Muzejní výstava roku

Jitex 70
Výstava Jitex 70 byla připravena k 70. výročí založení nejznámějšího píseckého podniku. Soustředí se na léta 1949 až 1989. Tématem výstavy jsou dějiny a podoby píseckého pletařského kombinátu i odraz těchto dějin v proměnách města a životech lidí. V dalším plánu výstava tematizuje proměny a podoby společnosti v době státního socialismu a formálně využívá vlnu dnes módního retra. Výstavu doplňuje řada doprovodných programů, od komentovaných prohlídek výstavou přes edukační programy pro školy až po tematické prohlídky městem, závodem a výrobou. Součástí výstavního projektu Jitex 70 jsou i další časové instalace ve výstavních prostorách Prácheňského muzea v Písku, věnující se dějinám a podobám módy a životního stylu ve středověku, novověku i na druhé straně železné opony.
1/2019
Prácheňské muzeum v Písku
Velké náměstí 114, 397 24 Písek
+420 382 201 111, +420 728 135 927
bernasek@prachenskemuzuem.cz
http://www.prachenskemuzeum.cz
367 851
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Výstavní projekt Jitex 70 se soustředí na významné regionální téma s celostátním dosahem a zpracovává ho v široké diachronní i synchronní perspektivě, záměrně obohacené o přeshraniční rozměr. Hlavní motivace pro uspořádání výstavy vycházela ze záměru poskytnout lidem a městu příležitost uchopit a diskutovat významné téma, které se dotýká životů, rodinných pamětí a městské historie a které dosud patřilo jen do světa privátních vzpomínek a příběhů. Základní metodologickou oporu představovaly tři pilíře: participace – edukace – tradice. Podobu a obsahy výstavy od počátku spoluurčovala veřejnost a zejména někdejší zaměstnanci podniku. Již koncept výstavy byl vytvářen na základě rozhodnutí, na kterých se podílel okruh spolupracovníků. Jedním z důsledků zapojení veřejnosti byla i snaha prezentovat předměty konkrétních lidí, které dostaly mnohdy přednost před reprezentativními kousky z muzejních a galerijních sbírek. Skutečné participace bylo dosaženo především při práci se studenty, kteří na základě svých rozhodnutí a zájmů připravili průvodcovské trasy městem. Edukaci byla v rámci projektu připsána ústřední role. Edukativní potenciál byl obsažen již v hlavním záměru a motivačním východisku výstavy. Vedle této ústřední roviny má edukace své místo přímo ve výstavě i v nabídce programů neformálního vzdělávání pro školy a veřejnost. Obsahově vychází od dějin závodu a přibližuje velká témata dějin 20. století i proces průmyslové výroby (textilu). Pilíř tradice byl zvolen záměrně jako korektiv a výzva. Odkazuje k tématu a obsahu výstavy i k specifické formě práce, ale zejména k roli a poslání muzea. Výstava Jitex 70 má v dalším plánu zprostředkovat muzeum jako místo, kde se lidé potkávají, diskutují, prověřují své tradice i svět, který je obklopuje.
Bohumír Bernášek; Zdeněk Duda; Jan Kouba; Anja Braehmer; Birgitta Petschek-Sommer
1.3.2019
26.5.2019
III.–VI.
úterý–neděle
9–18
Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek
bernasek@prachenskemuzuem.cz

Nepovinné přílohy

Kolář & Kutálek – grafické studio
Kolář & Kutálek – grafické studio
Plakát, pozvánka, leták, list k literárně-výtvarné soutěži Jitex Písek Propletené příběhy jsou přiložené v elektronické formě.
Besedy s pamětníky (např. Bechyně 15. 5. 2018; Písek 13. 12. 2018); komunitní projekt (září 2018/květen 2019); Literárně-výtvarná soutěž Jitex Písek Propletené příběhy (1. 3.–24. 5. 2019); mimořádná výstava Ladislav Habsburský a Jiří Poděbradský. Pohřební textilie z královských hrobů (2. 4.–28. 4. 2019); Muzejní noc s Jitexem (24. 5. 2019).
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/157741/pletenina-do-kazde-rodiny-pred-70-lety-vznikl-jitex-pisek-oaza-v-sedi-nevkusu.html; https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/prachenske-muzeum-pisek-vystava-jitex-historie-breznev.A190304_103211_budejovice-zpravy_khr; https://pisecky.denik.cz/kultura_region/navstevnici-muzea-si-zavzpominaji-na-historii-jitexu-20190226.html; https://www.jcted.cz/modni-jaro-v-prachenskem-muzeu-pripomene-70-vyroci-zalozeni-jitexu/; https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr//prachenske-muzeum-pripomina-70-vyroci-zalozeni-podniku-jitex-v-pisku/4816; https://www.bbkult.net/kalender/details/15508195645198.html. Reportáže České televize: Děti (pořad Tamtam), https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/219553110030014/obsah/686619-jitex-70; 70 let Jitexu: https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/2222199617841383/; Reportáže Jihočeské televize: Zprávy 1. 3. 2019, zahájení výstavy, čas 7:01–7:45, https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy/1948.html; Zprávy 27. 3. 2019, Výstava Jitex 70, čas 8:42–10:16, https://www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zpravy/2004.html; Reportáže Českého rozhlasu: OBRAZEM – Teplákové soupravy i první funkční textil. Výstava připomíná 70 let podniku Jitex, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/vystava-jitex-moda-muzeum-obleceni_1903241621_dbr

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru