Muzejní publikace roku

Po stopách blanenské umělecké litiny
Blanenská umělecká litina je fenoménem, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Rychlý vývoj železářství v Blansku je spojen s rodem Salm-Reifferscheidt, který blanenské panství koupil v roce 1766. Mezníkem v dějinách železáren se stal rok 1807, kdy řízení celého podniku přebral Hugo František Salm-Reifferscheidt, znalec a mecenáš umění, jenž povznesl blanenský závod na špičku mezi rakouskými železárnami a jenž velkými inovacemi pozvedl zaostalou hamerskou výrobu k moderní průmyslové velkovýrobě. Sbírka litinových výrobků začala v blanenskému muzeu vznikat od roku 1961 a během let se podařilo nashromáždit unikátní soubor blanenské litiny. V návaznosti na realizaci nové expozice umělecké litiny v prostorách blanenského zámku byla vydána publikace Po stopách blanenské litiny, ve které se čtenář může důvěrně seznámit s danou problematikou. Moderně zpracovaná kniha je ilustrována velkým množstvím historických fotografií, nákresů a též současných fotografií, které ukazují místa v České republice i v zahraničí, kde je možné blanenskou litinu spatřit.
58/2019
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 516 417 221
+420 725 952 592
info@muzeum-blanenska.cz
http://www.muzeum-blanenska.cz
04551320
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Blanenská umělecká litina je fenoménem, který neměl v celé habsburské říši konkurenci. Rychlý vývoj železářství v Blansku je spojen s rodem Salm-Reifferscheidt, který blanenské panství koupil v roce 1766. Mezníkem v dějinách železáren se stal rok 1807, kdy řízení celého podniku přebral Hugo František Salm-Reifferscheidt, znalec a mecenáš umění, jenž povznesl blanenský závod na špičku mezi rakouskými železárnami a jenž velkými inovacemi pozvedl zaostalou hamerskou výrobu k moderní průmyslové velkovýrobě. Sbírka litinových výrobků začala v blanenskému muzeu vznikat od roku 1961 a během let se podařilo nashromáždit unikátní soubor blanenské litiny. V návaznosti na realizaci nové expozice umělecké litiny v prostorách blanenského zámku byla vydána publikace Po stopách blanenské litiny, ve které se čtenář může důvěrně seznámit s danou problematikou. Moderně zpracovaná kniha je ilustrována velkým množstvím historických fotografií, nákresů a též současných fotografií, které ukazují místa v České republice i v zahraničí, kde je možné blanenskou litinu spatřit.
Mgr. Jindřich Čeladín, PhDr. Jitka Sedlářová, Mgr. Irena Laboutková, Mgr. Milan Koudelka
RNDr. Petr Zajíček, Mgr. Bc. Pavlína Komínková, Martin Zeman, Miroslav Matyáš, Mgr. Stanislav Komínek
Mgr. Jakub Pernes, GREFEX-AGENCY, s. r. o.
499 Kč
300 ks

Nepovinné přílohy

978-80-86951-38-6

Fotogalerie

nahoru