Muzejní výstava roku

Okouzlení Afrikou
Výstava představuje umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od 19. století až do současnosti. Ačkoliv čeští umělci nevyrůstali v zemi s přímou koloniální minulostí, africké umění se stalo pro české výtvarníky významným zdrojem estetické inspirace a kreativity. Na výstavě jsou prezentována jak díla českých umělců, kteří navštívili Afriku, tak díla výtvarníků, jež vytvořili své práce zprostředkovaně – na základě inspirace díly zahraničních umělců (kubistů, expresionistů a fauvistů) tvořících pod vlivem umění Afriky například v Paříži. V kontrapunktu k uměleckým dílům českých tvůrců jsou součástí výstavy africké plastiky a masky, z nichž se některé nacházely ve sbírkách a ateliérech významných českých umělců. Na výstavě jsou zastoupeni přední reprezentanti moderního českého výtvarného umění, jako jsou František Kupka, Alén Diviš, Antonín Pelc, František Tichý, František Hudeček nebo Milada Marešová. Ze současných umělců inspirovaných Afrikou výstava uvede díla Františka Skály, Jiřího Anderleho, Jana Švankmajera, Jana Vičara, Petra Kvíčaly, Jaroslava Róny, Jana Pištěka nebo Jindry Vikové.
45/2019
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 689 37 Brno
+420 533 435 220
sekretariat@mzm.cz
http://www.mzm.cz
00094862
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Na konci dubna 2019 byl v Moravském zemském muzeu zahájen rozsáhlý výstavní projekt nazvaný „Okouzlení Afrikou". Hlavním záměrem autorů výstavy bylo představit umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od 19. století až do současnosti. Ačkoliv čeští umělci nevyrůstali v zemi s přímou koloniální minulostí, africké umění se stalo pro české výtvarníky významným zdrojem estetické inspirace a kreativity. Na výstavě jsou tak prezentována jak díla českých umělců, kteří navštívili Afriku, tak díla výtvarníků, jež vytvořili své práce zprostředkovaně – na základě inspirace díly zahraničních umělců (kubistů, expresionistů a fauvistů) tvořících pod vlivem umění Afriky například v Paříži. V kontrapunktu k uměleckým dílům českých tvůrců jsou součástí výstavy africké plastiky a masky, z nichž se některé nacházely ve sbírkách a ateliérech významných českých umělců. Cílem výstavy je zmapovat počátky, růst a kumulaci výtvarného zájmu o africký kontinent, zejména o jeho domorodé umění a kultury. Na výstavě jsou zastoupeni přední reprezentanti moderního českého výtvarného umění, jako jsou František Kupka, Emil Filla, Josef Čapek, Alén Diviš, Antonín Pelc, Jan Křížek, František Tichý, František Hudeček. Ze současných umělců inspirovaných Afrikou výstava představuje díla Františka Skály, Jiřího Anderleho, Jana Švankmajera, Petra Kvíčaly, Jana Vičara, Jana Pištěka, Jindry Vikové nebo Jaroslava Róny. Součástí výstavy jsou vedle obrazů také sochy a plastiky, které ilustrují vliv afrického umění na výtvarnou tvorbu předních českých výtvarníků. Výstava je rozdělena do dvou výstavních sálů o celkovém rozsahu 600 čtverečních metrů a rozčleněna do třinácti okruhů. Návštěvník se zde setká s Marockými etudami, reflektujícími především meziválečné tvůrce v severní Africe, Okouzlení Egyptem se promítlo do mysticismu nejen Františka Kupky, ale také například Františka Bílka. Nechybí zde ani médium fotografie (např. Martin Frouz, Pavel Baňaka, Josef Sudek, Václav Chochola). Další části jsou věnované sběratelům – umělcům, kde vedle již jmenovaných Švankmajera a Anderleho kurátoři neopomenuli např. i významnou sbírku a dílo Adolfa Hoffmeistera. K zakladatelům moderního evropského umění jakými byli Georges Braque či Pablo Picasso diváka na výstavě přivedou díla ikonických českých tvůrců počátku 20. století v