Muzejní publikace roku

Příběh morového sloupu v Teplicích
Komiks „Příběh morového sloupu v Teplicích“ vznikl jako edukační materiál k výročí 300 let od vztyčení morového sloupu na Zámeckém náměstí v Teplicích, které též reflektovala výstava probíhající od dubna do října 2019 v Regionálním muzeu v Teplicích a následně i dětská výtvarná soutěž. Komiks hravou formou seznamuje čtenáře s regionální historií a význačnými osobnostmi (František Karel Clary Aldringen, Matyáš Bernard Braun), okolnostmi vzniku tohoto uměleckého díla i se specifickou ikonografií díla. Autorkou libreta komiksu je muzejní pedagožka Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D., autorkami ilustrací a grafického řešení studentky FUD UJEP v Ústí nad Labem Johana Hnízdilová a Anastázie Rainischová.
35/2019
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 776 510 600
info@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
000832241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Komiks „Příběh morového sloupu v Teplicích“ vznikl jako edukační materiál k výročí 300 let od vztyčení morového sloupu na Zámeckém náměstí v Teplicích, které též reflektovala výstava probíhající od dubna do října 2019 v Regionálním muzeu v Teplicích a následně i dětská výtvarná soutěž. Komiks vychází z archivních materiálů a dokumentů (např. smlouva mezi zadavatelem a zhotovitelem, pohledy na Zámecké náměstí, rytina návrhu sloupu od Matyáše Bernarda Brauna), restaurátorských zpráv atd., a hravou formou seznamuje čtenáře s regionální historií a význačnými osobnostmi (František Karel Clary Aldringen, Matyáš Bernard Braun), okolnostmi vzniku tohoto uměleckého díla i se specifickou ikonografií díla. Autorkou libreta komiksu je muzejní pedagožka Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D., autorkami ilustrací a grafického řešení studentky FUD UJEP v Ústí nad Labem Johana Hnízdilová a Anastázie Rainischová, které komiks zpracovávaly jako svoji klauzurní práci v ateliéru Grafický design II FUD UJEP v letním semestru ak. roku 2018/2019.
Vendula Fremlová, Johana Hnízdilová, Anastázie Rainischová
Johana Hnízdilová, Anastázie Rainischová
Johana Hnízdilová, Anastázie Rainischová
zdarma
1 000 ks
Publikace byla distribuována do všech teplických škol Městem Teplice

Nepovinné přílohy

978-8-85321-86-9
Fotodokumetace z výstavy „300 let morového sloupu v Teplicích“; Fotodokumentace z výstavy dětských děl „Morový sloup v Teplicích očima dětí“; Fotodokumentace doprovodných edukačních aktivit; Edukační list; Pozvánka

Fotogalerie

nahoru