Muzejní publikace roku

Jeviště Japanu: Ósacký a kjótský dřevořez ve sbírce NG
Soupisový katalog podrobně představuje 452 samostatných dřevořezů a knižních publikací ósacké a kjótské provenience, které tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, uloženého v Národní galerii. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Joe Hlouchy. Katalog se zabývá nejen technickou stránkou daných tisků, ale i jejich společensko-kulturním pozadím a odhaluje některá specifika mezinárodně populární japonské kultury.
38/2019
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+ 420 220 397 236, +420 220 397 276
vernisaz@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
00023281
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Soupisový katalog představuje soubor cca 500 dřevořezů ósacké provenience, které tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, které jsou v NG přechovávány. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Josefa Joe Hlouchy, katalog je tedy mimo jiné příspěvkem k badatelské práci, která díky příspěvku GAČR mapuje činnost sběratelů japonského umění spojených s českým a středoevropským prostředím (projekt GAČR č. 15-16130S – „Sběratelé japonských dřevořezů v Čechách“). Úvodní studie soubor ósackých a kjótských dřevořezů v Národní galerii Praha představuje na pozadí historického a technologického vývoje japonského dřevořezu, od počátečních černobílých tisků až k vrcholným a pozdějším vícebarevným tiskům. S ohledem na toto historicko-technologické pozadí a lokální specifika ósackého dřevořezu je uspořádána také obrazová část katalogu, kde jsou jednotlivé dřevořezy představeny vzestupně podle systematických čísel inventárního systému. Samostatný oddíl obrazové části tvoří knižní dřevořezové publikace, stejně jako jednotlivé grafické listy uspořádané podle technických typů a systematických čísel. Významné jsou zejména knihy z pozůstalosti Joe Hlouchy, původně uložené v Orientálním ústavu ČSAV. Jednotlivé grafické listy i knižní publikace jsou živoucím dokladem barvitosti japonské kultury období Edo, zejména její dramatické složky, jejíž divadelní představení byla s tvorbou dřevořezů neodmyslitelně provázána. „Obrazy prchavého světa“ ukijoe tak byly nedílnou součástí japonského milieu 18.–19. století a utvářely jeho populární obraz. Ósacký a kjótský dřevořez je o to pozoruhodnější, že v sobě v porovnání s masovější edskou (tokijskou) produkcí kondenzuje tradičnější podobu techniky dřevořezu. V katalogu prezentovaný pražský soubor je (obzvláště ve spojení se sbírkou Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur) výjimečný svou velikostí i kvalitou.
Jana Ryndová
Peter Fabo, Čeněk Folk, Hubert Hesoun, Katarína Hudačinová, Tomáš Slavík, Michal Somoš, David Stecker
Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka
Národní galerie v Praze
590 Kč
700 ks
E-shop a knihkupectví Národní galerie v Praze, distribuce Kosmas a další internetové distribuce

Nepovinné přílohy

978-80-7035-741-5
Fotografie: NGP-Jeviště-Japanu01 – fotografie titulní strany publikace; NGP-Jeviště-Japanu02 – fotografie ze křtu knihy, který proběhl 16. ledna 2020 v prostoru Šternberského paláce, u příležitosti stého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem, za účasti J. E. velvyslance Japonska v ČR pana Kaoru Shimazakiho Pozvánka na křest knihy, který proběhl 16. ledna 2020 v prostoru Šternberského paláce, u příležitosti stého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Japonskem, za účasti J. E. velvyslance Japonska v ČR Kaoru Shimazakiho.

Fotogalerie

nahoru