Muzejní výstava roku

Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé (1600–1960)
Výstava propojuje staré a moderní umění a z hlediska sběratelských priorit, motivací, emocí a souvisejících individuálních projektů relativizuje polaritu a rozdílnost obou. Výstava představuje známé i méně známé soukromé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření, stejně jako jejich následné osudy. Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu (Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider) jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české moderny (Arnold Böcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka). Skromnou ambicí autorů bylo jednak věnovat patřičný prostor páteřním kolekcím, ale i představit jiné, málo známé nebo v podstatě neznámé.
44/2019
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Záměrem výstavy je odborně zhodnotit a veřejně prezentovat povahu soukromého uměleckého sběratelství v letech 1600–1960 v reflexi současného umělecko-vědního i společenského diskurzu. Postupně se proměňující role veřejných muzeí umění v dnešním globalizovaném virtuálním světě totiž znovu vyvolává otázku po jejich podstatě. Nepřímo vyzývá k návratu k samotným jejich pramenům. Dynamické a zpravidla ne zcela dobrovolné převody uměleckého majetku v průběhu posledního staletí na našem území, dlouholetý systematický společensko-politický tlak usilující o „vymazávání“ vazeb na původní majitele cenností, ale i zájmy současného uměleckého obchodu poněkud odsunují tyto otázky do pozadí. Výstava připomíná známé i méně známé historické umělecké sbírky a jejich majitele. Znovu upozorňuje na jména šlechtických sběratelů (Rudolf II., Černínové, Jan II. z Lichtenštejna), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Václav Butta. V dialogu starého a moderního umění je přehlídkou poukazující na aktuální potřebu hledání a zaznamenávání provenienčních osudů konkrétních uměleckých děl i celých sbírek, a to především v rámci fondů dlouhodobě spravovaných veřejnými sbírkovými institucemi. Jedinečnost výstavy spočívá v konfrontaci děl starého a moderního umění, děl sakrální i privátní povahy, děl populárně známých i těch dlouho ukrytých v depozitářích, děl z institucí celé republiky s jejich nadčasovou formou a posláním. Výstava vznikla ve spolupráci 22 zapůjčitelů z českých institucí a soukromých sbírek. Mezi největší zapůjčitele patří Moravská galerie v Brně, Národní muzeum v Praze, Národní památkový ústav s několika územními pracovišti, Slezské muzeum v Opavě, Strahovská obrazárna ad.
Marcela Rusinko, Vít Vlnas
25.10.2019
23.2.2020
říjen–únor
úterý–neděle
10–18
Eva Bendová
bendova@zpc-galerie.cz

Nepovinné přílohy

Jaroslav Bárta
Jaroslav Bárta, Matěj Bárta, Milan Brát – Fotonova
pozvánka, DL leták, pracovní listy, (doprovodná publikace v samostatné přihlášce)
Komentované prohlídky s autory výstavy: 12. 11. 2019 Vít Vlnas, 6. 2. 2020 Marcela Rusinko. Přednášky: 15. 1. 2020 Cesta do hlubin sběratelovy duše – prof. Lubomír Slavíček, 21. 1. 2020 Paridův soud – Mgr. Roman Musil, 26. 1. 2020 „Sobě ke cti, umění ke slávě“ v poezii a próze (Ohlasy západočeských a německých spisovatelů), 12. 2. 2020 Sbírková činnost ZČG – Jana Potužáková, 19. 2. 2020 Sběratelství umění na Manětínsku – Vladimír Lažanský. Tvůrčí dílny 9. 11. 2019 Člověk a umění, 13. 11. 2019 Příběh obrazů ze zámku, 11. 1. Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi. 16 edukačních programů pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií, Středisko následné péče drogově závislých POINT 14, studenty FPE ZČU v Plzni, učitele výtvarné výchovy z Plzeňského kraje a skupiny rodičů s dětmi od 5 do 15 let: Artefiletické dílny 3x, Galerijní animace 3x, Projektové dny pro školy 3x, Den otevřených dveří pro učitele 1x, Workshop Jak se dělá výstava 1x.
1. ONLINE ČLÁNKY: Celostátní – Artalk, Co se ztratilo v textu a čase. O sběratelství umění, Jan Štěpánek, 20. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/20/co-se-ztratilo-v-textu-a-case-o-sberatelstvi-umeni/; Tisková zpráva, publikováno 28. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/28/tz-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1800-1960/; Fotoreport, publikováno 23. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/23/sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-v-zapadoceske-galerii-v-plzni/; 15. 1. 2020 / Přednáška Lubomír Slavíček: Cesta do hlubin sběratelovy duše, publikováno 10. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/10/15-1-2020-prednaska-lubomir-slavicek-cesta-do-hlubin-sberatelovy-duse-dva-priklady/; 21. 1. 2020 / Přednáška Roman Musil: Příběh Paridova soudu Bohumila Kubišty, publikováno 16. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/16/21-1-2020-prednaska-roman-musil-pribeh-paridova-soudu-bohumila-kubisty/; 6. 2. 2020 / Komentovaná prohlídka výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600– 1960. Publikováno 22. 1. 2020 https://artalk.cz/2020/01/22/6-2-2020-komentovana-prohlidka-vystavy-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1600-1960/; 12. 2. 2020 / Přednáška Jana Potužáková: Sbírková činnost v ZČG, publikováno 27. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/27/12-2-2020-prednaska-jana-potuzakova-sbirkova-cinnost-v-zcg/; 19. 2. 2020 / Sběratelství umění na Manětínsku – stavební a mecenášské aktivity rodiny Lažanských, publikováno 28. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/28/19-2-2020-sberatelstvi-umeni-na-manetinsku-stavebni-a-mecenasske-aktivity-rodiny-lazanskych/. České galerie: Naplánujte si (Doporučené výstavy), 20. 1. 2020, https://ceskegalerie.cz/cs/rozsahdata/-?start=20; Hospodářské noviny: Podzim s výstavami, Tereza Koucká, 1. 10. 2019, https://archiv.ihned.cz/c1-66649180-podzim-s-vystavami; Literarky.cz: Výstava spojuje jména barokních šlechtických sběratelů se slavnými sběrateli moderního umění, 27. 10. 2019, https://literarky.cz/kultura/445-vystava-spojuje-jmena-baroknich-slechtickych-sberatelu-se-slavnymi-sberateli-moderniho-umeni445; Novinky.cz: Projít se čtyřmi staletími můžete v Plzni, Jan Kaše, 4. 11. 2019, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projit-se-ctyrmi-staletimi-muzete-v-plzni-40302177; Turistické listy: Západočeská galerie v Plzni zve na výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě, 16. 10. 2019, http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/zapadoceska-galerie-v-plzni-zve-na-vystavu-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave/?preview=true; Výstavník 4/2020 (Newsletter České galerie pro týden 20.–26. ledna 2020): Naplánujte si (Doporučené výstavy): Sobě ke cti, umění ke slávě, https://us17.campaign-archive.com/?u=013502c471c4fb1ab0acdeec9&id=02d7f36f61; iUmění: Sobě ke cti, umění ke slávě - Sbírky a sběratelé 1800–1960, https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/7-11-2011-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1800-1960/; Regionální: Plzeňský deník. Ohlasy v médiích: Plzeň TV, Zprávy, Miroslav Sedláček, 28. 10. 2019 (od 1:12), https://www.youtube.com/watch?v=BCWsVkCdL6E&list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-i&index=26&t=0s; 18. 1. 2020 (ČRo 3 Vltava, 8:30 h.) v cyklu Víkendová příloha stanice Vltava. Sobě ke cti, umění ke slávě. Natočila Tamara Salzmanová; Tištěné články: Hospodářské noviny, Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600 až 1945, Tereza Koucká. 1. 10. 2019, s. 23; Mladá fronta Dnes (celostátní), Zachovali umění. Galerie připomíná známé sběratele, Monika Zavřelová, 2. 11. 2019, s. 15; Respekt, Vernisáž, Jan H. Vitvar, 21. 10. 2019, s. 54, Příloha SEZONA, Jan H. Vitvar, 4. 11. 2019, s. 24, Sobě ke cti, dědicům k vzteku, Jan H. Vitvar, 13. 1. 2020, s. 58, Vlasta, Staří mistři i moderna v Plzni, 13. 11. 2019, s. 6; Chvilka pro tebe, Nenechte si ujít – tipy nejen na kulturní akce: Umění ke slávě, 15. 1. 2020, s. 60; Haló noviny, Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960, mac, 31. 10. 2019, s. 10; Bulletin Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960, roč. 26, č. 5, s. 46; Litoměřický deník, Výstavou provede kurátorka, Martin Krch, 13. 1. 2020, s. 2; Překvapení, Helena Pokorná Hladíková. Kalendář akcí aneb CO SE KDE DĚJE. 9. 12. 2019, s. 50; Revue 50 plus, Pozvánka na výstavu: Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600 až 1945, 11/2019, s. 21; Týdeník Rozhlas, Kraťásky. (miš). 25. 11. 2019, s. 18; Mladá fronta (Kraj Plzeňský), Galerie vystavuje výjimečné skvosty, Klára Mrázová, 25. 10. 2019, s. 13; Právo (Jihozápadní Čechy), Sběratelské lahůdky v Masných krámech, Ivan Blažek, 25. 10. 2019, s. 9; Tipy Deníku: O víkendu do Západočeské galerie, Hana Josefová, 4. 1. 2020, s. 2; Tipy Deníku: O Paridově soudu v galerii, Hana Josefová, 21. 1. 2020, s. 2; Týdeník Domažlicko, Galerie ukazuje šlechtické sbírky i návrhy architekta, Hana Josefová, 27. 