Muzejní publikace roku

Václav Chochola: Morava 53–88
Václav Chochola patrně neplánoval vznik uceleného fotografického souboru z jižní Moravy, nikdy tam ani kvůli koncepční fotografické práci nezajížděl. Přesto se při zpracovávání jeho rozsáhlého archivu podařilo objevit poměrně obsáhlou kolekci snímků, osobitým způsobem zachycující život v novoosídleneckém pohraničí jižní Moravy. Vedle nesporných uměleckých kvalit disponuje celý soubor také další, etnografickou rovinou. Představuje cennou sondu do prostředí rodinných a výročních obyčejů odehrávajících se na pozadí modernizace jihomoravského venkova v průběhu druhé poloviny 20. století. S citem pro detail a kompozici zachycoval všední i sváteční život své rodiny. Nevědomky tak vytvořil mimořádnou kolekci fotografií, která se může stát také zajímavým pramenem při etnografickém výzkumu proměn tradičního života na venkově po druhé světové válce.
14/2019
Regionální Muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4 , 692 01 Mikulov
+420 519 309 019
rmm@rmm.cz
http://www.rmm.cz
00089613
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Regionální muzeum v Mikulově představilo v průběhu roku 2019 návštěvníkům doposud neznámou kapitolu tvorby klasika české fotografie Václava Chocholy. Ten bývá nejčastěji spojován s Prahou, kde strávil celý život a město i jeho periferie mu byly nekonečným zdrojem inspirace. V roce 1953 se Chochola oženil s Boženou Stopkovou, jejíž rodina pocházela z jihu Moravy, a tím se jaksi mimoděk začala psát i nová, moravská kapitola fotografovy tvorby. Rodina jeho manželky žila v Dolních Dunajovicích nedaleko Mikulova a Chochola v následujících letech za svým příbuzenstvem s rodinou častokrát zajížděl a fotografoval svět okolo sebe. Vznikla tak jedinečná kolekce fotografií, představená na výstavě nazvané „Morava 53-88". Důležitou součástí prezentace Chocholových fotografií bylo také vydání katalogu, který připravili kurátoři výstavy Blanka a Marek Chocholovi ve spolupráci s Josefem Šubou a Janem Havlem. Moderně, zároveň však jednoduše graficky pojatý katalog obsahuje nejzajímavější snímky z Chocholova moravského souboru. Ty jsou doplněny krátkými, etnografickými či místopisnými postřehy, fotografie však provázejí především osobní vzpomínky Chocholovy dcery Blanky, která tak dává nahlédnout do intimního prostředí vlastní rodiny. Díky chronologickému řazení snímků se čtenáři přímo před očima odehrávají proměny města a vesnice v průběhu desetiletí. Katalog Chocholových moravských fotografií však není jen prezentací jednoho fotografického souboru, ale jde zároveň o cennou etnografickou sondu do prostředí rodinných a výročních obyčejů odehrávajících se na pozadí modernizace jihomoravského venkova v průběhu druhé poloviny 20. století. Chocholův moravský soubor se tak stává unikátním pramenem při etnografickém výzkumu proměn tradičního života na venkově po druhé světové válce.
Blanka Chocholová, Marek Chochola, Josef Šuba
Václav Chochola
Adolf Hoffmeister
Jan Havel, Belavenir
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
250 Kč
500 ks
Prodej na pokladnách RMM a v Archivu Chochola B+M

Nepovinné přílohy

978-80-85088-53-3

Fotogalerie

nahoru