Muzejní výstava roku

Umění v nouzi!? / Kunst in Not!? Sekce pro výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932–38 / Sektion für bildenden Kunst Museumsgesellschaft Teplitz-Schönau 1932–38
Výstava navazuje na loňský projekt „Teplice za 1. republiky 1918–38“ a představuje činnost sdružení, které město Teplice v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti a zařadilo ho k centrům tehdejšího výtvarného dění. Vystaveno je na sto uměleckých děl, spojených s padesáti životními příběhy autorů. Poprvé po skoro devadesáti letech je též opět pohromadě většina původního souboru grafik. Teplické exponáty jsou doplněny zápůjčkami ze zahraničních i českých institucí. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec a Sudetendeutsches Institut e. V., München, a byla realizována s finanční podporou MK ČR a Statutárního města Teplice.
41/2019
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 776 510 600
klasterkova@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
00083241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Česko-německá výstava „Umění v nouzi!?“ Sekce pro výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932-38 navazuje na projekt „Teplice za 1. republiky 1918–38“, který v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získal 10. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2018. Současná výstava představuje činnost sdružení, které město Teplice v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti a zařadilo jej k centrům tehdejšího výtvarného dění. Název si kurátorka Bohuslava Chleborádová částečně vypůjčila z programového prohlášení umělecké Sekce teplického muzea ustanovené v listopadu 1932. Muzejní společnost tehdy reagovala na všeobecně těžké časy a zaštítila její vznik i chod. Hlavními cíli sekce bylo zlepšení materiálních poměrů místních umělců a prezentace současného německočeského výtvarného umění. Sekce za dobu své existence uspořádala 19 výstav a sdružila na 300 členů, mezi nimiž byli významní tepličtí průmyslníci, bankéři, právníci, lékaři nebo obchodníci, ve valné většině čeští Němci. Velkou část z nich tvořili také Židé. Mezi ně patřila též výtvarná kritička a pedagožka Emma Meisel, ústřední postava teplické Sekce, která se hlavní měrou podílela na sestavování výstavního programu a jíž je letošní výstava věnována. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec (zejména s Annou Habánovou) a Sudetendeutsches Institut e. V., München. Projekt byl realizován s finanční podporou MK ČR a Statutárního města Teplice. Výstavu provází komentované prohlídky a edukativní programy pro školy. K výstavě byl vydán leták, který každý návštěvník obdrží zdarma ke vstupence. Vystaveno je na sto uměleckých děl, spojených s padesáti životními příběhy autorů. Poprvé po skoro devadesáti letech je též opět pohromadě většina původního souboru grafik. Teplické exponáty jsou doplněny zápůjčkami ze zahraničních i českých institucí. Výstavní projekt Umění v nouzi!? je velmi úspěšný, do konce roku 2019 jej navštívilo 897 návštěvníků, z toho 215 žáků a studentů, kteří přijíždějí z celé České republiky i ze zahraničí, což je důvodem jeho přihlášení do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2019.
PhDr. B. Chleborádová, Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
28.9.2019
23.2.2020
září–únor
úterý–pátek; sobota–neděle
12–17; 10–12 a 13–17
Bohuslava Chleborádová
chleboradova@muzeum-teplice.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Iva Kolorenčová
MgA. Iva Kolorenčová
Jan Havel (Belavenir Design Studio)
Leták; pracovní list; PF 2020
neděle 24. 11. 2019, 17:00, Komentovaná prohlídka výstavy; sobota 9. 11., 14:00–17:00, Výtvarná dílna pro děti od 6 do 14 let; sobota a neděle 15. a 16.12.2019, prodloužená otevírací doba do 18 hodin v rámci vánočních dílen; neděle 2. 2. 2020, 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy. Průběžně edukativní programy pro školy s pracovním listem (celkem 12x).
https://www.revue-teplicka.cz/l/umeni-v-nouzi/; https://www.e-region.cz/magazin/26092019-umeni-v-nouzi-novy-vystavni-projekt-teplickeho-muzea; https://sever.rozhlas.cz/umeni-v-nouzi-vystava-v-teplickem-muzeu-se-vraci-ke-vyznamne-kapitole-umeleckeho-8122514; http://landesecho.cz/index.php/kultur/1195-teplitz-zeigt-seine-kunstschaetze?fbclid=IwAR2jrR_w_rCSAb-w5bEd9wXsbYymV_MrcaGnATlOzfKGdsx0tJketm4ULQ8 .

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru