Muzejní výstava roku

Václav Hollar a umění kresby
Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677) byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Národní galerie v Praze vydala v roce 2017 monografii – soupisový katalog jeho kreseb, které mnohdy představují vrchol soudobého evropského kreslířského umění. Výstava je vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. Nechybí však také několik grafických listů a obrazů od autorů, kteří měli k Hollarovu dílu nějaký vztah. NGP chce ukázat Hollarovy kreslířské kořeny a další možné inspirace, ale také jeho jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století. Na výstavě je představena řada špičkových děl zapůjčených z významných evropských sbírek, například z londýnského British Musea, Londýn, Kupferstichkabinettu v Berlíně, z vídeňské Albertiny a mnoha dalších muzeí a také soukromých sbírek.
31/2019
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+ 420 220 397 236, +420 220 397 276
vernisaz@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
00023281
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677) byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Národní galerie Praha vydala v roce 2017 monografii – soupisový katalog jeho kreseb, které mnohdy představují vrchol soudobého evropského kreslířského umění. Výstava je vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. Nechybí však také několik grafických listů a obrazů od autorů, kteří měli k Hollarovu dílu nějaký vztah. NGP chce ukázat Hollarovy kreslířské kořeny a další možné inspirace, ale také jeho jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století. Na výstavě je představena řada špičkových děl zapůjčených z významných evropských sbírek, například z londýnského British Musea, Londýn, Kupferstichkabinettu v Berlíně, z vídeňské Albertiny a mnoha dalších muzeí a také soukromých sbírek. Výstava se koná pod záštitou J. E. pana Nicka Archera, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Alena Volrábová
22.11.2019
23.2.2020
listopad–únor
úterý, čtvrtek–neděle; středa
10–18; 10–20
Alena Volrábová
alena.volrabova@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

SGL PROJEKT, s. r. o. / Sylvie Bednaříková, Jiří Javůrek
Pozvánka, leták, plakát (elektronicky)
komentované prohlídky, programy pro školy, víkendové dílny pro děti a mládež, přednášky, interaktivní studio (kreslírna)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru