Muzejní výstava roku

Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje
Výstava představuje sopky z různých úhlů pohledu. V obecné rovině seznamuje návštěvníky s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jak mohou vypadat i s různými sopečnými produkty. Část věnovaná regionálnímu vulkanismu představí jedenáct zajímavých lokalit z Karlovarského kraje. Informace o jejich stavbě, stáří a způsobu vzniku doplňují autentické velkoformátové vzorky hornin a ve třech případech i animace. Jsou zde představeny také „užitečné sopky“, tedy možnosti využití vulkanických hornin a historie výzkumu sopek. Návštěvníci si mohou také vyzkoušet hru na „znělcofon“, prozkoumat rozebíratelný model sopky, nebo si zkusit práci geologa a prozkoumat laharovou uloženinu. Výstava vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
11/2019
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
+420 353 223 125
+420 734 266 642
sekretariat@kvmuz.cz
http://www.kvmuz.cz
72053810
Karlovarský kraj

Povinné přílohy

Úvod výstavy představuje sopky z různých úhlů pohledu. V obecné rovině seznamuje návštěvníky s tím, co je to sopka, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jak mohou vypadat i s různými sopečnými produkty. V této části se nachází rozebíratelný model, díky kterému se návštěvníci mohou „podívat do nitra sopky“. Část věnovaná regionálnímu vulkanismu seznámí s vybranými sopkami z Karlovarského kraje. Celkem je zde představeno jedenáct zajímavých lokalit z regionu – jejich stavba, stáří, způsob vzniku a různé geologické zajímavosti. Ke třem lokalitám byla připravena i animace ukazující jejich sopečnou aktivitu. Autentické velkoformátové vzorky hornin z konkrétních lokalit jsou vystaveny volně a návštěvníci si je mohou zblízka prohlédnout i osahat. Většina vzorků byla pro účely výstavy částečně vyleštěna, aby bylo možné lépe prezentovat jejich vnitřní strukturu. Tato část výstavy může návštěvníkům sloužit i jako inspirace k výletům a objevování přírodních zajímavostí kraje. Výstava představuje i historický pohled na sopky, resp. slavné sympozium badatelů z různých oborů, které se na popud J. W. Goetha uskutečnilo v roce 1822 na Komorní hůrce u Chebu. Prezentace praktického využití vulkanických hornin sahá od pravěku (úštěpy z obsidiánu – tzv. sopečného skla) až do současnosti (výrobky z litého čediče od firmy Eutit). Dětem všeho věku jsou určeny interaktivní prvky, např. „zvonkohra“ ze znělcových desek nebo hledání minerálů, úlomků zkamenělého dřeva, apod. v korytě s laharovou uloženinou. Výstava vhodně doplňuje výuku zeměpisu na základní škole i gymnáziu. S ohledem na spektrum návštěvníků muzea jsou souhrny panelů a popisky i v angličtině, němčině a ruštině. Výstava vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. (Ceská geologická služba); Dan Chmelík (výstavní fundus)
12.9.2019
1.12.2019
září; říjen–prosinec
úterý – neděle; středa – neděle
10–18; 10–17
Mgr. Dominika Kožešníková
kozesnikova@kvmuz.cz

Nepovinné přílohy

RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Ing. Lenka Zubačová
RNDr. Jan Matějů, Ph.D., Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Mgr. Eva Šedinová (Česká geologická služba)
Pracovní list pro 1. stupeň ZŠ; Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ; Kalendář na rok 2020
1) Přednáška spoluautora výstavy RNDr. Vladislava Rappricha, Ph.D. „14 milionů let sopečného vývoje Doupovských hor“ v Muzeu Karlovy Vary (3. 10. 2019); 2) Terénní exkurze „Za bouřlivou minulostí Šemnické skály“ dne 4. 10. 2019. Průvodci byli s RNDr. Vladislav Rapprich, Ph.D. z České geologické služby a RNDr. Jan Matějů, Ph.D. z Muzea Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje; 3) „Sopečný den v muzeu“ (12. 10. 2019) – jednalo se odpolední akci, během které proběhla komentovaná prohlídka výstavy s RNDr. Janem Matějů Ph.D. a přednáška Mgr. Prokopa Závady Ph.D. z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., „Ďáblovy výtvory v krajině a v laboratoři: výstup magmatu na zemský povrch“. Přednášku doplnily názorné pokusy s funkčním modelem maarové sopky na dvorku muzea. Děti si v průběhu akce mohly vyrobit vlastní „sopečnou erupci“.
11. 9. 2019 – ČRo Karlovy Vary: Sopky v kraji představí nová výstava v karlovarském muzeu https://vary.rozhlas.cz/sopky-v-kraji-predstavi-nova-vystava-v-karlovarskem-muzeu-8073895 ; 24. 9. 2019 – Karlovarský deník: Výstava odhaluje tajemství sopek https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-odhaluje-tajemstvi-sopek-20190924.html ; 8. 10. 2019 – ČRo Karlovy Vary: V karlovarském muzeu ožívají vyhaslé sopky našeho kraje. Na programu je „Sopečný den“ https://vary.rozhlas.cz/v-karlovarskem-muzeu-ozivaji-vyhasle-sopky-naseho-kraje-na-programu-je-sopecny-8088059

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru