Muzejní počin roku

Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice
Předmětem projektu byla modernizace areálu, prezentace a uložení podsbírek NZM ve Valticích, která spočívala v rekonstrukci stávajících depozitářů, tvorbě nových expozic a s tím souvisejícím zpřístupnění nových prostor muzea (sklep a půda) Součástí projektu bylo dále vybudování bezbariérového přístupu do expozic, zvýšení ochrany sbírkových předmětů prostřednictvím doplnění kamerového systému, EZS a vybudování EPS. Modernizace se dotkla také konzervátorské dílny, jejího vybavení a digitalizace části sbírkových předmětů.
16/2019
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 519 352 037
+420 606 732 816
nzm.valtice@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství

Povinné přílohy

Rozsáhlá rekonstrukce valtické pobočky NZM přinesla řadu významných úprav, mezi které patří modernizace restaurátorské a konzervátorské dílny, úpravu depozitárních prostor, vznik pavlače a v neposlední řadě také zcela nové expozice. Díky těmto změnám je nyní péče o sbírkové předměty na vysoké úrovni, stejně tak jako prezentace muzea formou současných moderních expozic. Rekonstrukce depozitáře prošla řadou důležitých změn, díky kterým došlo ke zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů. Problém s kolísáním teploty a vlhkosti v depozitáři byl vyřešen zateplením budovy, opravou střechy a zatemněním oken. Zastaralý úložný systém byl nahrazen novými posuvnými prachotěsnými regály, čímž došlo také ke zkapacitnění prostoru pro uskladnění sbírkových předmětů. Muzeum se také může pyšnit novou pavlačí ve dvorní části druhého nadzemního podlaží, která bude sloužit ke krátkodobým sezónním výstavám. Úpravou prošla i střecha budovy a podkroví, kde v dosud nepřístupných půdních prostorách vznikla malá expozice zemědělských nástrojů, jako jsou postřikovače, plečky, rádla. Součástí modernizace areálu bylo rovněž zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou a k lepšímu komfortu přispělo také vybudování výtahu. V rámci úprav vznikly tři velice moderní expozice – „Tajemný život v půdě", „Národní expozice vinařství" a „Krajina Lednicko-valtického areálu" (v novém podání). Nejnáročnější na tvorbu byla expozice „Tajemný život v půdě", která vznikla ve sklepních prostorách muzea, jež dosud nebyly zpřístupněny veřejnosti z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Tento problém byl v rámci rekonstrukce vyřešen a do prostoru bylo možno vsadit novou expozici, která je věnována především dětem. Mohou se zde seznámit s půdním edafonem, typy půd a mimo jiné také s negativními důsledky lidské činnosti pro půdu a vodu. Čeká je tu model vodní a větrné eroze nebo průchod tunelem, ukazujícím bohatý život v půdě. Druhou nově vzniklou expozicí je „Národní expozice vinařství". Ta je rozdělena do čtyř částí, které jsou věnovány historii vinařství, vinohradnictví, sklepnímu hospodářství a degustaci vína. Všechny části obsahují řadu interaktivních prvků, návštěvníci zde mohou poznávat typy vůní charakteristické pro jednotlivé odrůdy vín, vyzkoušet si kvíz s vinařskou tematikou nebo zhlédnout film o sklepním hospodářství, který je tvořen tzv. holoprojekcí. Expozici doplňuje lektorská místnost, která obsahuje řadu her, skládaček a hlavolamů pro děti i dospělé a zároveň tato místnost slouží jako pracovna pro školní výpravy, které se zúčastní některého z nabízených lektorských programů. Inovací prošla expozice „Krajina Lednicko-valtického areálu", která návštěvníky nově seznámí se základními biotopy – rybníkem, lesem, polem, loukou, mokřadem a sadem. Součástí je také 3D mapa s nejdůležitějšími architektonickými památkami, které se v této jedinečné oblasti nacházejí a jsou spjaty se šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Mimo to se zde návštěvníci mohou těšit na velkoobjemová akvária s tuzemskými rybami, 3D dalekohled ukazující přírodu této lokality, kinestetickou lávku navozující iluzi chůze v mokřadu nebo na interaktivní herbář se zábavným poznáváním dřevin. Rekonstrukce přinesla vznik zcela nového moderního muzea, které nemá ve své lokalitě obdoby. Je určeno všem věkovým kategoriím a v současnosti je přístupné také lidem s omezenou hybností. Nové expozice jsou tvořeny tak, aby pracovaly s emocemi a smysly návštěvníků. Při jejich tvorbě byly použity principy zážitkové pedagogiky, což ocení zejména rodiny s dětmi a školní výpravy.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Vilém Křeček
+420 606 732 816
Vilem.krecekzm.cz

Nepovinné přílohy

Vilém Křeček, Dominika Švédová, Kamila Svobodová, Jan Poláček


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru