Muzejní publikace roku

Sametové Vodňany
Katalog doprovázel výstavu dokumentů a fotografií stejného názvu k 30. výročí revolučních událostí ve Vodňanech. Je věnován osobnostem, které bez ohledu na možné následky prokázaly občanskou statečnost a začaly organizovat demonstrace ve městě. Jmenovitě Věře Říhové, Mgr. Martinu Pixovi, Jiřímu Vinklátovi a PaedDr. Františku Zborníkovi. V úvodu je zaznamenán průběh prvních deseti revolučních dnů z výpovědí téměř dvaceti pamětníků, které doposud nebyly publikovány. Projekt vznikl především díky vodňanskému fotografovi Karlu Burdovi, který od roku 1976 disciplinovaně dokumentuje dění ve městě. Z původně vystavených 150 autorských fotografií z let 1989 a 1990, které byly skenovány z černobílých negativů, byla do katalogu zařazena téměř polovina. Obrazovou část publikace zahajují snímky z roku 1989 – totalitní májové oslavy, skládání pionýrského slibu nebo přehlídka vojsk Ministerstva vnitra. Stěžejní soubor tvoří fotografie z listopadových manifestací a generální stávky ve Vodňanech. Celek uzavírají události z roku 1990 – sázení stromů Svobody, návštěva velvyslankyně USA, volby do zastupitelských sborů na celostátní i místní úrovni aj. Snímky pomníků a pamětních desek – připomínek historie 20. století jsou pomyslnou tečkou za totalitní minulostí. Fotografie doprovázejí popisky, které byly konzultovány s pamětníky. Každé město či obec se nemůže pochlubit dokumentací Sametové revoluce v tak unikátním rozsahu jako Vodňany.
78/2019
Městské muzeum a galerie Vodňany
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
+420 383 382 057
+420 603 363 019
mag@vodnany.net
http://www.muzeumvodnany.cz
072192
Město Vodňany

Povinné přílohy

Publikace Sametové Vodňany doprovázela výstavu dokumentů a fotografií stejného názvu, kterou připravilo Městské muzeum a galerie Vodňany k 30. výročí revolučních událostí ve Vodňanech. Je věnována osobnostem, které bez ohledu na možné následky prokázaly občanskou statečnost a začaly organizovat demonstrace ve městě. Jmenovitě Věře Říhové, Mgr. Martinu Pixovi, Jiřímu Vinklátovi a PaedDr. Františku Zborníkovi. V úvodním textu katalogu jsou z výpovědí téměř dvaceti pamětníků shrnuty poznatky a chronologický vývoj v průběhu prvních deseti revolučních dnů, které doposud nebyly publikovány. Projekt vznikl především díky vodňanskému fotografovi Karlu Burdovi, který od roku 1976 disciplinovaně dokumentuje dění ve městě. Z původně vystavených 150 autorských fotografií z let 1989 a 1990, které byly vyhledány a skenovány z černobílých negativů, byla do katalogu zařazena téměř polovina. Obrazovou část publikace zahajují snímky z roku 1989 – totalitní májové oslavy, skládání pionýrského slibu nebo přehlídka vojsk Ministerstva vnitra. Stěžejní soubor tvoří fotografie z listopadových manifestací a generální stávky ve Vodňanech. Celek uzavírají události z roku 1990 – sázení stromů Svobody, návštěva velvyslankyně USA, volby do zastupitelských sborů na celostátní i místní úrovni aj. Na závěr jsou zařazeny snímky pomníků a pamětních desek z bouřlivé historie 20. století. Údaje pro popisky k fotografiím byly vyhledány v dostupných pramenech a konzultovány s pamětníky. Kvalitu a hodnotu fotografického souboru, který nemá v okolních jihočeských městech obdoby, dokládá zastoupení autorových fotografií na mezinárodní výstavě „Sametová revoluce“ na Pražském hradě a v celostátních publikacích. Městské muzeum a galerie Vodňany vydalo téměř osmdesátistránkový katalog za podpory Jihočeského kraje a svého zřizovatele Města Vodňany.
Mgr. Jitka Velková
Karel Burda
Mgr. Viktor Štěpán
150 Kč
300 ks
Prodej v Městském muzeu a galerii Vodňany

Nepovinné přílohy

978-80-906682-4-9
Maradová, J. Revoluční události slovem i obrazem.Týdeník Strakonicko 46/2019, s. 11.; Sametové Vodňany, Zpravodaj města Vodňany, 9/2019, s. 13,; Sametové Vodňany v číslech, Zpravodaj města Vodňany, 12/2019, s. 14.; Velková, J. Unikátní výstava, Zpravodaj města Vodňany, 10/2019, s. 16.; Fotografie z vernisáže a představení knihy [online]. [cit. 18. 2. 2020]. Dostupné z WWW: ˂https://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-galerie/fotoserie/816-fotografie-z-vernisaze-vystavy-sametove-vodnany˃; Sametová revoluce podle Karla Burdy [online]. [cit. 18. 2. 2020]. Dostupné z WWW: ˂https://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-galerie/texty/918-katalog-sametove-vodnany˃;

Fotogalerie

nahoru