Muzejní počin roku

Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa
V září roku 2019 otevřelo Muzeum Českého ráje v Turnově zcela novou stálou expozici s názvem „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa". V rámci projektu nové stálé expozice byla provedena zásadní rekonstrukce budovy bývalé galerie, novou tvář získalo také atrium muzea, nově přizpůsobené ke konání doprovodných programů a jiných kulturních akcí. Expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představen fenomén horolezectví jako takový, v další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů. Třetí část tvoří jádro celé expozice, věnující se více než stoletému vývoji horolezectví v Českém ráji, a lezcům, kteří se odtud postupně dostávali i do nejvyšších hor ve světě. Cílovými návštěvníky expozice jsou nejen horolezci-sportovci, kteří každoročně do Českého ráje přijíždí, ale i turistická veřejnost.
46/2019
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Skálova 71, 511 01 Turnov
+420 481 322 106
+420 604 720 571
mail@muzeum-turnov.cz
http://www.muzeum-turnov.cz
00085804
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Krajina Českého ráje je plná přírodních i historických krás a je příznačné, že právě zde byla v roce 1955 vyhlášena, jako první v Československu, Chráněná krajinná oblast. Najdeme zde řadu větších a menších skalních měst i samostatně stojící skály, a také proto se náš region stal jedním z center pískovcového lezení v Evropě. Míří sem každoročně tisíce turistů a lezců z celého světa. Nejen pro tyto návštěvníky byla v roce 2019 v Muzeu Českého ráje v Turnově dokončena realizace nové horolezecké expozice s názvem „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa". Projekt výstavby horolezecké expozice nazvaný „Pro horolezce neexistují hranice" byl podpořen v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Turnovské muzeum projekt řešilo se saským partnerem – městem Bad Schandau. V rámci projektu prošla zásadní rekonstrukcí budova bývalé galerie muzea, v rámci které se prostor rozšířil o další podlaží. Novou tvář získalo také atrium muzea nově přizpůsobené ke konání kulturních akcí. To vše dle projektu MgA. O. Toboly a MgA. R. Babáka z Ateliéru Hipposdesign Praha, za spolupráce s Ing. arch. Zdeňkem Slámou. Architekti se nerozhodli pro prvoplánovou instalaci imitací skal, představujících blízká skalní města, ale šli opačným směrem. Oproti přírodě je architektura expozice striktně černobílá, podlahy a stěny jsou lámány do různých úhlů polygonální struktury, ale vše s cílem evokovat pocit pohybu ve skalách a soutěskách. V interiéru proto nenajdeme jediné rovné místo – ve skalách také není. Návštěvníci zůstávají při pohybu v expozici ve střehu, každým krokem si musí uvědomovat, že cesta není rovná, je klikatá a často se láme. Horolezecká expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představeno horolezectví jako fenomén, který se vymanil z nezbytných životních potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce. V další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů a třetí část tvoří jádro celé expozice, protože se věnuje více než stoletému příběhu lezení v Českém ráji. Nová třípodlažní budova expozice vznikla na místě bývalé galerie. Z původních prostor zůstala jen její obvodová stěna, kde je již více než 40 let instalován obraz výjimečných rozměrů Bitva pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m). Ten byl ponechán na místě, a nejenže se stal součástí expozice, ale byl do ní i aktivně zapojen. Expozice propojuje klasické výstavní přístupy s nejmodernějšími technologiemi. Pomocí videomappingu jsou rozpohybováni lezci na stěnách či ožívá rozměrný obraz Mikoláše Alše. Děti mají k dispozici via ferratu nebo zastávky s horolezeckými uzly. Obsahově doplňuje expozici velká interaktivní obrazovka, která expoziční texty výrazně rozšiřuje a nabízí doplňující informace k představovanému tématu. Za zmínku stojí databáze prvolezců Českého ráje, obsahující více než 15000 jmen, v nichž návštěvníci rádi hledají a nacházejí sebe, rodinné příslušníky nebo své známé. Horolezecká expozice má dva základní cíle, a to informační a popularizační. Obsahuje dostatečné množství informací, které poskytnou ucelený přehled o historii pískovcového lezení a o vývoji vybavení či lezecké technice. Cílovými návštěvníky expozice jsou nejen horolezci-sportovci, kteří každoročně do Českého ráje přijíždí, ale i turistická veřejnost a samozřejmě místní obyvatelé. Vzdáleně podobné projekty najdeme sice v Mnichově, Bernu nebo v rakouském Spital am Pyhrn. Všechny se však věnují vysokohorskému horolezectví – alpinismu. Expozice pískovcového lezení v Muzeu Českého ráje je tedy v tomto ohledu skutečně jedinečná. Návštěvníkům představuje výrazný sportovní fenomén, s jehož historií se nemají možnost v jiné paměťové instituci u nás seznámit.

Uveďte prosím přímý kontakt:
PhDr. Vladimíra Jakouběová
+420 604 720 571
jakoubeova@muzeum-turnov.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Vladimíra Jakouběová, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru