Muzejní výstava roku

Mystika hygieny
Výstava Mystika hygieny představuje roli těla, zdraví a hygieny v tvorbě současných umělců. Instalace nabádá ke zklidnění mysli, k oproštění se od stresu, jež nás v dnešní době obklopuje, a demonstruje mentální očistu přes jasně viditelnou symboliku očisty vodou. Diváci jsou vtaženi na dobrodružnou cestu po zvlněné dřevěné platformě od Juraje Gábora, jež je nosnou konstrukcí pro další díla. Objekty Tomáše Roubala – navrstvené kovové stély – jsou kritickými komentáři dnešní geopolitické situace. David Vojtuš je zastoupen průhlednými vaky z PVC symbolizujícími současnou hygienickou obsesi. Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová konfrontují sochařské prvky a procesy kvašení jako systém biochemických procesů každého lidského těla. Počítačová animace Andráse Cséfalvaye viditelná až po ulehnutí na dřevěnou vlnu vtahuje diváka do dialogu s asyrským božstvem Lamassu a odkazuje ke kořenům hygieny.
3/2019
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
+420 485 106 325
jan.randacek@ogl.cz
http://www.ogl.cz
00083267
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Výstavní projekt Mystika hygieny představuje roli těla, zdraví a zejména duševní očisty v dílech vybraných současných autorů v kontextu budovy bývalých lázní využívaných od roku 2014 pro výstavní účely. Specifická je instalace dřevěné pochozí platformy Vlnění – samostatného díla od Juraje Gábora –, na které jsou umístěna další díla tematizující očistu a její proces. Prostor haly pod bazénem, kde se dříve nacházelo těleso bazénu, je pokryt dřevěnou vlnou. Ta symbolizuje vodu a její smysl pro očistu lidského těla – jak fyzickou, tak psychickou. Na vlně umístěné objekty Tomáše Roubala pomyslně zastupují naše bytosti, přeplněné a zahlcené stresem a informacemi. K tomu, abychom se jich každý večer zbavily, využíváme hygienické potřeby, které kupujeme v obchodech zabalené do plastových obalů. Vaky z transparentního PVC Davida Vojtuše pokryté rytinami a barevnými pigmenty upozorňují na dvojznačnou hru mezi naší posedlostí podobnými „hygienickými“ materiály a jejich sanitárním i výtvarným působením. Instalace Anetty Mony Chisy a Lucie Tkáčové v podobě obrácených lidských hlav trčících na vlasech-drátech naplněných kvasícím obsahem odhaluje lidské bytosti jako systém biochemických procesů neodmyslitelných při procesu vnitřní očisty. Cséfalvayova videoinstalace vtahuje diváka do intimního dialogu s mystickou postavou asyrského ochranného božstva Lamassu a odkazuje tím ke kořenům hygieny jako rituální očisty nejen fyzické, ale především duchovní. Význam výstavy spočívá nejen v tematizaci bytostně aktuálního tématu stresu a možností, jak jeho přítomnost co možná nejvíce redukovat, ale také v samotném provedení výstavy na dřevěné vlně. Instalace velkých prostorových objektů v galeriích v České republice je velmi neobvyklá a svým významem a rozsahem přesahuje hranice regionu i České republiky.
Viktor Čech, Lenka Sýkorová
17.5.2019
1.9.2019
květen až září
úterý–neděle
10–17, ve čtvrtek do 19 hodin
Jan Randáček
jan.randacek@ogl.cz

Nepovinné přílohy

Juraj Gábor, Lenka Sýkorová, Viktor Čech
pozvánka; katalog
K výstavě probíhá doprovodný program pro veřejnost a organizované skupiny, zejména školní skupiny, a příměstské tábory. Součástí doprovodného programu jsou i komentované prohlídky, které proběhly v rámci Muzejní noci 17. 5. a další jsou na programu 20. 6. a 22. 8. v 10:30 a 17:00 a v neděli 25. 8. v 15:00 s kurátory výstavy.
2019_06_04_ArtCafé_Na výstavu do bazénu. Liberecká galerie vystavuje mladé sochařky i obří dřevěnou vlnu; 2019_05_24_Artcafé_Vltava_Výstava Mystika hygieny; 2019_05_21_Týdeník_Liberecko_V galerii se zvedly vlny; 2019_05_18_Právo_Severozápadní Čechy_V lázních se zvedly dřevěné vlny; 2019_05_17_MF Dnes_Liberecký deník_Exponátem v liberecké galerii se stala i zvlněná dřevěná podlaha; 2019_05_17_Mozaika_Česky_rozhlas_Oblastní galerie Liberec_Mystika hygieny; 2019_05_17_ČRoLiberec_Český_rozhlas_Dřevěné vlny bouří v podbazénové hale liberecké galerie; 2019_05_17_respekt.cz_Kulturamix_Oblastní galerie Liberec má nový unikátní exponát.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru