Muzejní výstava roku

Za krásou kamenů
Geologická expozice je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska. Díky horninám rozmanitého stáří a původu, které se nacházejí na zemském povrchu nebo které byly odkryty při geologických výzkumech a při těžbě nerostných surovin, nám toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří.
54/2019
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Pivovarská 28, 440 01 Louny
+420 415 652 456
+420 777 580 963
info@muzeumlouny.cz
http://www.muzeumlouny.cz
00360716
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Nová geologická expozice navazuje na práci bývalého pracovníka muzea Antonína Hluštíka. Na panelech se zde mohou návštěvníci seznámit s geologickým vývojem Lounska. Jsou zde prezentovány nejenom geologické lokality Lounska, Žatecka a Podbořanska, ale i zajímavé exponáty. Rozvržena je po geologických obdobích od prvohor po čtvrtohory. Mezi nejvzácnější exponáty patří otisk těla druhohorní ryby nebo velký krystal aragonitu. Návštěvníky v expozici zaujmou i pozůstatky mamutů a srstnatého nosorožce. Součástí expozice jsou i panely věnované geologickým lokalitám Lounska, z nichž je celá řada chráněna zákonem. Pro milovníky záhad jsou prezentovány informace o menhirech a kamenných řadách, jež jsou vyhledávaným turistickým cílem. Pro děti je zajímavý model sopky, ve které si mohou prohlédnout modely pravěkých zvířat. Průvodcem po celé expozici je maskot Amonit Kája, který návštěvníky uvítá hned u vchodu a přijatelnou formou je seznámí s jinak poměrně složitou charakteristikou oblasti. Hlavní zaměření spočívá v osvětě a přiblížení geologických zajímavostí návštěvníkům z řad laické veřejnosti. Součástí prohlídky je obrazovka, která je využívána k promítání výukových filmů a prezentací. Prostory expozice se využívají i k dalším akcím jako jsou přednášky a akce pro děti. K vybavení patří i lupy a mikroskopy pro pozorování přírodnin. Pro návštěvníky budou k dispozici tablety, na kterých si vyzkouší vědomostní kvíz i několik her. Doprovodné akce sou zaměřeny nejenom na přírodu Lounska, ale i na osvětu a vzdělávání v oblasti ochrany přírody. Nová geologická expozice navazuje na expozici věnovanou stepím Lounského středohoří, ve vedlejší místnosti. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se se zajímavostmi živé i neživé přírody Lounska.
Ing. Lenka Macová, Ing. Zdeněk Klouček, RNDr. Vlastislav Vlačiha
1.11.2019
leden–prosinec
úterý–pátek; sobota–neděle
9–17; 10–17
RNDr. Vlastislav Vlačiha
vlaciha.geo@seznam.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Jiří Jarkovský, Ing. Rudolf Pravda
Ing. Lenka Macová, Ing. Zdeněk Klouček, RNDr. Vlastislav Vlačiha, Ing. Rudolf Pravda
Ing. Lenka Macová, Ing. Zdeněk Klouček, Ing. Rudolf Pravda
Vernisáž 31. 10. 2019 – slavnostní zahájení expozice s účastí zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kde se prezentoval průběh prací od staré expozice po současnou. Kroužek Mladý badatel – cílem kroužku je rozvíjet a pěstovat v dětech přirozenou zvídavost z oblasti přírody. Při činnosti kroužku je využívána badatelsky orientovaná metoda. V expozici se v současné době konají také přednášky a výukové programy. Přednáška Projekty LIFE oživují České středohoří 13. 2. 2020 – Krajina neopakovatelných a dech beroucích scenérií, která nezapře svůj sopečný původ ani své mnohasetleté propojení s člověkem.
30. 10. 2019 Press – Muzeum a Halloween; 15. 11. 2019 Žatecký a Lounský deník – Nová výstava poodhalí krásu kamenů; 27. 11. 2019 Press – Amonit provede návštěvníky expozicí Za krásou kamenů; 23. 1. 2020 Žatecký a Lounský deník – Za krásou kamenů do Loun.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru