Muzejní publikace roku

Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích
Monografie představuje tradici sběratelství japonského dřevořezu na přelomu 19. a 20. století včetně různorodé společenské palety sběratelských osobností, které spoluvytvářely dobové povědomí o japonské kultuře. I díky nim se zachovaly významné soubory japonského dřevořezu ve státních sbírkách. Publikace se zaměřuje jak na portréty jednotlivých sběratelů, tak na výběr nejzajímavějších dřevořezů z jejich původních sbírek, čímž poukazuje na sběratelské možnosti a limity dané tržní nabídkou, odbornými znalostmi nebo osobním vkusem.
33/2019
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 220 397 236, +420 220 397 276
vernisaz@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
00023281
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Nová publikace Markéty Hánové „Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích", kterou právě vydává Národní galerie v Praze, přináší poprvé ucelený pohled na historii sběratelství japonských dřevořezů v Čechách a na Moravě. Ve třech kapitolách kniha seznamuje se základními typy japonských dřevořezů a soustřeďuje se na portréty jednotlivých sběratelů a strukturu jejich kolekcí. Vyzdvihuje význam sběratelství japonských dřevořezů spočívající zejména v obohacení výtvarného jazyka a estetiky na české umělecké scéně přelomu 19. a 20. století. Sběratelství japonských dřevořezů v Čechách a na Moravě navázalo na rozšířený fenomén sběratelství japonského umění v druhé polovině 19. století v Evropě. To se stalo jedním z hlavních zdrojů inspirace pro výtvarné japonismy, které autorka představila v publikaci „Japonismus v českém umění" (Praha: Národní galerie v Praze, 2014). Kniha, jež je výsledkem pětiletého výzkumu podpořeného Grantovou agenturou ČR, představuje nejenom rozpětí sbírek japonského dřevořezu u nás, ale především paletu osobností, které spoluvytvářely dobové povědomí o japonské kultuře a jejichž prostřednictvím se nám dodnes zachovaly významné soubory japonského dřevořezu. Proto se kniha soustřeďuje na portréty jednotlivých sběratelů, doplněné výběrem nejzajímavějších dřevořezů z hlediska kvality a výjimečnosti, ale na druhé straně i ukázkami méně kvalitních tisků nebo zajímavých přetisků. Důvodem této dichotomie ve výběru tisků je snaha poukázat nejenom na určité limity dané nedostatečnou znalostí, ale též soudobou tržní nabídkou a neméně důležitou složkou, osobním vkusem i dobovým vnímáním japonské estetiky. Sbírky japonských dřevořezů utvářené na přelomu 19. a 20. století se staly solidním základem muzejních sbírek Náprstkova muzea v Praze, Národní galerie v Praze a dalších sbírek v Čechách a na Moravě. Zmapování sběratelství japonských dřevořezů tak odkrývá nejenom ucelenější pohled na osobnosti sběratelů, jejich motivy a možnosti, které utvářely charakter jejich sbírek, ale také na dobové povědomí o japonské kultuře a jejích vlivech v českém kulturním prostředí zejména v kontextu literárního a výtvarného japonismu. Význam sběratelství japonských dřevořezů spočíval zejména v tom, že zájem o ně přinesl nové podněty do výtvarného jazyka a estetiky, jimž obohatily domácí uměleckou scénu na poli výtvarného, literárního nebo dramatického umění. Kniha je rozdělena do tří kapitol. První seznamuje se základními typy japonských dřevořezů, a přispěje tak mimo jiné k rozšíření znalostí současných sběratelů a zájemců o toto téma. Druhá a třetí kapitola charakterizují vývoj sběratelství s ohledem na záměry sběratelů, strukturu jejich kolekcí a estetická hodnocení. Druhá kapitola sleduje počátky sběratelství japonského dřevořezu v českých zemích a představuje osobnosti a umělecký trh přelomu 19. a 20. století. Třetí kapitola, jež čtenáře zavede až do poloviny 20. století, sleduje rozvoj sbírek, představuje výstavy a soustředí se na nejvýznamnější osobnosti – malíře Emila Orlika a spisovatele Sigismunda Boušku a Joe Hlouchu, na jejich odkaz a význam děl, z nichž mnohá tvoří dnes součást muzejních sbírek v České republice. Uměleckohistorickou reflexi doplňuje chemicko-technologický rozbor pigmentů na vybraných dřevořezech. Mezioborový přístup tak reflektuje uměnovědný rozbor díla, kulturněhistorický kontext a chemickotechnologickou analýzu, a ilustruje tak význam uměleckého materiálu, v tomto případě japonských dřevořezů, z několika pohledů. Kniha vychází také v anglické verzi pod titulem Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands.
Markéta Hánová
Archiv Štenc Praha, Národní galerie Praha, Hlavní město Praha, Lada Krupková Křesadlová – Jiří Krupka, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Národní památkový ústav, Památník národního písemnictví, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Universität zu Köln, Západočeské muzeum v Plzni, Miroslav Zavadil
Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka
Národní galerie v Praze
690 Kč
1 000 ks
E-shop a knihkupectví Národní galerie Praha, distribuce Kosmas, Knižní klub a další internetové distribuce

Nepovinné přílohy

978-80-7035-724-8
Fotografie: NGP-Japonské-dřevořezy01 – fotografie ze křtu knihy, který proběhl 12. září 2019 v prostorách Národní galerie Praha ve Šternberském paláci za účasti vzácné návštěvy – J.E. velvyslance Japonska v ČR pana Kaoru Shimazakiho. NGP-Japonské-dřevořezy02 – fotografie publikace, NGP-Japonské-dřevořezy03 – fotografie publikace, NGP-Japonské-dřevořezy04 – fotografie publikace. Mediální ohlasy: V rámci propagační kampaně se publikace zatím zveřejnila na Českém rozhlase Vltava, Týdeníku Rozhlas a webových stránkách (Artalk, Art magazine, I-umění aj.). Je připravován článek o publikaci do únorového vydání Art & Antiques.

Fotogalerie

nahoru