11. 2019, s. 30; Týdeník Tachovská jiskra, Galerie ukazuje šlechtické sbírky i návrhy architekta, Hana Josefová, 27. 11. 2019, s. 30; Plzeňský kraj, Sobě ke cti, umění ke slávě. Listopad 2019, s. 8. Online články: Artalk, Co se ztratilo v textu a čase. O sběratelství umění, Jan Štěpánek, 20. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/20/co-se-ztratilo-v-textu-a-case-o-sberatelstvi-umeni/; Tisková zpráva, publikováno 28. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/28/tz-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1800-1960/; Fotoreport, publikováno 23. 11. 2019, https://artalk.cz/2019/11/23/sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-v-zapadoceske-galerii-v-plzni/; 15. 1. 2020 / Přednáška Lubomír Slavíček: Cesta do hlubin sběratelovy duše, publikováno 10. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/10/15-1-2020-prednaska-lubomir-slavicek-cesta-do-hlubin-sberatelovy-duse-dva-priklady/; 21. 1. 2020 / Přednáška Roman Musil: Příběh Paridova soudu Bohumila Kubišty, publikováno 16. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/16/21-1-2020-prednaska-roman-musil-pribeh-paridova-soudu-bohumila-kubisty/; 6. 2. 2020 / Komentovaná prohlídka výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600– 1960. publikováno 22. 1. 2020 https://artalk.cz/2020/01/22/6-2-2020-komentovana-prohlidka-vystavy-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1600-1960/; 12. 2. 2020 / Přednáška Jana Potužáková: Sbírková činnost v ZČG, publikováno 27. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/27/12-2-2020-prednaska-jana-potuzakova-sbirkova-cinnost-v-zcg/; 19. 2. 2020 / Sběratelství umění na Manětínsku – stavební a mecenášské aktivity rodiny Lažanských, publikováno 28. 1. 2020, https://artalk.cz/2020/01/28/19-2-2020-sberatelstvi-umeni-na-manetinsku-stavebni-a-mecenasske-aktivity-rodiny-lazanskych/. České galerie, Naplánujte si (Doporučené výstavy), 20. 1. 2020, https://ceskegalerie.cz/cs/rozsahdata/-?start=20; Hospodářské noviny, Podzim s výstavami, Tereza Koucká, 1. 10. 2019, https://archiv.ihned.cz/c1-66649180-podzim-s-vystavami; Literarky.cz, Výstava spojuje jména barokních šlechtických sběratelů se slavnými sběrateli moderního umění, 27. 10. 2019, https://literarky.cz/kultura/445-vystava-spojuje-jmena-baroknich-slechtickych-sberatelu-se-slavnymi-sberateli-moderniho-umeni445; Novinky.cz, Projít se čtyřmi staletími můžete v Plzni, Jan Kaše, 4. 11. 2019, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/projit-se-ctyrmi-staletimi-muzete-v-plzni-40302177; Turistické listy, Západočeská galerie v Plzni zve na výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě, 16. 10. 2019, http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/zapadoceska-galerie-v-plzni-zve-na-vystavu-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave/?preview=true; Výstavník 4/2020 (Newsletter České galerie pro týden 20.–26. ledna 2020), Naplánujte si (Doporučené výstavy): Sobě ke cti, umění ke slávě, https://us17.campaign-archive.com/?u=013502c471c4fb1ab0acdeec9&id=02d7f36f61; iUmění, Sobě ke cti, umění ke slávě - Sbírky a sběratelé 1800–1960, https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/udalosti/7-11-2011-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1800-1960/; Místní kultura, Přednáška Příběh Paridova soudu Bohumila Kubišty, Eva Klapka Koutová, 20. 1. 2020, http://www.mistnikultura.cz/prednaska-pribeh-paridova-soudu-bohumila-kubisty-prvniho-kubistickeho-obrazu-ve-sbirkach-zcg; Region Plzeň, Masné krámy zvou na výstavu Sobě ke cti, umění ke slávě, 14. 11. 2019, http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/masne-kramy-zvou-na-novou-vystavu-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-148883/; Profesor Slavíček bude přednášet o meziválečných sběratelích, 13. 1. 2020, http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/profesor-slavicek-bude-prednaset-o-mezivalecnych-sberatelich-149464/; V Masných krámech přiblíží příběh Kubištova Paridova soudu, 20. 1. 2020, http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/v-masnych-kramech-priblizi-pribeh-kubistova-paridova-soudu-149495/; Plzeňoviny, Nová výstava: Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600-1960, 26. 10. 2019, https://plzenoviny.cz/nova-vystava-sobe-ke-cti-umeni-ke-slave-sbirky-a-sberatele-1600-1960/; Plzeňské novinky, V Západočeské galerii v Plzni je otevřena nová výstava, 28. 10. 2019, www.plzenskenovinky.cz/zpravy/regiony/v-zapadoceske-galerii-v-plzni-je-otevrena-nova-vystava/; Qap.cz, Západočeská galerie zve na Cestu hlubin sběratelovy duše, 12. 1. 2020, https://www.qap.cz/kultura/object/zapadoceska-galerie-zve-na-cestu-do-hlubin-sberatelovy-duse-109393/dokument.htm; Západočeská galerie zve na Cestu do hlubin sběratelovy duše, 12. 1. 2020, https://www.qap.cz/kultura/object/zapadoceska-galerie-pripravuje-dalsi-prednasku-prednaset-bude-profesor-l-slavicek-109393/dokument.htm .

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru