Muzejní počin roku

Emil Pirchan, „Malerfürst“ brněnské okružní třídy
V roce 2019 uběhlo 175. let od narození Emila Pirchana staršího, který byl v poslední čtvrtině 19. století nejslavnějším malířem žijícím v Brně. I vzhledem k tomu, že jako většina moravských umělců té doby byl německého původu, bylo jeho jméno v průběhu 20. století zapomenuto. Muzeu města Brna se podařilo vyhledat a zkontaktovat potomky Emila Pirchana žijící ve Švýcarsku a Velké Británii a ve spolupráci s nimi zorganizovat projekt. V rámci projektu byl zrestaurován kompletní soubor Pirchanových obrazů ze sbírek MUMB. Byla uspořádána výstava, která představila umělce nejen jako malíře, ale i jako tvůrce návrhů kostýmovaných průvodů nebo vitráží. Byla vydána první odborná monografie umělce v českém a anglickém jazyce.
2/2019
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611, +420 723 262 251
muzeum.brno@spilberk.cz
http://www.spilberk.cz
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

V roce 2019 uběhlo 175. let od narození Emila Pirchana staršího (1844–1928). V poslední čtvrtině 19. století byl Pirchan nejslavnějším malířem žijícím v Brně. V kontextu těsných vazeb Brna na Vídeň měl pozici „malého brněnského Makarta.“ I vzhledem k tomu, že jako většina moravských umělců té doby byl německého původu, bylo jeho jméno v průběhu 20. století zcela zapomenuto, přestože se s jeho díly v podobě výzdoby budovy Moravské galerie nebo souboru portrétů brněnských primátorů veřejnost nadále setkávala. V depozitáři Muzea města Brna pak ležely téměř dvě desítky poškozených Pirchanových obrazů. Muzeu města Brna se podařilo vyhledat a zkontaktovat potomky Emila Pirchana žijící ve Švýcarsku a Velké Británii a ve spolupráci s nimi zorganizovat projekt, který PIrchana opět uvedl na uměleckou mapu. V rámci projektu byl zrestaurován kompletní soubor Pirchanových obrazů ze sbírek Muzea města Brna i některé malby ze sbírek soukromých majitelů. V Muzeu města Brna byla uspořádána výstava umělce. Představila autora nejen jako malíře, ale i jako tvůrce návrhů alegorických vozů a kostýmů pro slavnostní průvody nebo vitráží. Zcela výjimečně se podařilo do výstavy zapůjčit dvě rozměrné oltářní malby, které byly pro tento účel sneseny z hlavních oltářů kostelů, kde běžně slouží svému účelu. Součástí projektu bylo pátrání po Pirchanových obrazech v zahraničních soukromých sbírkách, přičemž z Německa byl zapůjčeno dílo, o jehož autorovi současný majitel nic nevěděl. V rámci projektu byla vydána první odborná monografie Emila Pirchana staršího v českém a anglickém jazyce. V souvislosti s pracemi na projektu byla z iniciativy Pirchanových potomků v tomto roce uspořádána také výstava syna brněnského malíře, scénografa Emila Pirchana mladšího (1884–1957) v Museum Folkwang v Essenu.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Robert Janás
+420 723 262 251
janas@spilberk.cz

Nepovinné přílohy

Robert Janás


Fotogalerie

nahoru