Muzejní výstava roku

Otakar Kubín: Boskovice – Paříž – Simiane 1883–1969
Výstava v Boskovicích, Kubínově rodišti, připomíná 50. výročí úmrtí tohoto mimořádného malíře. Součástí výstavy jsou Kubínovy malby, kresby, grafiky. Výstava připravená kurátorem Petrem Ingerlem reflektuje více úhlů pohledu, z nichž je možné dílo malíře, sochaře a grafika interpretovat. Prezentován je také soubor fotografií Pavla Váchy, který Otakara Kubína navštěvoval. Výstavní projekt vznikl ve spolupráci Muzea regionu Boskovicka a Moravské galerie v Brně a představuje ukázky děl Otakara Kubína ze sbírek deseti českých galerií a muzeí.
12/2019
Muzeum regionu Boskovicka, p. o.
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
+421 516 452 077
+420 734 392 418
muzeum@muzeum-boskovicka.cz
http://www.muzeum-boskovicka.cz
04536649
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Výtvarná výstavy představuje významnou osobnost moderny, představitele české předválečné umělecké scény malíře Otakara Kubína. Přestože vrcholné období Kubínovy tvorby bylo spojeno s Francií, měl velice hluboký vztah k Československu a k rodným Boskovicím. Kubín během svého života uspořádal více než 30 samostatných výstav, na desítkách výstav se podílel. Jeho obrazy jsou ve sbírkách řady nejen českých galerií, návštěvníci je mohou obdivovat na výstavách, i v mnohých stálých expozicích v Česku a Evropě. Výstava představuje Kubínovu tvorbu od raného období, jeho vrcholná díla i v Boskovicích oblíbené náměty – kytice a místní krajinu. Předkládaný výstavní projekt je unikátní díky spolupráci regionálního muzea Muzea regionu Boskovicka a Moravské galerie v Brně. Díky této spolupráci se podařilo do Boskovic zapůjčit malířova díla ze sbírek předních kulturních institucí, zajistit odpovídající podmínky prostředí i bezpečnostní podmínky. Dalším přínosem byla spolupráce při přípravě katalogu a propagaci. Výstava probíhá v hlavních výstavních sálech Muzea regionu Boskovicka, Hradní 1 a v soukromé Galerii Otakara Kubína, Masarykovo nám. 1. Kurátorem výstavy je Petr Ingerle (Moravská galerie v Brně), který na katalogu výstavy spolupracoval s historičkou umění Annou Pravdovou (Národní galerie Praha). Architekt výstavy Zbyněk Baladrán zdařile řeší historické výstavní prostory. Místnosti, které jsou sice esteticky velice působivé, jsou limitovány členitostí stěn, okenních výklenků a kleneb. Architektonické řešení umožnilo zařadit do výstavy, i přes uvedené limity desítky obrazů (v souladu se scénářem kurátora) a společně s vhodným osvětlením se tak umocnil celkový dojem mimořádnosti díla Otakara Kubína.
Petr Ingerle
19.9.2019
24.11.2019
září, říjen, listopad
úterý–neděle
út–pá 10–17; so–ne 13–17
Petr Vítámvás
vitamvas@muzeum-boskovicka

Nepovinné přílohy

Zbyněk Baladrán
Jindřiška Mikešová
Katalog Otakar Kubín Othon Coubine Boskovice – Paříž – Simiane 1883–1969, pozvánky Coubine, plakáty Coubine, kartičky Coubine
Návštěva paní Isabelle Oudot v Boskovicích (zastupitelky obce Simiane la Rotonde, kde Kubín velkou část života žil). Výtvarné dílny pro veřejnost připravené výtvarnicí Janou Kolmačkovou. Výtvarné workshopy pro školy. Výstavka knih o Otakaru Kubínovi v místní knihovně. Výstava z cest po Francii na Gymnáziu Boskovice. Cyklus věnovaný Otakaru Kubínovi v místní Boskovickém zpravodaji. Vzpomínkové setkání u památníku Otakara Kubína (ve spolupráci s Klubem přátel Boskovic). Významná byla pomoc při propagaci Moravskou galerií v Brně (distribuce pohlednic, plakátů v Brně, zařazení do jejich elektronických pozvánek), Alliance Francaise (pozvánka na výstavu v bulletinu), Jihomoravským krajem (tisková konference, jejich web a facebook). O výstavě informoval Český rozhlas a Česká televize. Aktuálně k 15. 10. 2019 výstavu navštívilo více než 1 300 návštěvníků.
1. Český rozhlas Vltava – Schůzky s literaturou 2. Česká televize – Artzóna; 3. Česká televize – Události v regionech; 4. Boskovický zpravodaj – 6x; 5. Muzejní občasník – 3x; 6. Blanenský deník

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru