Muzejní výstava roku

Bruntál 89: Výstava k 30. výročí sametové revoluce
Výstava připomíná události, které vedly v listopadu 1989 ke společenské změně a pádu komunistického režimu. Výstava je koncipována do dvou vzájemně propojených okruhů. První okruh připomíná politickou realitu vlády jedné strany před listopadem 1989 i vlastní listopadové události. Druhá část nastiňuje běžný život řadových občanů socialistického Československa, přičemž důraz byl kladen na prezentaci hmotných dokladů. Velmi plasticky a za pomoci autentického materiálu je představena realita běžného života v konkrétním místě. Obě části jsou propojeny velkoplošnými dobovými fotografiemi z listopadových demonstrací v Bruntále, multimediální prezentace doplňuje výstavu o autentická svědectví pamětníků. Výstava je instalovaná ve velké výstavní síni zámku Bruntál.
52/2019
Muzeum v Bruntále, p. o.
Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
+420 554 717 947
+420 602 574 316
muzeum@mubr.cz
http://www.mubr.cz
00095354
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Výstava „Bruntál 89“ je obsáhlou a názornou připomínkou událostí, spojených s okolnostmi předcházejícími listopadovým událostem a vrcholícími „Sametovou revoluci.“ Autoři kladou důraz na prezentaci hmotných dokumentů. Běžná životní realita této doby je naznačena ve dvou vzájemně propojených celcích – politická realita vlády jedné strany před listopadem a vlastní „sametová“ změna jsou představeny v úvodní části. Navazující, poněkud obsáhlejší částí výstavy, je připomenutí reálií života v socialistickém Československu. Jednotlivé oddíly představují výseky z každodenního života – např. pohled na podobu tehdejší kuchyně nebo dětského pokoje, vybavení kanceláře nebo fotokomory, přiblížení atmosféry školní třídy nebo nahlédnutí do vyšetřovny lékaře. Informace doplňují vitríny s ukázkami dobové hračkářské či knižní produkce, s celky sběratelství, technickým koutkem a mnoha texty, které vysvětlují dnes již neznámé pojmy (Tuzex, rádio po drátě). Obě části jsou propojeny velkoplošnými dobovými fotografiemi účastníka listopadových demonstrací v Bruntále a figuríny s ukázkami uniforem a krojů (příslušník VB a LM, pionýrská vedoucí) nebo civilního ošacení. Multimediální prezentace doplňuje výstavu o autentická svědectví pamětníků. Přínos výstavy spočívá především ve způsobu, jakým je výročí připomenuto, a ve způsobu prezentace dobové reality, kdy se autorům podařilo plasticky a za pomoci autentického materiálu představit realitu běžného života v konkrétním místě. Výstava již v době příprav oslovila veřejnost a přispěla k obohacení sbírky Muzea v Bruntále o nové dokumentační a sbírkové celky. Určená je především široké laické veřejnosti a poskytuje prostor i pro doplňkové formy školní výuky.
Kolektiv pracovníků Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace
14.11.2019
23.3.2020
Mgr. Igor Hornišer
+420 554 709 146
I.Horniser@mubr.cz

Nepovinné přílohy

Týdeník Region, 5. 11. 2019, č. 45, s. 3 – „Vzpomínky na Bruntál“ – informace o výstavě; Náš domov, 13. 11. 2019, s. 7, program - listopad 2019 – informace o výstavě; Bruntálský a krnovský Deník, 14. 11. 2019, č. 264, s.1 – „Ukazují Bruntál a Rýmařov 1989“ – informace o výstavě; Náš domov, 11. 12. 2019, s. 8, text o výstavě „Zámek se vrátil do doby Sametu“.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru