Muzejní výstava roku

Touha a důstojnost: Ze sbírek rodu Dietrichsteinů
"Mezi sebereprezentací a vědeckou sbírkou", tak zní motto nové stále expozice, která představuje rod Dietrichsteinů prostřednictvím rozličných sběratelských libůstek, které na mikulovském zámku rozvíjeli jednotliví příslušníci rodu během svého téměř čtyřsetletého působení. Zámek se stal depotem rodinných sbírek, jejichž základ položil již Adam I. Dietrichstein na sklonku 16. století. Nejstarší zámeckou sbírkou byla knihovna, kterou vzácnými tisky rozšířil kardinál František Dietrichstein. Adam Dietrichstein založil rovněž i barokní sbírku zámecké obrazárny, která byla po staletí pečlivě doplňována vzácnými kusy dalšími generacemi Dietrichsteinů. Osvícenství 18.století se soudobým zájmem o přírodní vědy přineslo vznik mineralogické sbírky kněžny Marie Kristýny Dietrichsteinové.
13/2019
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4, Mikulov 69201
+420 519 309 019
rmm@rmm.cz
http://www.rmm.cz
00089613
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Od počátků propojení rodinné historie s Mikulovem ujišťovali Dietrichsteinové rodovou galerií, knihovnou, budovanou generacemi a krásnými stavbami s přepychovými interiéry své okolí o sounáležitosti se společenskými špičkami společnosti. Uměleckými sbírkami pečlivě instalovanými v zámeckých sálech zřetelně dávali svým dědicům i hostům zprávu o starobylosti rodiny, vznešenosti jejích generací a svém citu pro krásu. Majorátní zámek Dietrichsteinů v Mikulově, součást rodové titulatury a základ jejich majetkového postavení v říši se stával v běhu času a s měnícími se nároky na reprezentaci rodiny, depotem rodinných sbírek. Sbírkou se středověkou tradicí byla pokladnice zámecké kaple udržovaná ještě počátkem 20. století. Nejstarší ze sbírek byla knihovna prvního z moravských Dietrichsteinů svobodného pána Adama, humanistického politika a hofmistra Rudolfa II. Jeho syn kardinál František sbírku zvětšoval nákupy knihoven protestantů, vnímal ji jako symbol svého výjimečného politického statutu. Pověst knihovny byla její zhoubou, stala se válečnou kořistí armády švédské královny Kristýny. Adama Dietrichsteina považujeme rovněž za zakladatele barokní sbírky zámecké obrazárny o stovkách kusů, nezpochybnitelného dokladu aristokratické kultivovanosti rodiny, jejíž torzo je základem této expozice. Polovina 18. století přinesla sběratelství motivované vědeckým poznáním. Následoval romantismus 19. století se sběratelstvím, které podporovalo historii rodiny. Ve 20. století přinesl jiný model sběratelských zálib kníže Hugo Dietrichstein. S hlubokým zájmem o historii zámku, města a jeho okolí začal vytvářet základ zámeckého muzea sbírkou archeologických nálezů z Mikulova a okolí. Jeho snacha Mercedes v duchu módní vlny zájmu o archeologii starověkých kultur přinesla do Mikulova svoji sbírku buddhistické, staré čínské, egyptské a antické plastiky. Loupení švédské armády za Třicetileté války a dva požáry mikulovského zámku roku 1719 a 1945 zničily sběratelské dílo několika generací. O sbírkách, které se vinou osudu dochovaly v torzech či jen zmínkách, vypráví tato výstava.
PhDr. Dobromila Brichtová, Mgr. Filip Brichta, MUDr. Martin Bohatý
MgA. Tereza Pirščová-Brichtová, MgA. František Zelinka, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Pavel Blattný, PhDr. Pavel Klimeš, ak. mal. Jan Knorr, prof. ak. mal. Tomáš Lahoda, Miroslav Lukášek, Lea Raisová
15.6.2019
III., IV., X. a XI.; V., VI., IX.; VII. a VIII.
pátek–neděle; úterý–neděle; pondělí–neděle
9–16; 9–17; 9–18
Mgr. Kristýna Jandová
jandova@rmm.cz

Nepovinné přílohy

MgA. František Zelinka
MgA. František Zelinka a MgA. Tereza Pirščová-Brichtová
MgA. František Zelinka a MgA. Tereza Pirščová-Brichtová
Katalog k výstavě – český a německý
Vernisáž a slavnostní otevření nové expozice 15. 6. 2019. V současné době se pracuje na edukačních programech, které by provázaly expozice zámecké knihovny a Touhu a důstojnost a uceleně tak představily fenomén barokního sběratelství a vzdělanosti.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru