Muzejní výstava roku

Kuchyňky a pokojíčky aneb Jak bydlely panenky
Výstava přináší výběrový průřez produkcí jednoho typu hračky z období od konce 19. století po 80. léta 20. století. Vychází ze sbírkového fondu Středočeského muzea (cca 1100 ks předmětů), doplněného několika zápůjčkami. Obsahuje 46 plně vybavených interiérových sestav (kuchyně, pokoje, ložnice, selské světnice atd.) a 4 samostatné domečky. Zvláštní oddíl tvoří přehlídka porcelánového nádobíčka pro panenky včetně značených souprav od renomovaných výrobců. Výstava je instalačně přizpůsobena dětskému návštěvníkovi, výběrově lze ovládat osvětlení některých interiérů a závěr výstavy tvoří prostorná herna. Celkovou koncepcí projekt osciluje mezi populární a odbornou výstavou, kdy je akcentována hravá stránka, avšak zároveň přináší odborné informace o historii nábytku pro panenky včetně dobových vzorníků výrobců hraček či prodejních katalogů obchodních firem. K výstavě byla vydána tiskovina.
26/2019
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Zámek č. 1, 252 63 Roztoky
+420 233 029 034
muzeum@muzeum-roztoky.cz
http://www.muzeum-roztoky.cz
00069850
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Výstava s lapidárním názvem se zabývá tématem, které však navzdory své líbivosti nebylo dosud odborně komplexně zpracováno. Obecně se výroba nábytku pro panenky, kompletních domečků či kulisových pokojíčků rozvíjela od 18. století v některých německých oblastech (Bavorsko, Durynsko, Sasko). Za jejich předchůdce jsou považovány slavné norimberské domečky pro panenky, jež vznikaly již v 17. století, které však nebyly hračkami v pravém slova smyslu, ale výrazem společenského postavení majitelů. K nejproduktivnějším hračkářským centrům náleželo Krušnohoří, a to jak na saské straně, tak na straně české. V průběhu 19. století se zde etablovaly stovky výrobců, z nichž někteří vyráběli také nábytek pro panenky v solitérním provedení i celých kompletech. O šíři zdejší produkce na jejím vrcholu v 30. letech 20. století podávají svědectví obrázkové katalogy velkoobchodních firem. Kromě toho existovala na našem území další hračkářská centra, jež však produkovala spíše lidové hračky. V souvislosti s průmyslovým rozmachem a sílící střední třídou vznikaly další závody a provozovny, jež dodávaly na tuzemské i zahraniční trhy pokojíčky pro panenky, kupecké krámky, školní třídy, vybavení pro kuchyňky apod. Mezi úspěšné producenty patřila např. firma Blank z Ústí nad Orlicí, Schowanek z Jiřetína v Jizerských horách, ale také celá řada dalších, dosud nezmapovaných výrobců. Výstava sama vychází z vlastního sbírkového fondu instituce, doplněna o zápůjčky z několika muzeí i soukromých zdrojů. Celkovou koncepcí osciluje mezi tzv. populární a odbornou výstavou. Trojrozměrný materiál není řazen striktně chronologicky, ale snaží se navodit atmosféru užaslého nahlížení do dětství předchozích generací. Tuto ideu umocňuje také instalace téměř 50 plně zařízených sestav do individuálních boxů i způsob jejich osvětlení. Exkurs do málo známé historie kuchyněk a pokojíčků pak nesou informační panely. V předvánočním období byly vybrané interiéry doplněny o miniatury vánočních stromečků a dalších dobově odpovídajících dekorací.
PhDr. Ivana Kubečková, odborná spolupráce Taťana Hůlková
Mgr. Martin Micka, Martin Bůžek
11.10.2019
2.2.2020
říjen–únor
středa–neděle
10–18
Ivana Kubečková
kubeckova@muzeum-roztoky.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Martin Micka
Mgr. Martin Micka
Mgr. Martin Micka, Bc. Alžběta Svobodová
Tiskovina (skládačka) – Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky
Doprovodné akce k výstavě probíhaly formou lektorských programů pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Lektorský program přibližuje dětským návštěvníkům obsah výstavy a srozumitelnou formou představuje historické souvislosti vzniku a rozšíření hračky. Pro snadné rozpoznání druhů vystavených exponátů vznikl pracovní list, pro který bylo vybráno několik předmětů, které symbolizují určitý tematický okruh (nábytek, původní zařízení, dekorace apod.). Vyhledání konkrétních předmětů ve výstavě má napomoci uvědomění si historických a stylových rozdílů a pestrost sortimentu i ve srovnání se současností.
Český rozhlas Region 23. 10. 2019, reportáž V Roztokách u Prahy uvidíte, jak bydlely panenky. Nad dokonalým zařízením pokojíčků budete tajit dech. Česká televize, Dobré ráno 12. 12. 2019, rozhovor o výstavě Praha TV 12. 12. 2019, reportáž a článek o výstavě Miminko 12/2019, článek o výstavě

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru