Muzejní publikace roku

Sklo ze Mstišova (1956–1964)
Publikace představuje historii a produkci sklárny ve Mstišově, která se proslavila v 60. letech 20. století výrobky z hutního skla, prezentovanými na mnoha tuzemských i světových výstavách. Kniha kurátorky sbírek užitého umění Regionálního muzea v Teplicích MgA. Jitky Bažantové je určena pro odbornou i laickou veřejnost. Obsahuje dobové fotografie exteriéru a interiéru sklárny, medailony výtvarníků, fotografie hutního skla dle jednotlivých kolekcí a soupis produkce podle modelových čísel. Katalog je určen pro odbornou i laickou veřejnost.
36/2019
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 776 510 600
info@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
00083241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Publikace SKLO ZE MSTIŠOVA je výstupem interního výzkumného úkolu, který odborným způsobem zpracovává jeden z fondů podsbírky skla Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT). Prvním výstupem byla výstava konaná v roce 2015 v Jízdárně teplického zámku. Odborný katalog je druhou částí výstupu, kterému předcházelo studium předmětů, výkresových knih, odborné literatury, dobových časopisů, archivních fondů a rozhovory s pamětníky. Katalog představuje veřejnosti historii a produkci sklárny ve Mstišově, která se proslavila v 60. letech 20. století výrobky z hutního skla, které byly prezentovány na mnoha tuzemských i světových výstavách, např. Liberecké výstavní trhy, Československé sklo v Moskvě 1959, EXPO 58 v Bruselu, EXPO 67 v Montrealu a EXPO 70 v Ósace. Mstišovskému sklu byla prozatím v literatuře věnována jen dílčí pozornost, RMT se proto rozhodlo tomuto tématu věnovat hlouběji. Katalog seznamuje čtenáře nejen s historií sklárny, ale zejména s výrobní produkcí z let 1956–1964, tedy období, které bylo pro sklárnu z hlediska uměleckého skla nejplodnější. Katalog má 107 stran, vyšel v nákladu 300 výtisků a stojí 100 Kč. Je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Uvítají ho odborní pracovníci muzeí a galerií, sběratelé hutního skla i všichni ostatní, kteří si budou moci prostřednictvím katalogu oživit vzpomínky nebo získat nové informace i pohled na mstišovské sklo. Regionální muzeum v Teplicích je největším muzeem v Ústeckém kraji a zastupuje muzea s nejrozsáhlejšími sbírkovými fondy v České republice. Proto je katalog „Ssklo ze Mstišova 1956–1964" přínosem nejen v regionálním měřítku. Nejširší veřejnosti katalog představuje část bohatství teplických muzejních sbírek a přináší inspiraci k návštěvě muzea a k dalšímu zkoumání jeho sbírek.
MgA. Jitka Bažantová
Milena Cestrová, Jan Kašpar, BcA. Zlatuše Ceé
BcA. David Janošek
100 Kč
300 ks
Prodej v Regionálním muzeu v Teplicích, na muzejním webu a FB, upoutávky v rozhlase, novinách, rozeslání povinných i nepovinných výtisků do knihoven, muzeí a univerzit.

Nepovinné přílohy

978-80-85321-78-4
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vyrobky-sklarny-v-mstisove-vystava-muzeum-teplice.A150901_2188335_usti-zpravy_alh; https://www.kudyznudy.cz/akce/krest-knihy-sklo-ze-mstisova-1956-1964; https://www.muzeum-teplice.cz/pro-navstevniky/1228.krest-knihy-sklo-ze-mstisova-1956-1964/

Fotogalerie

nahoru