Muzejní publikace roku

Sobě ke cti, umění ke slávě: Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích
Publikace slovem i obrazem v horizontu nejnovějších vědeckých poznatků představuje přístupnou formou známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území. Seznamuje také s jejich majiteli, zaměřením, stejně jako následné, často velmi dramatické a málo známé osudy. Připomíná jména manýristických a barokních šlechtických sběratelů (Rudolf II., Černínové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Josef Sudek a mnohé další. Umělecká díla, která často známe z expozic muzeí a galerií či hradů a zámků, jsou zde stavěna do kontextu své původní historické sounáležitosti se sbírkami či sběrateli, jejichž života byla kdysi součástí, stejně jako do kontextu svých současných sbírek. Cílem knihy je především oživit v našem prostředí zájem o historické okolnosti vzniku a následného života uměleckých děl starého i moderního umění, jejichž příběhy často tvoří pozoruhodnou součást naší vlastní minulosti.
40/2019
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Pátrání po osudech uměleckých artefaktů i celých sbírek, hledání jejich původních majitelů, panovníků, šlechticů, měšťanů, podnikatelů, lékařů, právníků, jež často vznik dnes ikonicky známých a pravidelně prezentovaných děl sami podpořili či dokonce iniciovali, či tyto poklady po desetiletí opatrovali a dnes paradoxně v českém prostředí upadají zcela v zapomenutí, patří mezi přední morální dluhy, jež je povinována česká historie umění své minulostí splatit. Tak zvaný provenienční výzkum, pátrání a odkrývání minulosti obrazů, soch, předmětů uměleckého řemesla, výrazných kreseb i tisků, patří i v zahraničí dnes k dominantním a veřejností velmi sledovaným oblastem. Cílem publikace je na tuto problematiku upozornit a oživit zájem o důležitou součást naší vlastní minulosti i v českém prostředí, a sice nejen mezi úzkou skupinou odborníků. Publikace slovem i obrazem v horizontu nejnovějších vědeckých poznatků představuje přístupnou formou známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území. Obsahuje podrobný katalog děl vytvořený týmem autorů obsahující podrobné mapování osudů a provenienci děl. Kniha je výpravným a přesto užitným přehledem podstatných soukromých sbírek na území České republiky včetně obsáhlé bibliografie, je užitečnou odbornou příručkou i přehlednou podívanou. Čtenářsky je přívětivá vzhledem k svému formátu: 175 x 245 mm, 376 stran, pevná vazba (V8). Byla lektorována dvěma odbornými posudky, prezentuje díla uchovávaná regionálními, oblastními i soukromými galeriemi po celé republice.
Marcela Rusinko, Vít Vlnas – autoři koncepce a editoři; Marcela Rusinko, Vít Vlnas, Roman Musil – autoři esejů; Marcela Rusinko, Vít Vlnas, Roman Musil, Eva Bendová, Marcel Fišer, Jiří Fronek, Vilma Hubáčková, Veronika Hulíková, Zdeněk Kazlepka, Olfa Kotková, Michaela Ottová, Alena POmajzlová, Anna Pravdová, Petr Přibyl, Marie Rakušanová, Jan Schöttner, Renata Skřebská, Andrea Steckerová, Libor Šturc, Petr Tomášek, Tomáš Valeš, Tomáš Winter – autoři katalogových hesel
Jiří Mičkal, obálka – Matěj Bárta
Books &Pipes
595 Kč
800 ks
Distribuce Kosmas, distribuce nakladatele, prodej, přímý prodej v doprovodu výstavy v Západočeské galerii v Plzni

Nepovinné přílohy

978-80-7485-197-1 (Books & Pipes); 978-80-88027-35-5 (Západočeská galerie v Plzni)

Fotogalerie

nahoru