovinné přílohy

978-80-87316-17-7
Šimek, V.: Nyní je důležitá záchrana židovských památek v Čechách (rozhovor s autorem knihy při příležitosti jejího vydání), Tachovský deník 26.4.2011 Chvátal, V. F.: Židovské epitafy ožívají v příbězích. Věstník AMG, říjen 2011

Fotogalerie

nahoru