Muzejní publikace roku

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni
56/2019
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 50 Plzeň
+420 378 370 117
+420 773 070 725
lbendova@zcm.cz
https://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Soupis představuje tisky 17. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni v edici Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Kniha přináší podrobné záznamy 261 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis s individuálními znaky exempláře, jako jsou typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, provenience. V úvodu je uvedena provenienční skladba se zřetelem na akvizici a obsahová charakteristika fondu. V ediční poznámce je popsána metodika, jakou byl fond zpracován. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje sedm rejstříků (rejstřík provenience, abecední, místní a chronologický rejstřík nakladatelů, tiskařů, faktorů a knihkupců, rejstřík signetů, rejstřík umělců a rejstřík osobních jmen), seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Text je doplněn 40 barevnými obrazovými přílohami. Publikace zpřístupňuje badatelské i laické veřejnosti další zajímavou část tohoto cenného historického knižního fondu, který může být významným informačním zdrojem pro studium historických, společenských a kulturních vztahů. Kniha je výstupem Interního grantového projektu reg. č. IGP 2017/01 Západočeského muzea v Plzni.
Lenka Bendová
Václav Marian
David Jůna
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
310 Kč
300 ks
Prodej, knihovna – výměna publikací

Nepovinné přílohy

978-80-7247-161-4

Fotogalerie

nahoru