částech nazvaných „Afrika dotekem Paříže“ a „Políbení Afrikou“. Nebylo ale zapomenuto ani na výrazný okruh česko-německých umělců, kteří jsou zastoupeni řadou autorů a především pozoruhodnými grafikami. S převahou současní umělci více generací jsou pak zastoupeni v částech, které svým názvem napovídají samotný obsah: Totemy, fetiše, předkové, duchové, Svět afrických masek, Afrika a hledání archaismů, Původ lidstva a Setkání s africkými etniky. Samotná příprava výstavy byla jedním z nejnáročnějších výstavních projektů Moravského zemského muzea z poslední doby. To bylo dáno především množstvím zapojených partnerů. Na výstavě je zastoupeno na 65 tuzemských autorů 180 originálními díly. Instalace je doplněna desítkami příkladů autentického domorodého umění. Do celého projektu bylo zapojeno 55 subjektů, ať galerijních či paměťových institucí z celého území ČR, tak soukromých sběratelů a samozřejmě také vlastních autorů. Edukativní dimenzi výstavě vtiskly připravené doprovodné programy a pro budoucnost zůstane nejdůležitějším výpravný více jak třísetstránkový katalog. V této šíři je téma v našem muzejním a galerijním prostředí zpracováno poprvé. Koncepce výstavy se snažila reagovat na současné trendy ve světovém výstavnictví, které ve stále větší míře prezentuje komplexní a inspirující vztah mezi nativní exotikou a západní moderní kulturou. V neposlední řadě autoři navázali na dlouholetou tradici výrazných výstav, které v Pavilonu Anthropos mapují široké pole témat s kulturně-antropologickou tématikou. Výstavu od 30. 4. 2019 do 31. 1. 2020 navštívilo 10913 diváků.
Barbora Půtová, Jana Jiroušková
30.4.2019
29.2.2020
duben–únor
úterý–neděle
9–18
Petr Kostrhun
pkostrhun@mzm.cz

Nepovinné přílohy

NYTRAPLAN (Milan Nytra, Hana Nytrová), Radmila Jarešová
NYTRAPLAN (Milan Nytra, Hana Nytrová), Radmila Jarešová
NYTRAPLAN (Milan Nytra, Hana Nytrová), Radmila Jarešová
Katalog k výstavě, Plakátek k výstavě (A4, ve stejné podobě i A0), Pozvánka na dětský sobotní program 8. 6. 2020, Pozvánka na dětský sobotní program 23. 11. 2020, Pozvánka s programem na Den seniorů 1. 10. 2020, Informace o výstavě – Muzejní noviny, str. 2., Článek o výstavě a rozhovor s autory Mrevue MZM1/2019, PF MZM s odkazem na výstavu, Programové skládačky MZM s odkazy na výstavu a doprovodné akce.
30. 4. 2019 Vernisáž výstavy vystoupení bubeníků, nabídka pravé africké kávy; 18. 5. 2019 Muzejní noc; 8. 6. 2019 Nechte se okouzlit Afrikou: odpoledne ve výstavě s doprovodným programem pro rodiny s dětmi (36 dětí); 15. 6. 2019 Emil Open (Evropské hry handicapované mládeže): volný vstup pro účastníky (cca 50 osob) + komentovaná prohlídka; 1. 10. 2019 Den seniorů v MZM: Komentovaná prohlídka v češtině; V rytmu afrických bubínků – ukázky, výuka bubnování; V rytmu stepu – ukázky, možnost vyzkoušet taneční kroky; výroba masek; 12. 10. 2019 Komentovaná prohlídka v češtině; 24. 10. 2019 Komentovaná prohlídka v češtině; Czech-in: Komentované prohlídky v angličtině a ve vietnamštině; 14. 11. 2019 Komentovaná prohlídka v češtině; Czech-in: Komentovaná prohlídka v ruštině; 23. 11. 2019 Africké tvoření: odpoledne ve výstavě s doprovodným programem pro rodiny s dětmi (80 dětí); 25. 11. 2019 Czech-in: Komentovaná prohlídka ve vietnamštině; 13. 2. 2020 Křest knihy Okouzlení Afrikou (kmotr Jaroslav Róna). Výukový program pro školy k výstavě Okouzlení Afrikou – od 4. 6. do 25. 2. 2020, navštívilo 56 skupin, 1364 žáků
1. Poslechněte si záznam Mozaiky – Rozhlas ● ČRo Vltava (Český rozhlas),9. 1. 2020, 12:59; 2. POZVÁNKA NA VÝSTAVY: Tisk ● 21. století, str. 120, 121 (Hobby / Populárně naučné), 20. 6. 2019; 3. Muzejní noc nabízí žalář nebo Kunderu: Tisk ● Právo; str. 13 (Zprávy / Politika), 15. 5. 2019; 4. INFORMUJEME: Tisk ● Právo, str. 14 (Zprávy / Politika), 28. 5. 2019; 5. V muzeu zazněly bubny pod mamutem: Tisk ● Právo, str. 12 (Zprávy / Politika), 19. 7. 2019; 6. INFORMUJEME: Tisk ● Právo, str. 11 (Zprávy / Politika), 11. 9. 2019; 7. VÝSTAVY A KNIHY: Tisk ● Živá historie, str. 80 (Hobby / Populárně naučné), 17. 5. 2019; 8. Za vězni nebo do vesmíru: Tisk ● MF Dnes - Brno a Jižní Morava, str. 14 (Zprávy / Politika), 17. 5. 2019; 9. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Blanenský deník, str. 10 (Regionální zprávy), 1. 10. 2019; 10. Jedem do Afriky: Tisk ● kult., str. 14 (Kultura / Umění), 7. 1. 2020; 11. V Brně vystavují umělce okouzlené Afrikou: Online ● ct24.ceskatelevize.cz (Zprávy / Politika), 19. 5. 2019, 19:05; 12. Zahájení výstavy Okouzlení Afrikou: Online ● ff.cuni.cz (Jiné), 21. 4. 2019, 19:10; 13. Moravské zemské muzeum – červen 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 29. 5. 2019, 14:37; 14. Moravské zemské muzeum – červenec–srpen 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 26. 6. 2019, 18:21; 15. Soutěž o 6 lístků na výstavu MZM – Okouzlení Afrikou – iBrno – zpravodajský portál města Brna: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 27. 6. 2019, 11:50; 16. Moravské zemské muzeum – září 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 22. 8. 2019, 19:37; 17. Moravské zemské muzeum – říjen 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 28. 9. 2019, 10:03; 18. Moravské zemské muzeum – listopad 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 30. 10. 2019, 18:30; 19. Moravské zemské muzeum – prosinec 2019: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 30. 11. 2019, 17:27; 20. Moravské zemské muzeum – leden 2020: Online ● ibrno.cz (Regionální zprávy), 9. 1. 2020, 9:58; 21. Na jaké akce se můžete těšit v Moravském zemském muzeu?: Online ● rtvj.cz (Regionální zprávy), 19. 11. 2019, 12:57; 22. Okouzlení Afrikou. To je název nové výstavy v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea: Online ● brnan.cz (Regionální zprávy), 30. 4. 2019, 15:03; 23. RECENZE: Jedem do Afriky: Online ● kult.cz (Kultura / Umění), 11. 1. 2020, 1:00; 24. Okouzlení Afrikou (01.05.2019-29.02.2020), Výstavy, vernisáže, Moravské zemské muzeum: Online ● iumeni.cz (Kultura / Umění), 1. 5. 2019, 2:23; 25. Moravské zemské muzeum zve na výstavu Okouzlení Afrikou: Online ● info-sumava.cz (Regionální zprávy), 1. 11. 2019, 13:42; 26. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Vyškovský deník; str. 10 (Regionální zprávy), 1. 2. 2020; 27. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Znojemský deník; str. 13 (Regionální zprávy), 7. 1. 2020; 28. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Znojemský deník; str. 10 (Regionální zprávy), 2. 11. 2019; 29. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Znojemský deník; str. 13 (Regionální zprávy), 24. 10. 2019; 30. KAM NA VÝSTAVU: Tisk ● Znojemský deník; str. 11 (Regionální zprávy), 18. 9. 2019; 31. Brněnská muzea otevřela na noc brány návštěvníkům: Online ● brnenskadrbna.cz (Regionální zprávy), 19. 5. 2019, 13:46; 32. Do Brněnské muzejní noci se zapojilo kolem třiceti institucí: Online ● tyden.cz (Zprávy / Politika), 18. 5. 2019, 20:06; 33. Brněnská muzejní noc nabídne příběhy vězňů nebo africké masky: Online ● moneymag.cz (Ekonomika / Finance / Právo), 16. 5. 2019, 10:35; 34. Tipy na víkend: Online ● ihned.cz (Zprávy / Politika), 3. 5. 2019, 0:59; 35. Tipy na víkend: Tisk ● Hospodářské Noviny; str. 23 (Zprávy / Politika), 3. 5. 2019; 36. Okouzleni Afrikou: Online ● artmap.cz (Kultura / Umění), 30. 4. 2019, 16:21.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru