Muzejní výstava roku

V těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)
Vznik Československa doprovázela celá řada dramatických událostí, přičemž mnohé jsou dnes téměř zapomenuté. Nový stát musel svoji existenci uhájit i v ozbrojených konfliktech, zejména s Maďarskem a Polskem. Právě boje o hranice státu chce připomenout výstava v TMB. Chce zároveň uctít památku lidí, kteří v těchto bojích položili své životy. Výstava ukáže výzbroj a výstroj tehdejších vojáků, i jejich změny, zejména uniforem, od převzetí původních rakousko-uherských až po vytvoření nových, československých. Prezentovány jsou i osobní věci vojáků. Jak vypadal život v bojových zónách ukáže návštěvníkovi celá řada mnohdy unikátních fotografií. Výstava je doplněna o edukační program pro žáky a studenty od II. stupně základních škol až po školy vysoké.
24/2019
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
info@tmbrno.cz
http://www.technicalmuseum.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstava představuje historické události Československa v letech 1918–1919, kdy byl nově vzniklý stát nucen použít vojenské síly k upevnění svojí suverenity a především státní hranice. V letošním roce uplynulo 100 let od doby, kdy vojáci vracející se z bojišť první světové války byli nasazeni do bojů válečného konfliktu, který je dnes téměř zapomenutý. V roce 2018 proběhlo mnoho výstav a vzpomínkových akcí k výročí vzniku republiky i k ukončení první světové války, avšak krvavý válečný konflikt, jenž následoval po vyhlášení Československého státu a který přinesl tisíce obětí na straně Čechů a Slováků, byl zcela opomenut. Výstava přibližuje průběh těchto vojenských operací, množství nasazených armádních jednotek, jejich rozmístění a rozdělení. Představuje také výstroj a výzbroj československé armády od prvotních úprav rakousko-uherského stejnokroje až po zavedení prvního československého výstrojního předpisu. Tvrdé boje na Těšínsku a Slovensku, kterých bylo zapotřebí pro upevnění hranic nového samostatného státu, dokládají vzpomínky a osudy konkrétních vojáků. Autorům výstavy se podařilo nashromáždit mnoho cenných artefaktů. Návštěvníci tak mohou shlédnout fotografie, které dosud nebyly zveřejněny a osobní předměty i uniformy ze soukromých sbírek. Autoři chtěli výstavou uctít památku všech, kteří se těchto bojů zúčastnili a připomenout důležitou etapu dějin Československa.
Mgr. Bc. Jaromír Kubinger, Mgr. Lukáš Lexa, Bc. Žaneta Kubingerová, Mgr. Jana Fricová, Bc. Roman Řezníček
30.10.2019
29.3.2020
listopad–březen
úterý–pátek, sobota–neděle
9–17, 10–18
Mgr. Josef Večeřa
vecera@tmbrno.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Bc. Jaromír Kubinger, Bc. Žaneta Kubingerová
Mgr. Bc. Jaromír Kubinger, Bc. Žaneta Kubingerová
Mgr. Bc. Jaromír Kubinger, Bc. Žaneta Kubingerová, Martin Blahák
Pozvánka na vernisáž, plakát výstavy „V těžkých dobách: Boj o hranice 1918–1919"
Akce propagující výstavu V těžkých dobách: Boje o hranice 1918-1919 se konaly během celého roku a byly buď spojeny s akcemi pořádanými TMB, nebo jinými subjekty, na nichž se TMB podílelo: Život za železnou oponou, program u pevnostního objektu v Šatově, 13. 4. 2019; Den uniformových sborů v Kroměříži, 5. 10. 2019; Muzejní noc v Technickém muzeu v Brně dne 18. 5. 2019; Přehlídka automobilové techniky Areál TMB Brno-Řečkovice dne 27. 4. 2019; Erbovní slavnosti Králova Pole dne 14. 9. 2019; Den s Městskou policií na Riviéře dne 28. 9. 2019; Rekonstrukce přísahy jednotky Slovácké brigády v Hodoníně dne 17. 11. 2019; Edukační program „Za republiku!“ pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a VŠ, délka programu 30 min., účastníci se mohou seznámit s historií vzniku ČSR, bojů o hranice, seznámit se s výstrojí a výzbrojí vojáků a vyzkoušet si jí.
V těžkých dobách: Boje o hranice 1918-1919. Sté výročí bojů o suverenitu nově vzniklé republiky. Novinky.cz dne 16. 11. 2019; Boje o hranice Československa přiblíží nová výstava, brněnský deník, 29. 10. 2019; Unikátní výstava v Brně: Tisíc padlých Čechoslováků ve válce o hranice nového státu, Blesk 5. 11. 2019.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru