Muzejní počin roku

Za markraběte Jošta!
Muzejně-pedagogický projekt „Za markraběte Jošta!" vznikl jako celoroční edukační hra ve středním křídle hradu Špilberku. Hra reflektuje vzdělávací potřeby dětských návštěvníků, kteří navštěvují NKP Hrad a pevnost Špilberk stále častěji. Rozvíjí záměr Muzea města Brna zpřístupňovat historii Brna inovativně a reaguje na očekávání návštěvníků, kteří chtějí vnímat Špilberk také jako středověký hrad. Metodicky se jedná o samoobslužnou interaktivní stezku, založenou na poznávání historie aktivní a zábavnou formou prostřednictvím vlastní činnosti návštěvníků. Tématem stezky je středověké Brno 14. století a rodová pověst Lucemburků. Obsahově je stezka postavena na reálném historickém základu a dochované lucemburské legendě, z nichž se odvíjí imaginativní příběh o zakletém městě a hradu osídleném Joštem Lucemburským, moravským markrabětem.
17/2019
Muzeum města Brna, p. o.
Špilberk 210/1,662 24 Brno
+420 542 123 611
brno@spilberk.cz
https://www.spilberk.cz
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

„Odhalte tajemství legendy rodu Lucemburků!“ vyzývá děti s rodiči samoobslužná interaktivní stezka ve středním křídle hradu Špilberku (NKP Hrad a pevnost Špilberk), nazvaná Za markraběte Jošta! Historické téma středověkého Brna 14. století uchopili autoři méně obvyklým způsobem. Děti získávají poznatky prostřednictvím didaktické hry využívající autentických reálií. Téma stezky rozvíjí záměr Muzea města Brna zpřístupňovat historii Brna inovativně, a zároveň reaguje na očekávání návštěvníků, kteří chtějí vnímat Špilberk nejen jako muzejní instituci, ale také jako středověký hrad. Příběh související s Joštem Lucemburským a rodovou pověstí Lucemburků v sobě spojuje obé. Brněnský rodák, moravský markrabě Jošt vládnoucí koncem 14. století provedl z dnešního pohledu promyšlený propagační tah, na zakázku nechal sepsat rodopis, který měl ukázat původ a váženost jeho rodu. Proto vložil pařížský knihař Jean z Arrasu do románu o královské lucemburské dynastii mýtické předky, konkrétně Meluzínu coby pramáti Lucemburků. Pradávný meluzínský mýtus o víle s hadím ocasem probleskoval v obměnách meluzín, sirén či mořských panen napříč různými kulturami již od mladšího pravěku. Obsahově je stezka postavena na reálném historickém základu a dochované lucemburské legendě, z nichž se odvíjí imaginativní příběh o zakletém městě a hradu osídleném Joštem Lucemburským, markrabětem moravským. Ve výsledné vzdělávací herní expozici se podařilo metodicky inovativně propojit princip interaktivní stezky s kresleným příběhem (originální autorské ilustrace), jejichž vyústěním jsou hravé aktivity, tematicky strukturované podle pro středověk charakteristických prostředí, jimiž dítě-hráč při pátrání po přízraku nad Brnem prochází (viz příloha Seznam didaktických pomůcek). Dítě se vzdělává zcela přirozeně, aniž by si explicitně uvědomovalo, že se učí, neboť prostředí středověkého Brna je zpracováno výhradně na základě dochovaných archivních materiálů a děti si tak vytváří o podobě středověkého Brna reálnou představu, k níž přispívá i možnost srovnání s dnešní podobou brněnského historického centra. Ve vzdělávací hře Za markraběte Jošta! vystupují skutečné historické postavy, včetně doložených brněnských řemeslníků. Projekt vznikal pod vedením tandemu muzejní edukátorky a výtvarnice v odborné spolupráci s kolegy z oddělení historie a archeologie. Nové poznatky získané v dobrodružné edukační hře prostřednictvím osobního prožitku jsou zakotveny odlišně, než kdybychom dětem o Lucemburcích a o středověkém Brně pouze slovně vyprávěli. Didakticky klíčové je i prostorové uspořádání dobrodružné stezky. Vede průchozí částí edukačního centra, obrázkový příběh se odvíjí na stěnách a v prostorových rovinách zásuvek, dvířek a v prostoru za nimi. Výtvarné a poetické ztvárnění témat komiksově laděného příběhu otevírá pole pro interpretaci středověkého Brna dětskými návštěvníky. Cílovou skupinou jsou prioritně děti s rodiči, herní vzdělávací expozici mohou využít i dětské skupiny s pedagogy. Hra Za markraběte Jošta! je nabízena ve třech jazykových mutacích: v češtině, angličtině a italštině.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. et MgA. Barbora Svátková, Ph.D.
+420 542 123 635, +420 731 015 326
svatkova@spilberk.cz

Nepovinné přílohy

Řešitelé: Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D, Mgr. Martina Staňková (ilustrace). Odborná spolupráce: Mgr. Dana Olivová, Mgr. Petr Holub, Mgr. Ctibor Ostrý a další


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru