Muzejní počin roku

Hrad Roštejn: Rekonstrukce a zpřístupnění nových expozic
Projekt, spolufinancovaný z programu IROP, přinesl v letech 2017–2019 zásadní změny v interiérech i exteriérech oblíbeného turistického cíle ležícího nedaleko historické Telče. Hlavním cílem bylo navrátit objekt k jeho historii loveckého sídla, ovšem vytvořit zároveň moderní, interaktivní a koncepční nabídku prohlídek pro co nejširší spektrum návštěvníků. V rámci tří nových expozic je nyní trvale prezentováno přes 600 předmětů ze 7 podsbírek Muzea Vysočiny Jihlava a jeho poboček, které nově požívají výrazně lepší ochrany než před zahájením projektu. S cílem co nejvíce Roštejn a jeho historii přiblížit všem návštěvníkům vznikly i nejrůznější aplikace přístupné na hradním webu, stejně jako množství doprovodných materiálů, které je možné využívat při širokém spektru prohlídek a kulturních akcí.
48/2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
+420 733 161 817
+420 739 382 901
rostejn@muzeum.ji.cz
http://www.hrad-rostejn.cz
00090735
Kraj Vysočina

Povinné přílohy

Snaha revitalizovat expozice hradu Roštejn a přiblížit jej jeho historické podstatě (loveckému využití) se objevila již před více než deseti lety. Ideální variantou spojení památkové a stavební obnovy s koncepční tvorbou nových expozic se ukázala být realizace projektu v rámci spolufinancování z programu IROP. Již od počátku příprav bylo jasné, že podoba nových expozic bude ovlivněna dvěma základními faktory: snahou o návrat k lovecké minulosti objektu na straně jedné a absencí původního vybavení hradu na straně druhé. V nových expozicích proto mělo dojít k maximálnímu využití sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Jihlava a jeho poboček v Telči a Třešti, které měly do budoucna požívat výrazně vyšší ochrany (proti vlivům klimatu, zcizení, požáru, apod.) než v minulosti. Z provozního hlediska a analýzy návštěvnosti vyplynuly další požadavky směřující například k (na památkových objektech v jiných evropských zemích zcela běžné) prohlídce bez průvodce. Ta byla nakonec zvolena pro jednu z nově otevřených tras, která je svým zaměřením především rodinná a prezentuje popularizačním způsobem témata myslivosti, ochrany přírody a zodpovědného pobytu v ní. Druhá z nových expozic potom byla koncipována v souladu s českou tradicí coby trasa s průvodcem. I zde jsou ale začleněny inovativní prvky. Právě kombinace autentických sbírkových předmětů, AV prvků, videomappingu, obrazového a slovního komentáře činí tuto expozici výjimečnou. Nabídku doplňuje možnost výstupu do vyhlídkové věže s miniexpozicí o historii hradu, cílící zejména na sportovně založené návštěvníky se zájmem o dějiny místa, nicméně bez časových možností absolvovat historický prohlídkový okruh. Během projektu se mimořádně dobře dařilo kombinovat výsledky poznání vycházející z památkové a stavební obnovy s tvorbou nových expozic. Některé nové poznatky (archeologického, stavebně-historického či dendrologického charakteru) se přitom podařilo operativně zapracovat přímo do obsahu návštěvnických tras. Mimoto se podařilo restaurovat několik desítek sbírkových předmětů (nábytek, obrazy, sochy) a mnoho cenných částí stavby (kamenosochařské prvky, nástěnné malby, štuková výzdoba) a s průběhem restaurování průběžně seznamovat veřejnost. Počinem zcela mimořádným byl fakt, že ačkoli hrad disponuje pouze jednou vstupní bránou a jedná se o jeden uzavřený areál, byl celý projekt úprav realizován za provozu. Část objektu byla tedy vždy pro návštěvníky uzavřena a část byla přístupná veřejnosti. Návštěvníci tak ovšem měli jedinečnou možnost se stát přímými účastníky obnovy a pozorovat průběh prací, a to například i v rámci speciálních prohlídek vedoucích stavbou, které byly opakovaně zrealizovány. Od zahájení stavebních prací až po plné zpřístupnění všech nových expozic (květen 2017 – červen 2019) navštívilo hrad v interiérech celkem 50 852 platících návštěvníků, kteří by v případě plného uzavření hradu o tuto možnost přišli. Zároveň je potřeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že byl hrad otevřen i při rekonstrukci, musely jak stavební a realizační firmy, tak správa hradu dbát zvýšené ochrany BOZP a PO. Dalším významným rozměrem počinu je, že na relativně kompaktní ploše hradu vznikla nesmírně pestrá nabídka, která je plně provázána i s dalšími činnostmi (edukační programy, kulturní akce, webové stránky a aplikace na nich). Nedílnou součástí výstupů projektu se pak stává i propojení hradu s jeho okolím, například v kooperaci s Geoparkem Vysočina, nebo Českomoravskou mysliveckou jednotou. V rámci realizace projektu se zaměstnancům muzea dařilo komunikovat stavební a expoziční úpravy mimo jiné na komunitní úrovni s obyvateli okolních měst a vesnic, stejně jako se specifickými zájmovými skupinami, na které nové expozice cílí (rodiny s dětmi, volnočasová sdružení pracující s mládeží, odborná myslivecká veřejnost). Cílem všech výše uvedených aktivit bylo představit hrad Roštejn nejen jako vizuálně atraktivní kulisu (jak byl do jisté míry vnímán v minulosti) ale také místo, na které se vyplatí se vracet, jelikož má co nabídnout i do prezentace a popularizace hodnot kulturního a přírodního dědictví.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Kateřina Rozinková
+420 739 382 901
rostejn@muzeum.ji.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Kateřina Rozinková, Mgr. Josef Rozinek, Ak. mal. Martin Kos, RNDr. Karel Malý, Ph.D. , RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., Mgr. David Zimola Kraj Vysočina


Fotogalerie

nahoru