Muzejní výstava roku

Fritz Lederer: Život a smrt v terezínském ghettu
Výstavu grafik a kreseb Fritze Lederera (1878–1949) s tematikou života v terezínském ghettu připravil Památník Terezín k 70. výročí jeho úmrtí. Výtvarník byl do Terezína deportován až v srpnu 1944 a dožil se zde osvobození. Přípravné kresby ke grafikám vznikly přímo v ghettu na jaře 1945. Po válce se Lederer usadil v rodném Kynšperku nad Ohří, kde podle kreseb v následujících dvou letech vytvořil cyklus 24 leptů. Zaměřil se v něm hlavně na situace a události, které v Terezíně sám zažil. Vystavené výtvarné práce jsou doplněny texty a obrazovými exponáty představujícími Ledererův život i umělecké dílo.
4/2019
Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
+420 416 782 225
pamatnik@pamatnik-terezin.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz
00177288
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Na výstavě jsou prezentována výtvarná díla židovského malíře a grafika Fritze Lederera (1878–1949) s tematikou života v terezínském ghettu. Výtvarník byl do Terezína deportován v srpnu 1944 a dožil se zde osvobození. Na jaře 1945 vytvořil v ghettu přípravné kresby k souboru 24 leptů s názvem In the Eruv of Theresienstadt, který vydal v roce 1947. Vzhledem k tomu, že většina terezínských umělců během holokaustu zahynula, jsou vystavené práce velmi cennou uměleckou reflexí. Převážná část předmětů na výstavě pochází ze sbírky Památníku Terezín, důležité obrazové exponáty a informace však poskytli i jednotlivci a instituce z ČR, USA, Izraele a SRN. V úvodní části výstavy jsou umístěny texty a obrazové exponáty představující Ledererovy životní osudy a umělecké dílo (včetně pásma z plakátů k filmům, na jejichž výrobě se podílel). V další části jsou kromě souboru leptů vystaveny také přípravné kresby a tiskové matrice. Návštěvník tak může dobře sledovat postup grafikovy práce. Toho bylo využito při realizaci výtvarných workshopů pro děti, které po prohlídce výstavy vytvářejí vlastní grafiky (kresba návrhu, rytí matrice, tisk grafiky na lisu). Při přípravě výstavy byla některá Ledererova díla nově určena a restaurována. Vzhledem k tomu, že většinu návštěvníků Památníku Terezín tvoří cizinci, jsou všechny výstavní texty i katalog dvojjazyčné (ČJ, AJ). Výstavu a katalog k ní považujeme za podstatný příspěvek k poznání díla německojazyčných umělců českého původu tvořících v první polovině 20. století a představení jejich dosud málo známé tvorby široké veřejnosti.
Tomáš Raichl
18.6.2019
1.9.2019
červen – září
pondělí – neděle
9–18
Tomáš Raichl
raichl@pamatnik-terezin.cz

Nepovinné přílohy

Miroslav Veselý
Tištěné: 1) plakát výstavy (přiložen i v elektronické podobě); 2) pozvánka na vernisáž; 3) katalog k výstavě. Elektronické: 4) tisková zpráva s pozváním na vernisáž; 5) informace o výstavě na internetových stránkách Památníku Terezín, online [cit. 16. 7. 2019] – https://www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci/fritz-lederer-zivot-a-smrt-v-terezinskem-ghettu-2019-06-18.
Slavnostní vernisáž výstavy. Jejího zahájení se zúčastnila bývalá vězeňkyně terezínského ghetta, akademická malířka Helga Hošková-Weissová, o hudební doprovod se postarali její syn Jiří Hošek a vnučka Dominika Weiss Hošková. Výtvarné workshopy pro děti „Jak se dělá grafika“.
Zprávy o konání výstavy (plakátky): 1) Terezínská iniciativa, č. 96, červen 2019, s. 13, dostupné též online [cit. 16. 7. 2019] - http://www.terezinstudies.cz/export/sites/terezinstudies/TI/casopis-terezinska-iniciativa/2019/newsletterTI_96.pdf; 2) Pražský přehled kulturních pořadů, 67. ročník, č. 7/2019, s. 92; 3) Art+Antiques, č. 6/2019, s. 91, dostupné též online [cit. 16. 7. 2019] - http://www.artcasopis.cz/archiv/2019/6. 4) Reportáž z vernisáže výstavy odvysílaná Regionální televizí Ústecka, online [cit. 19. 7. 2019] – https://www.youtube.com/watch?v=ysQ4xHP2_tw&list=UU_poF5mY0PAOgE2IETzuUEQ&index=85&t=0s, začátek v čase 9:25 min. Informace o výstavě na internetových stránkách, online [cit. 19. 7. 2019]: 5) Litoměřicko24.cz - http://litomericko24.cz/2019/06/24/zacala-vystava-zivot-a-smrt-v-terezinskem-ghettu/; 6) Židovský tiskový a informační servis – http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/dilo-fritze-lederera-zidovskeho-malire-z-kynsperka-bude-predstaveno-v-terezine; 7) Radio Proglas – https://zpravy.proglas.cz/pozvanky/ustecky-kraj/terezin-fritz-lederer-zivot-a-smrt-v-terezinskem-ghettu/; 8) Ministerstvo kultury ČR, sekce Novinky a média – https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/fritz-lederer-zivot-a-smrt-v-terezinskem-ghettu-4-cs3359.html; 9) Kam po Česku – https://www.kampocesku.cz/clanek/26471/pozvanka-do-pamatniku-terezin.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru